Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Filologii Germańskiej

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu
 prof. dr hab. Paweł  Zimniak
 
 p.o. Zastępca Dyrektora Instytutu
 dr Piotr Krycki

Lokalizacja: 
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 71a
Budynek / Symbol:    Collegium Neophilologicum / Neo (Kampus: B)
Pomieszczenie:    1

Komunikacja: 
Telefon(y):    683283146 , 789442035
Fax(y):   
E-mail(e):    sekretariat@ifg.uz.zgora.pl
WWW:    www.ifg.uz.zgora.pl

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Doktoranci Instytutu Filologii Germańskiej:
Kierownik:  


Realizacja Projektów Unijnych – IFG UZ:
Kierownik:  


Redakcja „Germanistyka“:
Kierownik:  


Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Piątkowiak  Iwona specjalista I etat

Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego:
Kierownik: prof. dr hab. Mikhail  Kotin

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Biszczanik  Marek st. wykładowca I etat
dr hab. Dąbrowska-Burkhardt  Jarochna profesor UZ I etat
prof. dr hab. Kotin  Mikhail prof. zwyczajny I etat
dr Krycki  Piotr st. wykładowca I etat
dr Schönherr  Monika adiunkt I etat
mgr Torba  Kamila doktorant student studiów doktoranckich
mgr Wawrzynkiewicz  Robert doktorant student studiów doktoranckich

Zakład Leksykologii i Pragmalingwistyki:
Kierownik: prof. dr hab. Elizaveta  Kotorova

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Bartelik  Piotr adiunkt I etat
mgr Dolatowski  Marek st. wykładowca I etat
prof. dr hab. Kotorova  Elizaveta prof. zwyczajny I etat
dr Zuchewicz  Tadeusz st. wykładowca I etat

Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego:
Kierownik: dr hab. Cezary  Lipiński

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Brylla  Wolfgang adiunkt I etat
dr Dylewska  Agnieszka adiunkt I etat
dr Kochanowska  Agata st. wykładowca I etat
mgr Kubiak  Maciej doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. Lipiński  Cezary profesor UZ I etat
dr Ratajczak  Marta  (dawniej: Frontczak) st. wykładowca I etat

Zakład Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów:
Kierownik: prof. dr hab. Paweł  Zimniak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Hernik-Młodzianowska  Monika  (dawniej: Hernik) adiunkt I etat
mgr Klimek  Judyta doktorant student studiów doktoranckich
mgr Kontowicz  Ewa doktorant student studiów doktoranckich
dr Kotin  Andriej adiunkt I etat
mgr Kowalewicz  Magdalena doktorant student studiów doktoranckich
dr Nogal  Gerda  (dawniej: Roziel) adiunkt I etat
dr hab. Szmorhun  Arletta profesor UZ I etat
prof. dr hab. Zimniak  Paweł prof. nadzwyczajny I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Bach  Janina wykładowca nie pracuje
mgr Biegała  Małgorzata doktorant nie pracuje
mgr Danowska  Edyta  (dawniej: Wojciechowska) asystent nie pracuje
mgr Dziadosz  Hanna wykładowca nie pracuje
mgr Dzikowicz  Edyta asystent nie pracuje
mgr Fleschenberg  Martin wykładowca nie pracuje
dr Gadomski  Piotr nie pracuje
prof. dr hab. Gansel  Carsten prof. nadzwyczajny nie pracuje
dr Garycka  Anna st. wykładowca nie pracuje
dr Halicka  Beata adiunkt nie pracuje
mgr Haremza  Magdalena  (dawniej: Klin, Radomska) asystent nie pracuje
dr hab. Helbig  Louis Ferdinand profesor UZ nie pracuje
mgr Holli  Aleksandra st. wykładowca nie pracuje
dr Husak  Bogumiła  (dawniej: Husak-Pikuła) st. wykładowca I etat
mgr Janecka-Mastalerz  Sabina nie pracuje
prof. zw. dr hab. Klin  Eugeniusz nie pracuje
dr Kniaziuk  Ewa st. wykładowca nie pracuje
mgr Krawczyk-Klin  Irena st. wykładowca nie pracuje
mgr Kubiak  Ewa specjalista nie pracuje
dr Laskowski  Marek asystent z doktoratem nie pracuje
mgr Lipp  Sabine nie pracuje
mgr Lis  Gabriela wykładowca nie pracuje
mgr Maciarz  Alicja st. wykładowca nie pracuje
dr hab. Majchrzak  Jerzy Piotr nie pracuje
dr Majewski  Tomasz adiunkt nie pracuje
dr hab. Mańczyk  Augustyn profesor UZ nie pracuje
dr hab. Michels  Johannes profesor UZ nie pracuje
mgr Mrówka  Radosław asystent nie pracuje
dr hab. Orzełek-Bujak  Irena Regina nie pracuje
mgr Paśnicka-Stopa  Joanna  (dawniej: Paśnicka) asystent nie pracuje
prof. dr hab. Pubanz  Benno prof. nadzwyczajny nie pracuje
dr hab. Radczewski-Helbig  Jutta profesor UZ nie pracuje
dr Rapp  Karolina adiunkt nie pracuje
mgr Rauscher  Franziska nie pracuje
mgr Rejmann  Marta  (dawniej: Szczepaniak) asystent nie pracuje
prof. dr hab. Rösler  Irmtraud prof. nadzwyczajny nie pracuje
dr hab. Rösler  Reinhard profesor UZ nie pracuje
dr Schenke  Frank st. wykładowca nie pracuje
prof. dr hab. Seidensticker  Peter profesor UZ nie pracuje
prof. dr hab. Sommerfeldt  Karl-Ernst profesor UZ nie pracuje
mgr Sperfeld  Irene wykładowca nie pracuje
dr Springer  Danuta st. wykładowca nie pracuje
mgr Springer  Krystyna st. wykładowca nie pracuje
prof. dr hab. Starke  Günter profesor UZ nie pracuje
dr Szarek  Ewa adiunkt nie pracuje
dr Szastak  Waldemar adiunkt nie pracuje
mgr Taraszczuk  Izabela asystent nie pracuje
dr Truszkiewicz  Paweł adiunkt nie pracuje
mgr Wachocz-Lądwik  Anna  (dawniej: Wachocz) asystent nie pracuje
dr Wałowski  Paweł adiunkt nie pracuje
mgr Zbik  Anna doktorant nie pracuje
mgr Zuchewicz  Joanna st. wykładowca nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Iwona
Nazwisko:    Piątkowiak
E-mail:    sekretariat@ifg.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej