Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Kierownictwo Jednostki: 
 Dyrektor Instytutu udowy i Eksploatacji Maszyn
 prof. dr hab. inż. Eugene  Feldshtein
 
 Zastępca Dyrektora Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn
 dr inż. Daniel Dębowski

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    320,321

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282671 , 683282617
Fax(y):    683282497
E-mail(e):    E.Feldshtein@ibem.uz.zgora.pl
  D.Debowski@ibem.uz.zgora.pl
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Budowy Maszyn i Pojazdów:
Kierownik:  


Redakcja International Journal of Applied Mechanics and Engineering:
Kierownik:  


Redakcja International Journal of Applied Mechanics and Engineering:
Kierownik: dr inż. Paweł  Jurczak


Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn:
Kierownik:  

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Skiruk  Urszula specjalista I etat

Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych:
Kierownik: prof. dr hab. inż. Mirosław  Galicki

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Brukszta  Andrzej st. wykładowca I etat
dr inż. Cyganiuk  Joanna adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Galicki  Mirosław prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. Kuryło  Piotr profesor UZ I etat
dr inż. Paj±k  Grzegorz st. wykładowca I etat
Sawicki  Mariusz st. technik I etat
dr inż. Tertel  Edward adiunkt I etat

Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych -- Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych:
Kierownik:  


Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych -- Laboratorium Podstaw Automatyki:
Kierownik:  


Zakład Inżynierii Biomedycznej:
Kierownik: dr inż. Katarzyna  Arkusz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Arkusz  Katarzyna adiunkt I etat
prof. dr hab. inż. Będziński  Romuald prof. zwyczajny I etat
dr inż. Kaczmarek-Pawelska  Agnieszka adiunkt I etat
dr inż. Kierzkowska  Agnieszka adiunkt I etat
dr inż. Klekiel  Tomasz adiunkt I etat
mgr inż. Kurowiak  Jagoda referent techniczny obecnie zatrudniony
dr inż. Mackiewicz   Agnieszka adiunkt I etat
mgr inż. Nycz  Marta wykładowca I etat
mgr inż. Paradowska  Ewa wykładowca I etat
dr inż. Ratajczak  Monika adiunkt I etat

Zakład Inżynierii Biomedycznej -- Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii:
Kierownik:  


Zakład Inżynierii Biomedycznej -- Laboratorium Biomechaniki:
Kierownik:  


Zakład Inżynierii Biomedycznej -- Laboratorium Chemii i Badań Korozyjnych:
Kierownik:  


Zakład Materiałoznastwa i Technologii Materiałowych:
Kierownik: dr inż. Mariusz  Michalski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
prof. dr hab. inż. Dobrzańska-Danikiewicz  Anna profesor UZ I etat
dr inż. Gorockiewicz  Ryszard st. wykładowca umowa zlecenie
dr inż. Michalski  Mariusz adiunkt I etat
mgr inż. Romankiewicz  Alicja referent techniczny I etat
dr inż. Romankiewicz  Remigiusz adiunkt I etat
dr inż. Schlafka  Paweł adiunkt I etat

Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych -- Laboratorium Materiałoznawstwa:
Kierownik:  


Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych -- Laboratorium Technologii Materiałowych:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn:
Kierownik: dr inż. Paweł  Jurczak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Dębowski  Daniel adiunkt I etat
dr inż. Falicki  Jarosław adiunkt I etat
dr inż. Gabryelewicz  Izabela adiunkt I etat
dr inż. Jurczak  Paweł adiunkt I etat
dr inż. Malinowski  Marek asystent z doktoratem I etat
dr inż. Michalski  Dariusz adiunkt I etat
Reder  Bronisław samodzielny referent techniczny I etat
mgr inż. Smak  Tomasz samodzielny referent techniczny I etat
dr inż. Sobczak  Roman st. wykładowca umowa zlecenie

Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Automatyzacji Projektowania Maszyn:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Badań Prototypów:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Mechaniki Ciała Stałego:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Obliczeń Numerycznych:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium Reologii:
Kierownik:  


Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn -- Laboratorium TMM:
Kierownik:  


Zakład Obróbki Ubytkowej, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów:
Kierownik: dr hab. inż. Mariusz  Jenek

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Adamczuk  Krzysztof adiunkt I etat
dr inż. Barski  Robert nie pracuje
prof. dr hab. inż. Feldshtein  Eugene prof. zwyczajny I etat
dr hab. inż. Jenek  Mariusz profesor UZ I etat
mgr inż. Leksycki  Kamil wykładowca I etat
dr inż. Lewandowski  Albert adiunkt I etat
mgr Markowicz  Tomasz specjalista naukowo-techniczny I etat
dr hab. inż. Maruda  Radosław profesor UZ I etat
dr hab. inż. Papacz  Władysław profesor UZ I etat
mgr inż. Słomski  Andrzej samodzielny referent techniczny I etat
dr inż. Sobich  Jerzy st. wykładowca I etat
mgr inż. Wałęga  Zdzisław specjalista naukowo-techniczny I etat
Zieliński  Piotr specjalista naukowo-techniczny I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Białas-Heltowski  Krzysztof - -
dr hab. inż. Bielefeldt  Karol profesor UZ I etat
dr inż. Głazowska  Izabela -
prof. dr hab. inż. Krasicka-Cydzik  Elżbieta -
dr inż. Laber  Alicja st. wykładowca umowa zlecenie
mgr inż. Ociepa  Michał doktorant student studiów doktoranckich
mgr Petrów - Napieralska  Katarzyna samodzielny referent-redaktor czasopism i wydawnictw I etat
prof. dr hab. inż. Romankiewicz  Ferdynand prof. zwyczajny nie pracuje
mgr inż. Topczak  Marcin doktorant student studiów doktoranckich
dr hab. inż. Walicka  Anna nie pracuje
prof. dr hab. inż. Walicki  Edward nie pracuje
dr inż. Walkowiak  Janusz st. wykładowca I etat
mgr inż. Winiarczyk  Karolina student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr inż. Żygadło  Mirosław adiunkt I etatDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Skiruk
E-mail:    U.Skiruk@ibem.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn