Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Kierownictwo Jednostki: 
Brak danych lub nie ma takiego stanowiska w jednostce

Lokalizacja: 
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pomieszczenie:    --

Komunikacja: 
Telefon(y):    683282873
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 

Uwagi: 
  Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): 

Zakład Algebry i Geometrii:
Kierownik: dr hab. Krzysztof  Przesławski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Bartnicki  Tomasz adiunkt I etat
dr Białek  Krystyna st. wykładowca I etat
dr Czerwiński  Sebastian asystent I etat
dr hab. Kisielewicz  Andrzej profesor UZ I etat
dr Łysakowska  Magdalena adiunkt I etat
dr Mędryk  Barbara asystent I etat
dr hab. Przesławski  Krzysztof profesor UZ I etat
dr Skowronek-Kaziów  Joanna adiunkt I etat
dr Szelecka  Alina st. wykładowca I etat

Zakład Analizy Matematycznej:
Kierownik: prof. dr hab. Marian  Nowak

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Kranz  Radosława  (dawniej: Pempera) asystent I etat
dr hab. Łenski  Włodzimierz profesor UZ I etat
prof. dr hab. Nowak  Marian prof. zwyczajny I etat
dr Rzepka  Aleksandra adiunkt I etat
dr Sylwestrzak-Maślanka  Ewa  (dawniej: Sylwestrzak) adiunkt I etat
dr hab. Szal  Bogdan profesor UZ I etat

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji:
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej  Cegielski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr inż. Balbus  Łukasz adiunkt I etat
prof. dr hab. Cegielski  Andrzej prof. zwyczajny I etat
dr Dylewski  Robert adiunkt I etat
dr Niedziela  Maciej adiunkt I etat
prof. dr hab. Nowak  Andrzej prof. zwyczajny I etat
dr hab. Rybiński  Longin profesor UZ I etat
dr hab. Świtalski  Zbigniew profesor UZ I etat

Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej:
Kierownik: dr hab. Elżbieta  Sidorowicz

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Borowiecka-Olszewska  Marta  (dawniej: Borowiecka) adiunkt I etat
prof. dr hab. Borowiecki  Mieczysław prof. nadzwyczajny I etat
dr hab. Drgas-Burchardt  Ewa profesor UZ I etat
dr Fabiś  Florian st. wykładowca I etat
dr Fiedorowicz  Anna adiunkt I etat
dr Jesse-Józefczyk  Katarzyna asystent I etat
dr hab. Sidorowicz  Elżbieta profesor UZ I etat

Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej:
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy  Motyl

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr hab. Karczewska  Anna profesor UZ I etat
prof. zw. dr hab. Kisielewicz  Michał prof. nadzwyczajny I etat
dr hab. Michta  Mariusz profesor UZ I etat
prof. dr hab. Motyl  Jerzy prof. zwyczajny I etat
dr Syga  Joachim adiunkt I etat

Zakład Równań Funkcyjnych:
Kierownik: prof. dr hab. Janusz  Matkowski

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Głazowska  Dorota adiunkt I etat
dr Jarczyk  Justyna  (dawniej: Błasińska) adiunkt I etat
prof. dr hab. Jarczyk  Witold prof. zwyczajny I etat
dr Małolepszy  Tomasz adiunkt I etat
prof. dr hab. Matkowski  Janusz prof. nadzwyczajny I etat

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii:
Kierownik: prof. dr hab. Roman  Zmyślony

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Bojarski  Jacek adiunkt I etat
dr Synówka-Bejenka  Ewa adiunkt I etat
dr Wojciech  Magdalena  (dawniej: Nowak) asystent I etat
prof. dr hab. Zmyślony  Roman prof. nadzwyczajny I etat
dr hab. Zontek  Stefan profesor UZ I etat

Zakład Zastosowań Informatyki:
Kierownik: dr hab. inż. Silva  Robak  (dawniej: Luther)

Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
dr Arkit  Aleksandra  (dawniej: Dziok) st. wykładowca I etat
mgr Arkit  Grzegorz st. wykładowca 1/2 et.
dr inż. Jabłoński  Janusz adiunkt I etat
dr inż. Lasota  Agnieszka adiunkt I etat
mgr Majczak  Andrzej st. wykładowca I etat
dr hab. inż. Robak  Silva  (dawniej: Luther) profesor UZ I etat

Pracownicy jednostki: 
Stopień / Tytuł Nazwisko Imię Stanowisko Status zatr.
mgr Asienkiewicz  Hubert student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
prof. dr hab. Baksalary  Jerzy K prof. zwyczajny nie pracuje
mgr Bandrowski  Bartosz student studiów doktoranckich nie pracuje
mgr Bobak  Dariusz asystent nie pracuje
dr inż. Borowiecki  Piotr adiunkt nie pracuje
mgr Chylińska  Katarzyna  (dawniej: Rusnak) asystent nie pracuje
mgr inż. Ciaś  Edward st. wykładowca nie pracuje
dr Cupała  Wiesław adiunkt nie pracuje
mgr Czarkowska  Grażyna st. wykładowca I etat
dr Dąbrowska  Róża st. wykładowca nie pracuje
mgr inż. Drzystek  Agata student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Duzinkiewicz  Krzysztof student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Feledziak  Krzysztof adiunkt nie pracuje
dr hab. Głazek  Kazimierz profesor UZ nie pracuje
prof. dr hab. Gnot  Stanisław profesor UZ nie pracuje
dr Góralczyk  Anna asystent nie pracuje
dr Grelak  Aleksander st. wykładowca nie pracuje
dr hab. Grytczuk  Aleksander profesor UZ nie pracuje
dr hab. Grytczuk  Jarosław adiunkt nie pracuje
dr Grytczuk  Krystyna adiunkt nie pracuje
mgr Guzowska  Anna  (dawniej: Kuba) asystent nie pracuje
mgr Hajn  Leszek asystent nie pracuje
dr inż. Hałuszczak  Mariusz adiunkt nie pracuje
mgr Himmel  Martin student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Jadwiga  Kubies student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Janiak  Teresa adiunkt nie pracuje
dr hab. Kaczmarek  Jerzy profesor UZ nie pracuje
dr inż. Kasperski  Andrzej nie pracuje
mgr Kik  Paulina asystent nie pracuje
mgr Kiwerski  Tomasz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr inż. Klecha  Joanna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kozaryn  Maciej - nie pracuje
mgr Kozioł  Arkadiusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Krasińska  Joanna  (dawniej: Sobolewska) student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Krassowska  Dorota adiunkt nie pracuje
prof. dr hab. Krzyśko  Mirosław prof. zwyczajny nie pracuje
mgr Kubiak  Maciej student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kubiak  Mateusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Kulawik  Agnieszka student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Kurzydło  Izabela student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Laskowska  Anna st. wykładowca nie pracuje
mgr Lassota  Wojciech student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Malinowski  Marek adiunkt nie pracuje
dr Mazurkiewicz  Grażyna adiunkt nie pracuje
mgr Miadziołko  Ryszard student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Michalak  Danuta adiunkt nie pracuje
mgr Miechowicz  Zofia student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Minorowicz  Dorota student studiów doktoranckich nie pracuje
prof. dr hab. Misiewicz  Jolanta profesor UZ nie pracuje
dr Mocarska  Edyta asystent nie pracuje
prof. dr hab. Nadzieja  Tadeusz prof. zwyczajny nie pracuje
mgr Neumann  Konrad asystent nie pracuje
dr Niwczyk  Stanisław adiunkt nie pracuje
mgr Nowak  Anna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Nowak  Zdzisław st. wykładowca nie pracuje
prof. dr hab. Odyniec  Włodzimierz prof. zwyczajny nie pracuje
dr Oelke  Agnieszka asystent nie pracuje
prof. dr hab. Okrasiński  Wojciech prof. zwyczajny nie pracuje
mgr Olczak  Marek student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Roszak  Bogdan st. wykładowca nie pracuje
dr Rotkiewicz  Emilia st. wykładowca nie pracuje
mgr Sadowski  Łukasz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Sajbura  Katarzyna asystent nie pracuje
dr hab. Sosulski  Władysław profesor UZ nie pracuje
mgr Stochmal  Juliusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Suchocka  Agnieszka student studiów doktoranckich nie pracuje
mgr Sudzik  Mariusz student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
dr Sułkowski  Tomasz asystent nie pracuje
mgr Szczeciński  Maciej student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Szyndler  Marek student studiów doktoranckich nie pracuje
mgr Śpitalniak  Joanna student studiów doktoranckich student studiów doktoranckich
mgr Świątek  Kamil student studiów doktoranckich nie pracuje
mgr Tarbaj  Jarosław student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Trąd  Mieczysław st. wykładowca nie pracuje
mgr Trochimczyk  Sylwia student studiów doktoranckich nie pracuje
dr Urbańska-Motyka  Agnieszka asystent nie pracuje
prof. dr hab. Volkmann  Peter profesor UZ nie pracuje
dr Wójtowicz  Marek adiunkt nie pracuje
mgr Zalas  Rafał student studiów doktoranckich nie pracujeDane jednostki może modyfikować: 
Imię:    Grzegorz
Nazwisko:    Arkit
E-mail:    G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi:    Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii