Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Marek Sendyk 

 
Stanowisko:    administrator sieci
Jednostka  organizacyjna:    - Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
  - Wydział Fizyki i Astronomii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Lubuska 2, 65-265 Zielona Góra (Wieża Braniborska)
Budynek / Symbol:    Centrum Astronomii / A-25 (Kampus: miasto)
Pokój:    góra
Telefon(y):    789441990
Fax(y):   
E-mail(e):    marek@astro.ia.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Emilia
Nazwisko:    Gil
E-mail:    emila@astro.ia.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Astronomii