Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Sebastian Żurek 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Metod Matematycznych Fizyki
  - Instytut Fizyki
  - Wydział Fizyki i Astronomii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    323
Telefon(y):    789441930
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Zurek@if.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    informatyka (udział 75%)
Dyscyplina dodatkowa:    nauki medyczne (udział 25%)
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0003-0187-2815
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Krystyna
Nazwisko:    Nowak
E-mail:    Sekretariat@if.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Fizyki