Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Krzysztof Wąż 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
  - Instytut Pedagogiki
  - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-22 (Kampus: miasto)
Pokój:    pok. 111a A-22, 230 A-16
Telefon(y):    683287302 , 683282977 , 683282474 , 789441629
Fax(y):    683282978
E-mail(e):    k.waz@pm.uz.zgora.pl
WWW:    www.wpps.uz.zgora.pl
  www.kspr.wpps.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    pedagogika (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych