Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Wojciech Szumiński 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Fizyki Teoretycznej
  - Instytut Fizyki
  - Wydział Fizyki i Astronomii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    318
Telefon(y):    789441936
Fax(y):   
E-mail(e):    uz88szuminski@gmail.com
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki fizyczne (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
ORCID:    0000-0002-1395-8491
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Krystyna
Nazwisko:    Nowak
E-mail:    Sekretariat@if.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Fizyki