Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
  - Jednostki kształcenia przedklinicznego
  - Collegium Medicum
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Zyty 28
Budynek / Symbol:    Budynek administracyjny WLNZ / F (Kampus: miasto)
Pokój:    12
Telefon(y):    683283106 , 663106
Fax(y):   
E-mail(e):    a.zembron-lacny@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki o zdrowiu (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Nie
ORCID:    0000-0001-7596-9850
Członek Senatu:    Tak
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Collegium Medicum
Funkcja:    Dziekan Collegium Medicum
Jednostka:    Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
Funkcja:    Kierownik Katedry Fizjologii Stosowanej i KlinicznejDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu