Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr Mateusz Rynkiewicz 

 
Stanowisko:    adiunkt
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Sportu i Promocji Zdrowia / Zakład Biologicznych Podstaw Sportu
  - Jednostki kształcenia przedklinicznego
  - Collegium Medicum
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    miasto
Adres:    ul. Wyspiańskiego 58
Budynek / Symbol:    Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego / A-40 (Kampus: miasto)
Pokój:    pok. 2
Telefon(y):    683287835
Fax(y):   
E-mail(e):    M.Rynkiewicz@wlnz.uz.zgora.pl
WWW:    www.wlnz.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Agnieszka
Nazwisko:    Kokulewska
E-mail:    A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu