Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr inż. Paweł Skalski 

 
Stanowisko:    główny specjalista - administrator złożonych sieci komputerowych
Jednostka  organizacyjna:    - Pracownia administratorów Centrum Komputerowego UZ
  - Centrum Komputerowe
  - Pion Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Administracja, Centrum Komputerowe, Poligrafia / A-4 (Kampus: A)
Pokój:    116a
Telefon(y):    683282463
Fax(y):    683244012
E-mail(e):    P.Skalski@ck.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Pracownia administratorów Centrum Komputerowego UZ
Funkcja:    Kierownik pracowni administratorówDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Barbara
Nazwisko:    Buczyńska
E-mail:    B.Buczynska@ck.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Centrum Komputerowego