Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Sebastian Saniuk 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
  - Wydział Ekonomii i Zarządzania
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Główny / A-0 (Kampus: A)
Pokój:    106
Telefon(y):    3282816
Fax(y):   
E-mail(e):    s.saniuk@wez.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    nauki o zarządzaniu i jakości (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Tak
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Prodziekan ds. Nauki

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Ekonomii i Zarządzania
Funkcja:    Prodziekan ds. Nauki
Jednostka:    Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
Funkcja:    Kierownik KatedryDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Paulina
Nazwisko:    Szatkowska
E-mail:    p.szatkowska@wez.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Ekonomii i Zarządzania