System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 15 ( spośród około 62850 )
Z frazy usunięto: .

Strona: 1[2] Następna
[1] Konceptualizacja mowy i języka w "Trylogii" Henryka Siemkiewicza / Dorota Szagun // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza .- 2016, vol. 50, s. 61--73, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Sienkiewicz, Trilogy, conceptualization, language, nobility, speech
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21355] [data modyf: 12-05-2017 11:44]

[2] Językowe wykładniki emocji i ocen w wybranych artykułach prasowych (na marginesie polemiki wokół "Wirów" H. Sienkiewicza / Magdalena Jurewicz-Nowak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza .- 2016, vol. 50, s. 263--277, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz, a novel "Wiry", emotional speech, evaluation, expressing feelings, journalism, review, twentieth century
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21359] [data modyf: 12-05-2017 11:56]

[3] Spory o dydaktyzm i sposoby jego wyrażania w polskich dziewiętnastowiecznych powieściach historycznych (zarys problematyki) / Iwona Żuraszek-Ryś // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza .- 2016, vol. 50, s. 253--262, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Polish historical novel, archaisation, didacticism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21358] [data modyf: 12-05-2017 11:53]

[4] Admirator "rodowitego języka", zatroskany purysta językowy, baczny obserwator "Polaków amerykańskich"... Wokół refleksji językowych utrwalonych w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Katarzyna Węgorowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza .- 2016, vol. 50, s. 173--186, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Polish diaspora, Polish language, denationalizm, letters
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21357] [data modyf: 12-05-2017 11:50]

[5] Wyobrażenie miasta i mieszczaństwa w języku Sienkiewiczowskiej "Trylogii" / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza .- 2016, vol. 50, s. 75--89, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: city, historical novel, innovation, lexis, middle class, stereotyping
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21356] [data modyf: 12-05-2017 11:46]

[6] Przekorne nawiązania do Sienkiewiczowskiego wzorca powieści historycznej w "Bohunia" Jacka Komudy / Dorota Szagun // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2015, 49, s. 81--92, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cytat hołdowniczy, intencjonalność, intentionality, intertekstualność, intertextuality, text pattern, tributary quote, wzorzec tekstowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20101] [data modyf: 30-05-2016 09:42]

[7] Inwentarze skarbca katedry ormiańskiej we Lwowie z XVIII wieku jako źródło do leksykologii historycznej / Iwona Żuraszek-Ryś // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2015, 49, s. 115--124, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Polish language in the 18th century, historical lexicology, inventory, inwentarz, leksykologia historyczna, osiemnastowieczna polszczyzna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20102] [data modyf: 30-05-2016 09:42]

[8] Korekty w dokumencie urzędowym, czyli rozważań nad autorytetem część druga / Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2015, 49, s. 125--138, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: authority, autorytet, custom communicative, guild protocols, obtczaje komunikacyjne, protokoły cechowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20103] [data modyf: 30-05-2016 09:42]

[9] W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język - obyczaj - wspólnota / Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 9--19, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: community, custom, imitation, język, naśladownictwo, powtarzalność, repetition, the language, wspólnota,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10175] [data modyf: 03-08-2015 09:38]

[10] Kształtowanie narodowej wspólnoty w świetle XVI-wiecznego piśmiennictwa historiograficznego. Rekonesans / Magdalena Hawrysz // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 21--31, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: XVI wiek, dyskurs tożsamościowy, historiografia, historiography, identity discourse, tekstologia, text studies, the 16th century,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10176] [data modyf: 03-08-2015 09:38]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski