System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Casus}
Opublikowane w latach: 1960 - 2018
Grupowanie: brak
Znaleziono: 19 ( spośród około 62842 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Strategie legitymizacji zmiany oświatowej w dyskursie o sześciolatkach. Casus kampanii promocyjnej MEN / Ewa Kowalska // Horyzonty Wychowania .- 2018, vol. 17, nr 41, s. 169--181, ISSN: 1643-9171, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: analiza dyskursu, reforma oświatowa, strategie legitymizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: DOI: 10.17399/HW.2018.174111
[AWCZ-22815] [data modyf: 04-06-2018 11:35]

[2] Proobywatelski wymiar energetyki rozproszonej - casus fotowoltaiki /
// W: Fotowoltaika: ujęcie wieloaspektowe / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz .- Poznań : Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa IP Uniw. Zielonog., Fund. na rzecz Czystej Energii, 2018 - s. 111--129 .- ISBN: 9788364541155
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21112] [data modyf: 15-10-2019 09:48]

[3] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania : Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Finansowego, Mierzęcin, 22-24 października 2018 r. / Andrzej Gorgol, Wiktor Trybka // Casus .- 2018, nr 91, s. 71--75, ISSN: 1427-2385, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23548] [data modyf: 18-01-2019 09:25]

[4] Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyka / Dorota Kulczycka // Zeszyty Naukowe KUL .- 2018, 61, nr 3, s. 281--309, ISSN: 0044-4405,
Słowa kluczowe: Polish prose, aksjologia, axiology, modeling, modelowanie, priming, proza polska, recepcja dzieła literackiego, reception of a literary work, scripts, skrypty, torowanie umysłu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23581] [data modyf: 25-01-2019 13:38]

[5] Refugee crisis - casus of Cottbus / Aleksandra Kruk // Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Nations without state or states without nations .- 2018, nr 8, s. 279--292, ISSN: 2084-848X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: extremism, refugee crisis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23578] [data modyf: 25-01-2019 13:02]

[6] Instytucja zajęcia stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie / Leszek Kaczmarski // Casus .- 2018, nr 91, s. 27--41, ISSN: 1427-2385, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: co-operation of administrative authorities, expression of a position in disposing of administrative matter, współdziałanie organów administracji publicznej, zajęcie stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23741] [data modyf: 27-02-2019 14:23]

[7] Proobywatelski wymiar energetyki rozproszonej - casus fotowoltaiki / Piotr Kwiatkiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, z. 104, s. 313--328, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, civil society, demokracja energetyczna, distributed generation, energetyka rozproszona, energy democracy, energy security, fotowoltaika, photovoltaics, społeczeństwo obywatelskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22019] [data modyf: 25-01-2018 10:47]

[8] Życie religijne polskiej rodziny hrabiowskiej w dobie romantyzmu. Casus domu Tarnowskich / Dorota Kulczycka
// W: Życie codzienne romantyków / red. Olaf Krysowski i Tomasz Jędrzejewski .- Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 145--164 .- ISBN: 9788365667458
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19949] [data modyf: 03-06-2019 11:24]

[9] Specyfika brytyjskiego systemu prawnego - casus Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako podstawy rozstrzygnięć brytyjskich sądów w okresie przedinkorporacyjnym / Andrzej Bisztyga
// W: Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie / red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 - s. 75--89 .- ISBN: 9788323340652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17835] [data modyf: 29-04-2016 11:46]

[10] Samorządowe kolegia odwoławcze - refleksje na kanwie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego / Norbert Banaszak // Casus .- 2014, nr 73, s. 34--41, ISSN: 1427-2385, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19150] [data modyf: 15-07-2016 10:36]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,11 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski