System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Casus}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 15 ( spośród około 60927 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Strategie legitymizacji zmiany oświatowej w dyskursie o sześciolatkach. Casus kampanii promocyjnej MEN / Ewa Kowalska // Horyzonty Wychowania .- 2018, vol. 17, nr 41, s. 169--181, ISSN: 1643-9171, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: analiza dyskursu, reforma oświatowa, strategie legitymizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: DOI: 10.17399/HW.2018.174111
[AWCZ-22815] [data modyf: 04-06-2018 11:35]

[2] Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania : Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zjazd Katedr Prawa Finansowego, Mierzęcin, 22-24 października 2018 r. / Andrzej Gorgol, Wiktor Trybka // Casus .- 2018, nr 91, s. 71--75, ISSN: 1427-2385, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23548] [data modyf: 18-01-2019 09:25]

[3] Proobywatelski wymiar energetyki rozproszonej - casus fotowoltaiki / Piotr Kwiatkiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, z. 104, s. 313--328, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, civil society, demokracja energetyczna, distributed generation, energetyka rozproszona, energy democracy, energy security, fotowoltaika, photovoltaics, społeczeństwo obywatelskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22019] [data modyf: 25-01-2018 10:47]

[4] Życie religijne polskiej rodziny hrabiowskiej w dobie romantyzmu. Casus domu Tarnowskich / Dorota Kulczycka
// W: Życie codzienne romantyków / red. Olaf Krysowski i Tomasz Jędrzejewski .- Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 145--164 .- ISBN: 9788365667458
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19949] [data modyf: 28-03-2018 12:30]

[5] Specyfika brytyjskiego systemu prawnego - casus Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako podstawy rozstrzygnięć brytyjskich sądów w okresie przedinkorporacyjnym / Andrzej Bisztyga
// W: Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne : księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie / red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 - s. 75--89 .- ISBN: 9788323340652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17835] [data modyf: 29-04-2016 11:46]

[6] Samorządowe kolegia odwoławcze - refleksje na kanwie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego / Norbert Banaszak // Casus .- 2014, nr 73, s. 34--41, ISSN: 1427-2385, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19150] [data modyf: 15-07-2016 10:36]

[7] Rafał Dutkiewicz. Casus lidera lokalnego / Adam Ilciów .- Zielona Góra : Politikon, 2012 .- 137 s. .- ISBN: 9788393159765
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11481] [data modyf: 09-04-2013 12:37]

[8] Dyplomacja publiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu. Casus 11 września 2001 roku / Kamil Glinka // Przegląd Geopolityczny .- 2011, T. 3, s. 147--160
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15681] [data modyf: 31-05-2011 10:49]

[9] Obcy w wielokulturowej Europie - casus francuski / Wiesław Hładkiewicz
// W: "Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy / red. nauk. Dorota Angutek przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 105--110 .- ISBN: 9788374812573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11206] [data modyf: 30-07-2009 09:50]

[10] Decyzje kasacyjne Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w postępowaniu odwoławczym a samodzielność organów samorządu terytorialnego / Robert Gwidon Makarowicz, Leszek Kaczmarski // Casus .- 2006, nr 73, s. 40--47 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-19226] [data modyf: 26-08-2015 15:51]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski