System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Civil and Environmental Engineering Reports}
Opublikowane w latach: 1960 - 2018
Grupowanie: brak
Znaleziono: 175 ( spośród około 62878 )

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[1] The historic steel bridge in Stany. Heritage preservation. Changing the function / Bartosz Michalak, Wojciech Eckert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 111--123, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Beuchelt, Odra, Odra river, Stany, kratownica stalowa, most stalowy, steel bridge, steel lattice,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0023
[AWI-10700] [data modyf: 03-10-2018 10:23]

[2] Properties of the organic fraction directed to biostabilization in MBT installations during the heating season / Andrzej Jędrczak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 65--78, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Biodegradable waste, Composting systems, Frakcja organiczna, Instalacje MBP, MBT plants, Municipal solid waste, OFMSW, Odpady komunalne, Odpady ulegające biodegradacji, Organic fraction, Systemy kompostowania, organiczna frakcja z odpadów komunalnych (biofrakcja),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0035
[AWI-10726] [data modyf: 03-01-2019 11:50]

[3] Low-emission economy - revolution or necessity / Karolina Godzisz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 155--165, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: gospodarka niskoemisyjna, low carbon economy, plans for low-emission economy, plany gospodarki niskoemisyjnej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0043
[AWI-10725] [data modyf: 03-01-2019 11:52]

[4] Biodeterioration due to improper exploitation of external facades / Marlena Piontek, Hanna Lechów // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 145--154, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biodeterioracja, biodeterioration, budynki, buildings, deposits, eksploatacja elewacji, elewacje, facade exploitation, facades, nalot, stains, zacieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0042
[AWI-10724] [data modyf: 02-01-2019 14:25]

[5] Verification of the simulation model based on the example of combined sewage system in Głogów / Ireneusz Nowogoński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 111--120, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: combined sewage system, kanalizacja ogólnospławna, modele symulacyjne, rainfall-runoff phenomena, simulation model, zjawisko opad-odpływ,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0039
[AWI-10723] [data modyf: 02-01-2019 14:19]

[6] Optimization of municipal energy systems with the use of an intelligent analytical system / Piotr Ziembicki, Marcin Klimczak, Jan Bernasiński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 132--144, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Smart City, Smart Energy City, analytical systems, energy systems, inteligentne systemy analityczne, optimization, optymalizacja, simulation, symulacja, systemy energetyczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0041
[AWI-10722] [data modyf: 03-01-2019 12:24]

[7] Mechanisms of biological processes in domestic wastewater treatment plants / Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 177--192, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: azot, biochemical processes, fosfor, nitrogen, organic carbon, phosphorus, procesy biochemiczne, wastewater, węgiel organiczny, ścieki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0045
[AWI-10719] [data modyf: 02-01-2019 13:58]

[8] Zahn-Wellens test in industrial wastewater biodegrability assessment / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Sylwia Myszograj // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 77--86, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: COD, ChZT, industrial wastewater, liquids, odcieki, organic substances, substancje organiczne, ścieki przemysłowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0007
[AWI-10677] [data modyf: 14-05-2018 10:57]

[9] Cooling of a processor with the use of a heat pump / Zygmunt Lipnicki, Hanna Lechów, Katarzyna Pantoł // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 16--25, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chłodzenie, cooling, cykl sprężania pary, evaporation, heat pump, odparowywanie, pompa ciepła, procesor, processor, vapro compressor cycle,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0002
[AWI-10675] [data modyf: 14-05-2018 10:40]

[10] Impact of polyelectrolytes on the effectiveness of treatment of groundwater with increased natural organic matter content / Izabela Krupińska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 17--29, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coagulation, groundwater, koagulacja, natural organic matter, naturalna materia organiczna, polielektrolity: kationowe, anionowe, niejonowe, polyelectrolytes: cationic, anionic, non-ionic, wody podziemne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0032
[AWI-10709] [data modyf: 14-11-2018 12:16]

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,15 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski