System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Drogi i Mosty}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 10 ( spośród około 62850 )

[1] Evaluation of the two methods of determining bulk density of sand: tapping fork test and vibrating table test / Waldemar Szajna, Paulina Lechocka // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2016, Vol. 15, s. 5--20, ISSN: 1643-1618 , , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bulk density, gestość objetościowa, skuteczność i powtarzalność metody, stół wibracyjny, tapping fork, test method efficiency and repeatability, vibrating table, widełki wibracyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7409/rabdim.016.001         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20219] [data modyf: 13-09-2016 16:24]

[2] Analiza wyników modelowych badań podciągania kapilarnego wody w nasypach drogowych / Urszula Kołodziejczyk, Michał Ćwiąkała // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2009, nr 4, s. 25--42, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14474] [data modyf: 22-02-2010 16:33]

[3] Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego / Urszula Kołodziejczyk, Marzena Nadolna, Sebastian Węclewski, Anna Asani, Anna Staszczuk, Artur Szymańczyk, Janusz Bohadkiewicz, Magdalena Drach, Małgorzata Helman-Grubba, Witold Sladkowski, Katarzyna Kiełbasa, Dariusz Scheffs .- Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrod, 2009 .- 143 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/analiza_metod_poprawy_stanu_odwodnienia_drog_i_nalezacych_do_nich_drogowych_obiektow_inzynierskich//index.php?id_item_tree=003e2ab4425922d09110db9540b99092
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9778] [data modyf: 11-10-2010 16:53]

[4] Wpływ wyposażenia mostu na wskaźniki podatności zespolenia w dźwigarach stalowo-betonowych / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2008, nr 1-2, s. 95--116, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13409] [data modyf: 26-11-2008 11:34]

[5] Analiza parametryczna trzydźwigarowych przęseł betonowych / Czesław Machelski, Grzegorz Głuch, Michał Pigoń // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2006, nr 4, s. 41--55, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[6] Ocena podatności zespolenia na podstawie wyników badania mostu drogowego pod obciążeniem samochodami / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2006, nr 4, s. 57--85, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11886] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[7] Podatność połączenia stalowego dźwigara z płytą betonową w mostach zespolonych / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2005, nr 3, s. 37--76, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza numeryczna, dźwigar zespolony, połączenie podatne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[8] Odkształcenia mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych / Czesław Machelski, Bernard Michalski // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2005, nr 2, s. 91--110, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania, most gruntowo-powłokowy, przemieszczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[9] Siły wewnętrzne w mostowych budowlach gruntowo-powłokowych / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2003, nr 2, s. 33--58, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: most gruntowo-powłokowy, siły wewnętrzne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[10] Badania terenowe stopnia skorodowania belek nośnych w mostach stalowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2002, nr 2, s. 85--106, ISSN: 1643-1618, , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


Czas generacji strony: 0,18 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski