System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Edukacja}
Opublikowane w latach: 1960 - 2018
Grupowanie: brak
Znaleziono: 1711 ( spośród około 60616 )

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[1] Edukacja ekologiczna jako niezbędny element kształcenia na studiach wyższych / Monika Michalska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 453, s. 235--246, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dobre praktyki w zakresie edukacja ekologiczna na kierunku zarządzanie i ekonomia, edukacja ekologiczna, edukacja ekologiczna na poziomie studiów wyższych, environemtal education, environmental education at the university level, good practices in terms of environmental education at the field of management and economics,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.453.20
[AWI-10491] [data modyf: 06-11-2018 11:04]

[2] Edukacja historyczna w świetle reform szkolnych w Polsce. Rozważania teoretyczne a praktyka / Danuta Nowak
// W: Edukacja 2010 / pod red. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej, Barbary Techmańskiej .- Opole - Wrocław - Lublin : Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o.o., 2011 - (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo) - s. 157--169 .- ISBN: 9788371262708
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14783] [data modyf: 28-11-2012 12:23]

[3] Edukacja w chmurach - nowe trendy ICT / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2009, nr 2, s. 75--84, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cloud computing idea, continuing education, edukacja ustawiczna, idea "cloud computing", information and communication technology (ICT), technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14134] [data modyf: 06-11-2009 11:18]

[4] Edukacja ustawiczna nauczycieli z perspektywy ich awansu zawodowego / Marzenna Magda-Adamowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2009, nr 1, s. 76--85, ISSN: 1507-6563, : bibliogr.
Słowa kluczowe: awans zawodowy, doskonalenie zawodowe nauczycieli, edukacja ustawiczna, raporty UNESCO
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13865] [data modyf: 03-06-2009 12:19]

[5] Przestrzenie Jana Pawła II, czyli edukacja na szlaku / Pola Kuleczka // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2008 .- Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2008 .- Tom 1, s. 41-54 .- ISBN: 978837340556
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, edukacja, szlak

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18833] [data modyf: 08-07-2008 12:21]

[6] Współczesne przemiany otoczenia instytucji edukacyjnych : misja współczesnej uczelni polskiej : edukacja na odległość i promocja w wirtualnym świecie / Daniel Fic
// W: Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non-profit .- Wrocław : Wydaw. "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania, 1999 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu) - s. 82--92 .- ISBN: 8387708100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5013] [data modyf: 07-08-2015 10:22]

[7] Różnica w badaniach porównawczych na przykładzie projektu "Edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech" / Sylwia Słowińska, Hanna Solarczyk-Szwec // Rocznik Andragogiczny .- 2018, 25, s. 81--95, ISSN: 1429-186X, : bibliogr.rys.tab.summ. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA/article/view/RA.2018.06/15201
Słowa kluczowe: added value of the comparative research, adult cultural education in Poland and Germany, approach to the difference in conceptualization of comparative research, edukacja kulturalna dorosłych w Polsce i w Niemczech, podejście do różnicy w konceptualizacji badań porównawczych, wartość dodana badań porównawczych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22959] [data modyf: 24-07-2018 11:46]

[8] Edukacja kulturowa w opinii jej realizatorów - uczestników warsztatów w ramach projektu "Kultura tędy" / Bogdan Idzikowski, Edyta Mianowska // Rocznik Lubuski .- 2018, tom 44, nr 2, s. 227--242, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: edukacja kulturowa, formy edukacji, kompetencje kulturowe, sieci społeczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23418] [data modyf: 12-12-2018 09:28]

[9] Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie / Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania
// W: Profilaktyka społeczna - edukacja - zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki / red. nauk. Miroslaw Kowalski, Sławomir Śliwa, Sławomir Kania .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 7--15 .- ISBN: 9788378423430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20588] [data modyf: 07-12-2018 09:40]

[10] Ideologia - edukacja - zdrowie. Rozważania o dyskursach zakazanych? / Mirosław Kowalski // Horyzonty Wychowania .- 2018, vol. 17, nr 41, s. 155--167, ISSN: 1643-9171, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dyskurs, edukacja, ideologia, zdrowie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17399/HW.2018.174110
[AWCZ-22814] [data modyf: 04-06-2018 11:32]

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski