System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Ekonomia Economics}
Opublikowane w latach: 1960 - 2018
Grupowanie: brak
Znaleziono: 5 ( spośród około 62896 )
Z frazy usunięto: =

[1] Ekonomiczne przesłanki podnoszenia wieku emerytalnego w społeczeństwach europejskich / Anna Niewiadomska // Ekonomia = Economics .- 2013, nr 1(22), s. 97--109, ISSN: 2080-5977, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ageing society, aktywność zawodowa, emerytura, pension age, professional activity, starzenie się społeczeństwa, wiek emerytalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17773] [data modyf: 07-03-2017 10:58]

[2] Minimalizacja kosztów wprowadzenia waluty euro - doświadczenia Malty / Zbigniew Binek // Ekonomia = Economics .- 2012, nr 2(19), s. 33--44, ISSN: 2080-5977, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Malta, euro, minimalizacja kosztów, minimizing the costs, rozwiązania, solutions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16766] [data modyf: 22-11-2012 13:10]

[3] Minimalizacja kosztów wprowadzenia waluty euro - doświadczenia Estonii / Zbigniew Binek // Ekonomia = Economics: inny tytuł: Economics .- 2012, nr 1(18), s. 76--91, ISSN: 2080-5977, : bibliogr.summ. .- ISSN 2080-5977
Słowa kluczowe: Estonia, euro, eurotransformacja, minimalizacja kosztów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16470] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[4] Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu regionalnej aktywności innowacyjnej województw śląskiego i dolnośląskiego w latach 2008-2010 / Arkadiusz Świadek // Ekonomia = Economics .- 2012, nr 4, s. 226--241, ISSN: 2080-5977, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: industry, innovation, innowacje, przemysł, region, supply chain, łańcuch dostaw
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17009] [data modyf: 22-04-2013 11:33]

[5] Wpływ sieci handlowych na funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego / Stanisław Urban, Mariola Michałowska // Ekonomia = Economics .- 2012, nr 4(21), s. 191--209, ISSN: 2080-5977, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: co-operation, competitiveness, konkurencyjność, małe i średnie przedsiębiorstwa, sieci handlowe, small and medium-sized companies, trade networks, współpraca
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17248] [data modyf: 22-04-2013 11:33]


Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski