System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Ekonomista}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 10 ( spośród około 62820 )

[1] Wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie / Andrzej Czyżewski, Ryszard Kata, Anna Matuszczak // Ekonomista .- 2019, nr 1, s. 45--72, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: agricultural budget, agriculture, budget expenditures, budżet rolny, czynniki wytwórcze, productions factors, rolnictwo, wydatki budżetowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-23619] [data modyf: 07-10-2019 14:22]

[2] System wspierania zatrudnienia osób z niepełnospawnościami w Polsce - Pigou kontra Coase / Marcin Garbat // Ekonomista .- 2019, nr 1, s. 93--110, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: osoba z niepełnosprawnościami, podatek Pigou, system wspierania zatrudnienia, teoremat Coase
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-23796] [data modyf: 14-10-2019 10:25]

[3] W dyskursie o kwestii agrarnej (na kanwie książki J.S. Zegara Kwestia agrarna w Polsce) / Andrzej Czyżewski // Ekonomista .- 2019, nr 4, s. 487--496, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-24378] [data modyf: 08-10-2019 10:58]

[4] Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Ekonomista .- 2015, nr 5, s. 595--623, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: agrarian question, agriculture, dobra publiczne, economic policy, kwestia rolna, polityka gospodarcza, public goods, rolnictwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19780] [data modyf: 05-02-2016 12:18]

[5] Cykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Arkadiusz Świadek // Ekonomista .- 2015, nr 3, s. 335--350, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Polska, cykl koniunkturalny, innowacje, przemysł
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19829] [data modyf: 16-02-2016 15:27]

[6] Outsourcing a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w wybranych krajach nadbałtyckich / Marek Tomaszewski // Ekonomista .- 2015, nr 5, s. 693--706, ISSN: 0013-3205, , eISSN: 2299-6184, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Baltic states, innovative activity, innowacje, kraje nadbałtyckie, outsourcing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19781] [data modyf: 05-02-2016 12:18]

[7] Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji - próba porównania / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Ekonomista .- 2013, nr 3, s. 345--368, ISSN: 0013-3205, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: economic policy, macroeconomic determinants, macroeconomic environment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17420] [data modyf: 20-08-2015 08:45]

[8] Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - Przemiany - Rozwój / / red. D. Rucińska .- Warszawa : PWE , 2012 (Rec.) Eulalia Skawińska // Ekonomista .- 2013, nr 6, s. 845--850
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)

[9] Methodology of social capital research and its empirical testing / Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski, Tomasz Brzęczek // Ekonomista .- 2012, nr 6, s. 793--823, ISSN: 0013-3205,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-17428] [data modyf: 19-07-2013 12:06]

[10] Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008 / Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk // Ekonomista .- 2010, nr 2, s. 189--214, ISSN: 0013-3205, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-14978] [data modyf: 18-11-2014 10:05]


Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski