System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Episteme}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 10 ( spośród około 62850 )

[1] Odzwierzęce akcenty w nazwiskach a sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w polszczyźnie / Agnieszka Łazar // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2017, nr 36, s. 163--180, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.
Słowa kluczowe: East-Slavic linguistics, animal, anthroponymy, antroponizm, nazwisko, nickname-related surnames, patronim, patronym, surnames of patronymic origin, wschodniosłowiański, zwierzę
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24321] [data modyf: 03-09-2019 13:33]

[2] Poemat filozofujący / / Eda Ostrowska .- Lublin : Wydawnictwo Episteme , 2017 (Rec.) .- Eda, czyli niepokój / Mirosława Szott // Topos .- 2017, nr 6, s. 131--132
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)

[3] Co kryją lubuskie lasy? Cmentarze ewangelickie w przestrzeni mentalnej lokalnej społeczności, egzemplifikacja XIX i XX wiecznej sztuki nagrobnej oraz miejsca pamięci w krajobrazie turystycznym / Aleksandra Makowicz-Kmiecik // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2017, nr 36, s. 181--192, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Evangelical cemeteries, Lutheranism, Post-war history, XIX century, XIX wiek, XX century, XX wiek, cmentarze ewangelickie, historia powojenna, luteranizm, nagrobki, tombstones
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24278] [data modyf: 02-08-2019 11:07]

[4] Analiza obecności markera XCFD81-5D u żyta ozimego / Andrzej Jurkowski, Andrzej Latusek // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne: Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2012, Nr 14, s. 309--315, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: geny odporności, mączniak prawdziwy, powdery mildew, pszenica, resistance genes, wheat, winter rye, żyto ozime
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18573] [data modyf: 17-11-2014 09:50]

[5] Możliwość optymalizacji uprawy rzepaku ozimego na podstawie doświadczeń porejestrowych / Andrzej Latusek, Andrzej Jurkowski, Henryk Bujak // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne: Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2012, Nr 15, s. 141--150, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: adaptacyjność odmian, cultivar adaptation, genotype-environment interaction, interakcja genotypowo-środowiskowa, rzepak ozimy, stabilność plonowania, winter oilseed rape, yield atability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18574] [data modyf: 17-11-2014 09:54]

[6] Podobieństwo genetyczne linii wsobnych żyta ozimego oceniane na podstawie cech morfologicznych i markerów ISSR / Ewa Aplas, Andrzej Jurkowski, Andrzej Latusek, Olga Swornowska // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne: Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2011, Nr 12, t. 2, s. 105--110, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ISSR markers, cechy morfologiczne, markery ISSR, morphological features, winter rye, żyto ozime
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18545] [data modyf: 07-11-2014 11:55]

[7] Optymalizacja wybory odmian żyta ozimego do uprawy na Dolnym Śląsku / Andrzej Latusek, Andrzej Jurkowski, Ewa Aplas // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne: Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2011, Nr 12, t. 1, s. 187--194, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: genotype-environment interaction, interakcja genotypowo-środowiskowa, stanilność plonowania, winter rye, yield stability, żyto ozime
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18546] [data modyf: 07-11-2014 11:55]

[8] Analiza podobieństwa genetycznego linii wsobnych żyta ozimego przy użyciu markerów RAPD / Andrzej Jurkowski, Ewa Aplas, Andrzej Latusek, Barbara Pawlik // Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne: Czasopismo Naukowo-Kulturalne .- 2011, Nr 12, t. 2, s. 137--142, ISSN: 1895-4421, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: RAPD markers, genetic similarity, markery RAPD, podobieństwo genetyczne, winter rye, żyto ozime
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18572] [data modyf: 17-11-2014 09:47]

[9] Rozmaitości ekofilozofii / ; red. tomu Antoni Skowroński. .- Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 2006 .- 413 s. - (Episteme ; 57) .- ISBN: 8386523964
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9465] [data modyf: 02-03-2010 13:38]

[10] Kontrowersje wokół ekologii głębokiej / Stefan Konstańczak
// W: Rozmaitości ekofilozofii / red. tomu Antoni Skowroński .- Olecko : Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 2006 - (Episteme ; 57) - s. 121--140 .- ISBN: 8386523964
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11804] [data modyf: 02-03-2010 13:34]


Czas generacji strony: 0,21 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski