System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Ethos}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 34 ( spośród około 62850 )

Strona: 1[2] [3] [4] Następna
[1] Praxeological ethics as an element of organizational culture of functionals of the Near-Oder Boarder Guard Unit / Lilla Młodzik // Jagiellonian Journal of Management .- 2017, t. 3, nr 2, s. 93--106, eISSN: 2450-114X, : bibliogr.mapy.tab.summ.
Słowa kluczowe: border guard, cooperation, organizational culture, praxeological ethics, service ethos
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4467/2450114XJJM.17.007.7737
[AWCZ-22480] [data modyf: 12-03-2018 10:04]

[2] Między nacjonalizmem i odwetem a pragmatyzmem : Akcja "Wisła" w świetle idei polskiego egoizmu narodowego / Bohdan Halczak // Ethos: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL .- 2017, nr 118, s. 195--209, ISSN: 0860-8024,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10,12887/30-2017-2-118-12
[AWCZ-21789] [data modyf: 13-10-2017 13:53]

[3] Problem dziedzictwa bizantyjskiego na Rusi w opinii rosyjskich filozofów / Justyna Kroczak // Logos i Ethos .- 2016, nr 1 (41), s. 171--192, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20580] [data modyf: 15-11-2016 09:28]

[4] Etos nauki w ujęciu Leszka Kołakowskiego / Renata Merda // Studia z Filozofii Polskiej .- 2016, t. 11, s. 335--351, ISSN: 1897-8584, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Leszek Kołakowski, ethos of science, national culture, university, value
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21412] [data modyf: 29-05-2017 09:03]

[5] Włodzimierza Wiernadskiego i Pawła Florenskiego rozważania o związkach człowieka z przyrodą / Justyna Kroczak // Logos i Ethos .- 2015, nr 1 (38), s. 81--92, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19249] [data modyf: 07-09-2015 11:42]

[6] Walka jako problem moralny w twórczości Marii Ossowskiej / Stefan Konstańczak // Colloquium .- 2015, 1, s. 7--20, ISSN: 2081-3813, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Maria Ossowska, ethos rycerski, etyka walki, honor, konflikt, walka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19911] [data modyf: 14-03-2016 12:03]

[7] Wzorzec czy antywzorzec dworzanina w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne .- 2015, XIV, 2 (27), s. 153--163, ISSN: 1730-4172,
Słowa kluczowe: court, courtier, dworzanin, dwór, etos dworzanina, gentry, nobility, personal model, servants, szlachectwo, służba dworska, the ethos of courtier, wzór osobowy, ziemiaństwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20154] [data modyf: 16-06-2016 12:11]

[8] Cielesność i dekonstrukcja chrześcijaństwa: Jean-Luc Nancy a Jacques Derrida / Błażej Baszczak // Logos i Ethos .- 2014, nr 1, s. 21--50, ISSN: 0867-8308, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18502] [data modyf: 29-07-2015 10:35]

[9] Etos i obyczaj środowiskowy w świetle dokumentacji XIX-wiecznych towarzystw kobiecych / Anna Wojciechowska // Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) .- 2014, tom LX, s. 283--293, ISSN: 0076-0390, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: environmental custom, ethos, etos, linguistic behavior, obyczaj środowiskowy, stowarzyszenia kobiece, women's association, zachowanie językowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18815] [data modyf: 06-04-2016 08:01]

[10] Argument z niedoskonałości i zła w kontekście sporu o ewolucję i inteligentny projekt / Dariusz Sagan // Logos i Ethos .- 2013, nr 1, s. 129--148, ISSN: 0867-8308,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17716] [data modyf: 21-07-2015 10:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>

Strona: 1[2] [3] [4] Następna

Czas generacji strony: 0,13 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski