System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Filozoficzne Aspekty Genezy}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 116 ( spośród około 62850 )

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna
[1] Argumenty na rzecz naturalizmu jako epistemicznego układu odniesienia / Krzysztof Kilian // Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2018, t. 15, s. 1--63, ISSN: 2299-0356, , eISSN: 2299-0356, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Jodkowski's condition, artificialism, artyficjalizm, epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, methodological naturalism, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, naturalizm metodologiczny, supernaturalism, warunek Jodkowskiego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23423] [data modyf: 13-12-2018 10:52]

[2] Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES /Sy Garte; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t.15, s. 415--440, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ewolucyjna biologia rozwoju, konwergencja, mutacje warunkowane środowiskowo, naturalna inżynieria genetyczna, nowoczesna synteza neodarwinowska, rozszerzona synteza ewolucyjna, sieci regulatorowe genów, teleologia, teleonomia, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24193] [data modyf: 26-06-2019 09:11]

[3] Dlaczego rozszerzona synteza ewolucyjna jest niezbędna /Gerd B. Müller; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t.15, s. 371--413, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: biologia ewolucyjna, biologia systemowa, ewolucyjna biologia rozwoju, nowoczesna synteza, rozszerzona synteza, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24189] [data modyf: 26-06-2019 08:57]

[4] O jakim artyficjalizmie mówi się w ramach koncepcji epistemicznych układów odniesienia? Polemika z Dariuszem Saganem / Krzysztof Kilian // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t.15, s. 251--280, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Dariusz Sagan, Kazimierz Jodkowski, artyficjalizm, epistemiczny układ odniesienia, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24188] [data modyf: 26-06-2019 08:47]

[5] Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej/ Jonathan Bartlett; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t. 15, s. 441--460, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Ewolucyjna Teleonomia, Nowoczesna Synteza, Rozszerzona Synteza Ewolucyjna, rozumowanie w biologii, teleologia, teoria ewolucji, zasada unifikująca
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24233] [data modyf: 09-07-2019 09:31]

[6] Teleologia i pochodzenie ewolucji/ Sy Garte; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t. 15, s. 461--482, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: darwinizm, kod genetyczny, pochodzenie ewolucji, system translacji, teleologia wewnętrzna, teleonomia, teologia, związek między genotypem a fenotypem
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24232] [data modyf: 09-07-2019 09:23]

[7] Ewolucjonizm darwinowski w świetle genomiki/Eugene V. Koonin; tłum. z j. ang / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t.15, s. 283--370, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Nowoczesna Synteza, Postnowoczesna Synteza biologii ewolucyjnej, biologia systemowa, darwinizm, dobór oczyszczający, genomika ewolucyjna, neutralne procesy ewolucyjne, nieadaptacjonistyczna teoria ewolucji.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24186] [data modyf: 26-06-2019 08:31]

[8] Jaki "artyficjalizm" stanowi epistemiczny układ odniesienia nauki / Dariusz Sagan // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t. 15, s. 223--250, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Jodkowski, Krzysztof J. Kilian, artyficjalizm, epistemiczny układ odniesienia, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24168] [data modyf: 17-06-2019 10:43]
Pobierz pliki źródłowe >>>

[9] Światopoglądowy i ideologiczny wymiar epistemicznych układów odniesienia a teistyczno-naturalistyczny epistemiczny układ odniesienia / Krzysztof Kilian // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t. 15, s. 139--222, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: epistemiczny układ odniesienia, ideologia, naturalizm metodologiczny, teistyczno-naturalistyczny epistemiczny układ odniesienia, teizm naturalistyczny, światopogląd
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24167] [data modyf: 17-06-2019 10:34]

[10] Argumenty przeciwko naturalizmowi jako epistemicznemu układowi odniesienia / Krzysztof Kilian // Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin .- 2018, t. 15, s. 71--137, ISSN: 2299-0356, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: anarchizm epistemologiczny, antynaturalizm, decyzje metodologiczne, epistemiczne układy odniesienia, naturalizm metodologiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24166] [data modyf: 17-06-2019 09:56]

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski