System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Gaz Woda i Technika Sanitarna}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 22 ( spośród około 62878 )
Z frazy usunięto: ,

Strona: 1[2] [3] Następna
[1] Ultradźwiękowa dezintegracja osadów ściekowych w technologii GSD - doświadczenia eksploatacyjne / Katarzyna Trojanowska, Sylwia Myszograj // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2017, nr 3, s. 110--114, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dezintegracja ultradźwiękowa, efektywność, efficiency, struktura osadów nadmiernych, the structure of excess sludge, ultrasonic disintegration
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.15199/17.2017.3.7
[AWCZ-21374] [data modyf: 17-05-2017 11:43]

[2] Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków / Dariusz Bocheński, Zofia Sadecka, Aleksandra Sieciechowicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2016, nr 11, s. 403--406, ISSN: 0016-5352, , eISSN: 2449-9404, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: OZE, anaerobic digestion, bilans energetyczny, energy balance, fermentacja metanowa, oczyszczalnia ścieków, renewable energy, sewage treatment plant
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20880] [data modyf: 19-01-2017 10:10]

[3] Usuwanie substancji organicznych z wód podziemnych / Izabela Krupińska // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2011, nr 3, s. 86--91, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15570] [data modyf: 28-03-2011 11:46]

[4] Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków / Ewelina Płuciennik-Koropczuk // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2009, nr 7-8, s. 11--13, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14260] [data modyf: 14-12-2009 14:18]

[5] Wpływ dezintegracji chemiczno-termicznej na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych z osadów nadmiernych / Sylwia Myszograj // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2009, nr 7-8, s. 14--18, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14262] [data modyf: 14-12-2009 14:24]

[6] Energia z osadów do technicznego wykorzystania / Zofia Sadecka // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2009, nr 7-8, s. 14--18, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14261] [data modyf: 14-12-2009 14:20]

[7] Skutecznośc koagulacji siarczanem glinu lub chlorkiem poliglinu w oczyszczaniuwody podziemnej / Izabela Krupińska, Maria Świderska-Bróż // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2008, nr 10, s. 13--17, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13394] [data modyf: 24-11-2008 14:32]

[8] Bilansowanie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni / Sylwia Myszograj, Ewa Panek // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2007, nr 5, s. 9--12, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[9] Związki azotu i fosforu w ściekach kanalizacji miejskiej / Zofia Sadecka // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2007, nr 5, s. 12--16, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12248] [data modyf: 28-06-2007 11:31]

[10] Frakcje azotu w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków / Zofia Sadecka // Gaz, Woda i Technika Sanitarna .- 2006, nr 7-8, s. 6--9, ISSN: 0016-5352, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11551] [data modyf: 06-02-2007 13:53]

Strona: 1[2] [3] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski