System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {General and Professional Education}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 20 ( spośród około 62850 )

Strona: 1[2] Następna
[1] (Koncentracja i utrzymanie uwagi w procesie nauczania-uczenia się z zastosowaniem filmów dydaktycznych udostępnianych on line / Jacek Jędryczkowski // General and Professional Education .- 2019, 3, s. 32--38, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: YouTube Analytics, cognitive preferences, e-learning, educational film, educational process, multimedia, short multimedia messages, teaching and learning methods
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.26325/genpr.2018.3.5
[AWCZ-24175] [data modyf: 21-06-2019 08:44]

[2] Edukacja ekologiczna wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamknietym / Joanna Zarębska, Andrzej Zarębski // General and Professional Education .- 2018, no. 2, s. 28--34, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circular economy, cleaner technologies, recycling, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2018.2.5
[AWCZ-23381] [data modyf: 30-11-2018 09:50]

[3] Wybrane czynniki budowania kapitału intelektualnego regionu związane z funkcjonowaniem szkół wyższych w województwie lubuskim / Magdalena Graczyk, Edyta Wysocka // General and Professional Education .- 2018, no. 3, s. 24--31, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie Voivodeship, intellectual capital, intellectual capital indicators related to the functioning of higher education institutions, region
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2018.3.4
[AWCZ-24384] [data modyf: 01-10-2019 13:29]

[4] Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning / Monika Michalska, Joanna Zarębska // General and Professional Education .- 2017, no. 3, s. 40--47, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: environmental education, formal, lifelong learning, non-formal and informal education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2017.3.8
[AWCZ-22563] [data modyf: 28-03-2018 14:16]

[5] Zaangażowanie młodych uczestników rynku pracy w działalność organizacji pozarządowych jako czynnik sprzyjający rozwojowi kompetencji zawodowych (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler // General and Professional Education .- 2017, no. 4, s. 36--42, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: career, competencies, development, non profit organizations, young participants in the labour market
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.26325/genpr.2017.4.6
[AWCZ-22612] [data modyf: 05-04-2018 11:40]

[6] Warunki sprzyjające realizacji intermentoringu w organizacji (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska // General and Professional Education .- 2016, no. 4, s. 39--47, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: generations on labor market, intermentoring, knowledge sharing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21166] [data modyf: 10-03-2017 08:23]

[7] Krótkie komunikaty multimedialne w procesie nabywania wiedzy proceduralnej / Jacek Jędryczkowski // General and Professional Education .- 2016, 3, s. 11--21, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ICT, blended learning, cognitive preferences, e-learning, multimedia, short multimedia messages, teaching and learning methods
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20338] [data modyf: 09-09-2016 09:34]

[8] Wpływ edukacji ekologicznej na wzrost ekoinnowacji / Joanna Zarębska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Julian Jakubowski // General and Professional Education .- 2016, no. 3, s. 57--65, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cleaner production, eco-innovation, smart growth, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20364] [data modyf: 19-09-2016 15:16]

[9] Certyfikacja energetyczna budynków w aspekcie edukacji nieformalnej społeczeństwa / Janusz Adamczyk // General and Professional Education .- 2015, no. 2, s. 3--9, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: energy certificate, energy efficiency, the legal instruments to improve the energy efficiency
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19065] [data modyf: 21-08-2015 10:15]

[10] Korelacje ekologistyki z wymaganiami współczesnej edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego / Joanna Zarębska, Janusz Adamczyk // General and Professional Education .- 2015, no. 2, s. 92--101, ISSN: 2084-1469, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: eco-logistics, environmental awareness, product marking, waste recycling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19046] [data modyf: 21-08-2015 10:25]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski