System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Humanizacja Pracy}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 13 ( spośród około 61987 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : intelektualizacja i humanizacja pracy / ; red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, A. Kolot, B. Pietrulewicz. . T. 4 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 .- 170 s. .- ISBN: 9788394231330
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14288] [data modyf: 23-02-2018 12:01]

[2] Człowiek - Społeczeństwo - Gospodarka : intelektualizacja i humanizacja pracy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Bogusław Pietrulewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2017, T. 4 .- ISBN: 9788394231330
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5690] [data modyf: 23-02-2018 12:03]

[3] Maszyna myśląca jako pomoc i zagrożenie dla człowieka w pracy / Renata Kasperska
// W: Człowiek - społeczeństwo - gospodarka : intelektualizacja i humanizacja pracy / red. nauk. M. A. Paszkowicz, A. Hrynenko, A. Kolot, B. Pietrulewicz . T. 4 .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 39--53 .- ISBN: 9788394231330
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19867] [data modyf: 23-02-2018 12:08]

[4] Edukacja ekologiczna w działaniach wybranych przedsiębiorstw / Monika Michalska // Humanizacja Pracy .- 2016, nr 1 (283), s. 101--114, ISSN: 1643-7446, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: corporate actions for the environment, działania prośrodowiskowe przedsiębiorstw, edukacja ekologiczna w miejscu pracy, environmental education in the workplace, sustainable development, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21096] [data modyf: 24-02-2017 10:05]

[5] Edukacja a rynek pracy. Kompetencje przyszłych nauczycieli w świetle badań studentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego / Martyna Roszkowska // Humanizacja Pracy: Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie .- 2015, 3 (281), s. 109--122, ISSN: 1643-7446, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: competences, education, edukacja, kompetencje, labour market, rynek pracy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20036] [data modyf: 06-05-2016 09:17]

[6] Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście realizacji strategii zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki w UE / Magdalena Graczyk, Leszek Kaźmierczak-Piwko // Humanizacja Pracy .- 2015, nr 4(282), s. 169--182, ISSN: 1643-7446, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Corporate Social Responsibility (CSR), gospodarka niskoemisyjna, low-carbon economy, resource-efficient, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zasobooszczędna gospodarka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19859] [data modyf: 24-02-2016 14:12]

[7] Elastyczność zatrudnienia - szansa czy zagrożenie w ocenie młodych pracowników? / Anna Niewiadomska // Humanizacja Pracy .- 2015, nr 1(279), s. 107--123, ISSN: 1643-7446, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, elastyczne formy zatrudnienia, fixed-term contracts, flexible forms of employment, labor market, rynek pracy, safety, umowy na czas określony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18997] [data modyf: 24-08-2015 13:14]

[8] Mediacja jako wyraz humanizacji procesu rozwiązywania konfliktow w środowisku pracy / Agnieszka Urbaniak // Humanizacja Pracy: Kondycja współczesnej humanizacji pracy. Ciągłość czy zmiana? .- 2013, nr 3, s. 185--199, ISSN: 1643-7446, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Alternative Dispute Resolution, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), individual and collective labour disputes, labour low, mediacja, mediation, prawo pracy, spory indywidualne, spory zbiorowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17930] [data modyf: 21-07-2015 12:43]

[9] Treści programowe realizowane na przedmiocie humanizacja pracy ze szczególnym uwzględnieniem problemu pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Aneta Klementowska
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : [B.w.], 2002 - s. 119--126 .- ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5682] [data modyf: 02-04-2003 13:10]

[10] Dohumanizowanie innowacji w warunkach działania reformy gospodarczej / Janina Stankiewicz, J. Walkowiak // Humanizacja Pracy .- 1986, nr 1, s. 16--34
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-17628] [data modyf: 14-11-2013 10:46]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,11 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski