System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 4 ( spośród około 62842 )
Z frazy usunięto: .

[1] Miedź, kadm i cynk w pyle drogowym miast oraz określenie toksyczności związków tych metali metodą biologiczną / Marlena Piontek, Barbara Walczak, Wanda Czyżewska, Hanna Lechów // KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych .- 2012, T. 61, nr 3, s. 409--415, ISSN: 0023-4249, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16747] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[2] Dlaczego pojawia sie miłość? Ewolucja monogamicznego systemu kojarzenia ludzi / Łukasz Budzicz(*) // KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych .- 2011, tom 60, nr 3-4, s. 333?-343, ISSN: 0023-4249, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23176] [data modyf: 05-10-2018 10:15]

[3] Spektryny - różnorodność form i funkcji powszechnie występujących białek cytoszkieletowych / Beata Hanus-Lorenz, Anita Hryniewicz, Michał Lorenz, Aleksander F. Sikorski // W: KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych .- 2001, T. 50, nr 3, s. 243--262, ISSN: 0023-4249, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[4] Mutacje w genach kodujących białka błony erytrocytu przyczyną dziedzicznych anemii hemolitycznych / Beata Hanus-Lorenz, Michał Lorenz, Dżamila Bogusławska, Elżbieta Heger, Anita Hryniewicz, Aleksander F. Sikorski // W: KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych .- 2001, T. 50, nr 3, s. 325--333, ISSN: 0023-4249, : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


Czas generacji strony: 0,02 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski