System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Kwartalnik Architektury i Urbanistyki}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 7 ( spośród około 61987 )

[1] Architektura zielona - wymóg czy przeznaczenie współczesnych miast zrównoważonych? / Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki .- 2017, z. 2, s. 57--75, ISSN: 0023-5865, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: "zielona architektura", architektura ekoaktywna, biom miejski, bioróżnorodność miasta, przestrzenie międzygatunkowe, rozwój zrównoważony, zieleń miejska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22101] [data modyf: 14-12-2017 12:13]

[2] Nurt narodowy w architekturze wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku / Michał Pszczółkowski // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki .- 2015, Tom LX, z. 2, s. 23--40, ISSN: 0023-5865, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: narodowy romantyzm, styl narodowy, wernakularyzm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19616] [data modyf: 11-12-2015 17:43]

[3] Architektura Brześcia nad Bugiem w latach II Rzeczypospolitej / Michał Pszczółkowski // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki .- 2014, z. 3, s. 5--15, ISSN: 0023-5865, : rys.summ.
Słowa kluczowe: Brześć nad Bugiem, Kresy Wschodnie, architektura międzywojenna, funkcjonalizm, klasycyzm akademicki, klasycyzm zmodernizowany, style narodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18805] [data modyf: 21-08-2015 09:31]

[4] Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1967-1973 / Michał Pszczółkowski // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki .- 2010, z. 1-2, s. 39--52, ISSN: 0023-5865, : bibliogr.il.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-15465] [data modyf: 22-02-2011 10:14]

[5] Stadthalle Oskara Kaufmanna w Zielonej Górze / Janusz Opaska // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia .- 2002, nr 4, s. 342--360, ISSN: 0023-5865,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11144] [data modyf: 05-03-2007 12:04]

[6] Architektura sakralna Teodora Mariana Talowskiego / Janusz Opaska // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia .- 2001, nr 3, s. 252--267, ISSN: 0023-5865,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11142] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[7] Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny we wsi Kaczyka / Janusz Opaska // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia .- 2001, nr 3, s. 268--274, ISSN: 0023-5865,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


Czas generacji strony: 0,11 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski