System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Kwartalnik Filozoficzny}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 20 ( spośród około 61965 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Teoria inteligentnego projektu a kreacjonizm / Dariusz Sagan // Kwartalnik Filozoficzny .- 2015, t. XLIII, z. 2, s. 131--150, ISSN: 1230-4050, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19171] [data modyf: 23-07-2015 09:18]
Pobierz pliki źródłowe >>>

[2] Probabilistyczny światopogląd Władysława Gosiewskiego / Robert Piotrowski // Kwartalnik Filozoficzny .- 2013, t. XLI, z. 2, s. 109--116, ISSN: 1230-4050, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17410] [data modyf: 21-07-2015 10:35]

[3] Higieniści. Z dziejów eugeniki / / Maciej Zaremba Bielawski .- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne , 2011 (Rec.) Anna Słoniowska // Kwartalnik Filozoficzny .- 2013, LXX, 2
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)

[4] Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm / Dariusz Sagan // Kwartalnik Filozoficzny .- 2013, t. XLI, z. 2, s. 75--96, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17715] [data modyf: 21-07-2015 10:36]
Pobierz pliki źródłowe >>>

[5] Koneczny. Teoria cywilizacji / / Jan Skoczyński .- Warszawa : Wydaw. IFiS PAN , 2003 (Rec.) Robert Piotrowski // Kwartalnik Filozoficzny .- 2009, T. 37, z. 2, s. 182--186
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)

[6] Heglowskie inspiracje Michała Bakunina. Wokół negatywnego principium / Jacek Uglik // Kwartalnik Filozoficzny .- 2007, z. 4, s. 129--146, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12695] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[7] Naturalizm nauk przyrodniczych a konflikt między nauką i religią / Piotr Bylica // Kwartalnik Filozoficzny .- 2007, z. 2, s. 147--159, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[8] Początki problemu zmiany: Parmenides / Leon Koj, Dorota Leszczyńska, Tomasz Wiziński // Kwartalnik Filozoficzny .- 2005, z. 1, s. 5--36, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10513] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[9] Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego / Marek Piechowiak // Kwartalnik Filozoficzny .- 2003, z. 2, s. 5--35, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8997] [data modyf: 13-06-2003 12:24]

[10] Siła więzi poziomych. Kapitał społeczny w sprawność instytucji demokratycznych / Mariusz Kwiatkowski // Kwartalnik Filozoficzny .- 2003, z. 2, s. 37--54, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8999] [data modyf: 13-06-2003 12:38]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski