System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Lubelski Rocznik Pedagogiczny}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 5 ( spośród około 62865 )

[1] Oczekiwania pielęgniarek dotyczące formy zwracania się do nich pacjentów / Joanna Hoffmann-Aulich, Monika Lato-Pawłowska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny .- 2018, Vol 37, No 3, s. 107--122, ISSN: 0137-6136, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: communication, forms of address, formy zwrotów, komunikacja, nurse, pielęgniarka, siostro, sister
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.17951/lrp.2018.37.3.107-122
[AWCZ-24137] [data modyf: 06-06-2019 14:03]

[2] Rola nauczyciela w aktywizowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym na zajęciach plastyczno-technicznych. Zarys problemu / Tymoteusz Ławecki, Ewa Pasterniak-Kobyłecka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny .- 2018, Vol. 17, n 4, s. 167--176, ISSN: 0137-6136, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: aktywizowanie wychowanków, metody aktywizujące w nauczaniu, role nauczyciela
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.167-176
[AWCZ-24132] [data modyf: 09-10-2019 11:45]

[3] Proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności w aspekcie nieharmonijnego rozwoju tożsamości / Barbara Toroń-Fórmanek // Lubelski Rocznik Pedagogiczny .- 2016, vol. 35, nr 2, s. 85--103, ISSN: 0137-6136, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: prizonizacja, resocjalizacja penitencjarna, styl życia, tożsamość człowieka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21454] [data modyf: 07-06-2017 08:35]

[4] Resocjalizacja kobiet osadzonych za przestępstwa na tle przemocowym / Lilianna Kurek // Lubelski Rocznik Pedagogiczny .- 2016, vol. 35, nr 2, s. 131--147, ISSN: 0137-6136, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: akty przemocy, model osobowości przestępczyni, motywacje przestępczości, wychowanie resocjalizujące
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21455] [data modyf: 07-06-2017 08:38]

[5] Edukacja podmiotowa a twórczość w kl. I-III / Marzenna Magda-Adamowicz // Lubelski Rocznik Pedagogiczny: Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa teoretyczna i rozwiązania praktyczne .- 2015, T. XXXIV, z. 2, s. 28--40, ISSN: 0137-6136,
Słowa kluczowe: edukacja podmiotowa, twórczość, uczeń
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19536] [data modyf: 08-01-2016 12:03]


Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski