System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Marketing i Rynek}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 20 ( spośród około 61987 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Projektowanie wirtualnych zespołów projektowych / Beata Barnowska, Sebastian Saniuk // Marketing i Rynek .- 2018, nr 12, s. 4--16, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23553] [data modyf: 18-01-2019 12:40]

[2] Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach logistycznych ? międzysektorowa analiza aktualnych problemów / Krzysztof Witkowski, Mateusz Kurowski // Marketing i Rynek .- 2018, nr 11, s. 528--541, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.summ. .- [CD-ROM]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23668] [data modyf: 13-02-2019 10:02]

[3] Rola Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój w budowaniu konkurencyjności regionów na przykładzie województwa lubuskiego / Jarosław Flakowski // Marketing i Rynek .- 2017, nr 10, s. 170--185, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: European Social Fund, Europejski Fundusz Społeczny, competitiveness, european funds, european intervention, fundusze europejskie, interwencja europejska, konkurencyjność, region
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21978] [data modyf: 21-11-2017 10:17]

[4] Polityka miejska a konkurencyjność polskich miast / Waldemar Sługocki // Marketing i Rynek .- 2017, nr 10, s. 622--641, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: city, cohesion policy, metropolia, metropolis, miasto, polityka miejska, polityka spójności, przestrzeń, regional development, rozwwój regionalny, space, urban policy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21980] [data modyf: 21-11-2017 11:09]

[5] Inteligentne specjalizacje elementem rozwoju polski zachodniej / Edward Jakubowski // Marketing i Rynek .- 2017, nr 10, s. 209--220, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: innovations, innowacje, inteligentna specjalizacja, intelligent specialization, region, rozwój gospodarczy, the economic development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21979] [data modyf: 21-11-2017 11:05]

[6] Planowanie strategiczne a budowanie konkurencyjności regionów na przykładzie województwa lubuskiego / Edward Jakubowski // Marketing i Rynek .- 2016, nr 10, s. 202--214, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: competitiveness, konkurencyjność, konkurencyjność regionalna, planowanie strategiczne, regional competitiveness, strategic planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20621] [data modyf: 30-11-2016 13:26]

[7] Rola funduszy Unii Europejskiej w budowaniu konkurencyjności polskich regionów / Waldemar Sługocki // Marketing i Rynek .- 2016, nr 10, s. 517--533, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: European funds, cohesion policy, competitiveness, fundusze europejskie, konkurencyjność, polityka spójności, region, regional development, rozwój regionalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20622] [data modyf: 30-11-2016 13:26]

[8] Centra kompetencji w wieloczłonowych podmiotach gospodarczych / Dariusz Sobotkiewicz(*) // Marketing i Rynek .- 2015, nr 5, s. 1010--1022, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.rys.tab.summ. .- [CD-ROM]
Słowa kluczowe: centra kompetencji, centrum usług wspólnych, competence centres, funkcje organiczne, multi-entity enterprise, organic functions, shared services centre, wieloczłonowy podmiot gospodarczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21620] [data modyf: 31-08-2017 11:50]

[9] Produkcja małoseryjna a efekt skali w zaopatrzeniu surowcowym - system ekspercki jako strategiczny zasób wiedzy w elastycznej organizacji / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski(*) // Marketing i Rynek .- 2015, nr 9, s. 436--454, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21974] [data modyf: 20-11-2017 14:06]

[10] Koncepcja i zastosowanie systemu ekspertowego wspomagającego działania implementacyjne - profilaktyka antykryzysowa w obszarze kosztów / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski(*) // Marketing i Rynek .- 2015, nr 5, s. 187--205, ISSN: 1231-7853, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21973] [data modyf: 20-11-2017 14:03]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski