System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Monitor Podatkowy}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 6 ( spośród około 61949 )

[1] Domniemania prawne związane z orzekaniem środka karnego przepadku korzyści majątkowej za przestepstwo skarbowe po zmianach - uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego z 23.3.2017 r. / Olaf Włodkowski // Monitor Podatkowy: Podatki. Rachunkowość. Prawo Gospodarcze .- 2018, nr 1, s. 25--30, ISSN: 1231-1855, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22875] [data modyf: 18-06-2018 14:46]

[2] Fałsz materialny i intelektualny faktury na tle lutowej nowelizacji Kodeksu karnego / Sebastian Kowalski // Monitor Podatkowy .- 2017, nr 8, s. 11--17, ISSN: 1231-1855, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: amendment, dishonest invoices, intellectual falsity, invoice, material falsity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22119] [data modyf: 18-12-2017 09:11]

[3] Skutki popadnięcia płatnika w trudności finansowe na tle odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe niewpłacenia w terminie pobranego podatku / Sebastian Kowalski // Monitor Podatkowy .- 2016, nr 12, s. 17--22, ISSN: 1231-1855, : summ.
Słowa kluczowe: input tax, socially harmful act, tax fraud
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21212] [data modyf: 29-03-2017 13:35]

[4] Postępowanie kontrolne prowadzone na podstawie rozdziału 3 ustawy o kontroli skarbowej a art. 83 § 1 KKS : Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.4.2014 r., V KK 354/131 / S. Kowalski, Olaf Włodkowski // Monitor Podatkowy .- 2015, nr 6, s. 46--50, ISSN: 1231-1855, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20323] [data modyf: 06-09-2016 12:32]

[5] Wypadek mniejszej wagi w Kodeksie karnym skarbowym / Olaf Włodkowski(*) // Monitor Podatkowy .- 2014, nr 7, s. 23--29, ISSN: 1231-1855, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20326] [data modyf: 06-09-2016 12:35]

[6] Nowe uregulowanie zawieszenia biegu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda) / Olaf Włodkowski(*), Sebastian Kowalski // Monitor Podatkowy .- 2013, nr 11, s. 17--21, ISSN: 1231-1855,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20510] [data modyf: 19-10-2016 11:42]


Czas generacji strony: 0,10 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski