System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Monitor Prawniczy}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 17 ( spośród około 61987 )

Strona: 1[2] Następna
[1] Zmiany w materialnym i procesowym prawie wykroczeń, materialnym prawie karnym oraz ustawie o Policji / Olaf Włodkowski // Monitor Prawniczy .- 2019, nr 1, s. 13--18, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23967] [data modyf: 27-03-2019 14:35]

[2] Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni / Sebastian Kowalski // Monitor Prawniczy .- 2018, nr 10, s. 522--526, ISSN: 1230-6509, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ban on trade, naruszenie praw pracownika, penal labour law, prawo karne pracy, violation of employee's rights, zakaz handlu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22872] [data modyf: 18-06-2018 14:59]

[3] Karnoprawne konsekwencje wystawienia w sposób nierzetelny faktury, rachunku lub posłużenia się takim dokumentem na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego po zmianach (uwagi krytyczne na tle nowelizacji z 1.12.2016r.) / Olaf Włodkowski // Monitor Prawniczy .- 2017, nr 23, s. 1245--1252, ISSN: 1230-6509, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22233] [data modyf: 17-01-2018 11:47]

[4] O zgodności z Konstytucją RP bezwzględnego zakazu reklamy aptek / Bogusław Banaszak // Monitor Prawniczy .- 2017, nr 8, s. 439--446, ISSN: 1230-6509, : summ.
Słowa kluczowe: business freedom, compliance with Constitution, freedom of competition, prohibition of pharmacy advertising
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21501] [data modyf: 26-06-2017 12:43]

[5] Kontrowersje dotyczące praktyki stosowania przez organy inspekcji farmaceutycznej klauzuli prowadzenia na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych / Bogusław Banaszak // Monitor Prawniczy .- 2016, nr 17, s. 932--940, ISSN: 1230-6509, : summ.
Słowa kluczowe: compliance with the Constitution, free competition, permit for running a pharmacy, pharmaceutical inspectorate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20574] [data modyf: 10-11-2016 11:47]

[6] "Odpowiednie" stosowanie znowelizowanych przepisów Części ogólnej Kodeksu karnego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego / Sebastian Kowalski, Olaf Włodkowski // Monitor Prawniczy .- 2016, nr 6, s. 301--307, ISSN: 1230-6509, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20063] [data modyf: 18-06-2018 15:18]

[7] Obowiązek informowania pokrzywdzonego o przysługujących mu uprawnieniach i o ciążących obowiązkach - uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 27.9.2013r / Olaf Włodkowski(*) // Monitor Prawniczy .- 2014, nr 12, s. 627--632, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20327] [data modyf: 06-09-2016 12:47]

[8] Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny / Bogusław Banaszak, Michał Zieliński // Monitor Prawniczy .- 2014, nr 7, s. 352--361, ISSN: 1230-6509, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19137] [data modyf: 07-07-2015 09:38]

[9] Konstytucyjne aspekty ksiąg wieczystych / Bogusław Banaszak, Piotr Mysiak // Monitor Prawniczy .- 2014, nr 23, s. 1238--1245, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19106] [data modyf: 04-08-2016 10:49]

[10] Krytycznie o nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego z 8.4.2012r. / Olaf Włodkowski(*), Sebastian Kowalski // Monitor Prawniczy .- 2012, nr 21, s. 1142--1146, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20509] [data modyf: 19-10-2016 10:48]

Strona: 1[2] Następna

Czas generacji strony: 0,11 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski