System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Mosty}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 84 ( spośród około 61982 )

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Następna
[1] Pokonywanie przeszkód wodnych według standardów NATO / Janusz Szelka // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (3/I/17), s. 165--177, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: foldable bridges, mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pontoon parks, przeszkody wodne, support bridges, water obstacles
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.112
[AWCZ-21729] [data modyf: 02-10-2017 13:40]

[2] Pokonywanie wąskich przeszkód terenowych za pomocą konstrukcji składanych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII świąteczna drogowo-mostowa żmigrodzka konferencja naukowo-techniczna pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego. Żmigród, Polska, 2013 .- Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013, s. 95--102 .- ISBN: 9788393864904
Słowa kluczowe: mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pokonywanie przeszkód terenowych, przeszkoda wodna, sprzęt przeprawowo-mostowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21175] [data modyf: 25-08-2015 10:19]

[3] Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58 (3/11/III)) .- 2011, Nr 276, s. 215--222, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pokonywanie przeszkód terenowych, przeszkoda wodna, sprzęt przeprawowo-mostowy,

Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9122] [data modyf: 28-11-2012 12:23]

[4] Kompozytowe mosty wojskowe / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(2), s. 63--70, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: assault bridge, composite, deployable bridge, kompozyty, modular composite bridge, modułowy most kompozytowy, most szturmowy, mosty wojskowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17561] [data modyf: 20-08-2015 09:53]

[5] Wykorzystywanie wojskowych konstrukcji składanych do budowy mostów tymczasowych / Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2010, nr 3, s. 314--322, ISSN: 1731-8157, : bibliogr.wykr.
Słowa kluczowe: military bridges, mosty stalowe, mosty wojskowe, steel bridges,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8762] [data modyf: 26-02-2015 12:58]

[6] Trwałość eksploatacyjna zabytkowych mostów stalowych / Adam Wysokowski // W: Mosty - tradycja i nowoczesność : I Międzynartodowe Sympozjum : streszczenia. Bydgoszcz, Polska, 2008 .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008, s. 63
Słowa kluczowe: eksploatacja, korozja, stalowe mosty zabytkowe, trwałość, utrzymanie, zmęczenie

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18940] [data modyf: 16-10-2008 15:56]

[7] Mosty wojskowe - stan i perspektywy rozwoju / Janusz Szelka // W: Mosty zespolone : konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 1998, s. 387--397 .- ISBN: 8390981106
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16981] [data modyf: 15-04-2005 11:58]

[8] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 24 : Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 3. Roboty wykończeniowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2019, nr 1, s. 60--65, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23767] [data modyf: 06-03-2019 11:51]

[9] Przepusty i mosty ekologiczne : historia cyklu / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2019, nr 2, s. 104--107, ISSN: 1734-6681, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-24083] [data modyf: 15-05-2019 12:35]

[10] Budowa przepraw doraźnych z wykorzystaniem wojskowego sprzętu mostowego / Janusz Szelka // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2017, nr 24, s. 345--357, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: przeszkody wodne i ich pokonywanie, sprzęt przeprawowo-mostowy (mosty towarzyszące, pływające i składane)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.24.25
[AWCZ-21782] [data modyf: 11-10-2017 13:14]

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Następna

Czas generacji strony: 0,10 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski