System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {Organizacja i Kierowanie Organization and Management}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 8 ( spośród około 62794 )
Z frazy usunięto: =

[1] Wzbudzanie i rozwijanie zaangażowania wolontariuszy w organizacjach non profit przez mentoring / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2018, nr 4, s. 11--35, ISSN: 0137-5466, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: engagement, mentoring, nonprofit organizations, organizacje non profit, third sector, trzeci sektor, volunteering, wolontariat, zaangażowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23963] [data modyf: 26-03-2019 08:04]

[2] Próba oceny relacji uelastyczniających procesy implementacyjne / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski(*) // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2017, no. 2, s. 411--426, ISSN: 0137-5466, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21998] [data modyf: 22-11-2017 18:02]

[3] Implementacja strategii przywództwa kosztowego w zaopatrzeniu surowcowym na rynku mechanizacji rolnictwa / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski(*) // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2014, nr 1A, s. 177--192, ISSN: 0137-5466, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21956] [data modyf: 13-11-2017 12:57]

[4] Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna systemów przemysłowych w Polsce / Arkadiusz Świadek // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2013, nr 5, s. 123--132, ISSN: 0137-5466, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17822] [data modyf: 20-08-2015 11:52]

[5] Absorbcja wiedzy inżynierskiej w naukach o zarządzaniu - kontekst strategii przywództwa kosztowego / Przemysław Niewiadomski(*), Bogdan Nogalski // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2013, nr 5, s. 12--30, ISSN: 0137-5466, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21935] [data modyf: 07-11-2017 18:09]

[6] The strategic dimension of product flexibility of a manufacturing plant - the concept and its application / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski(*) // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2013, No. 1, s. 47--64, ISSN: 0137-5466, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/oam-2013-0004
[AWCZ-21855] [data modyf: 25-10-2017 18:16]

[7] Klaster jako specyficzna forma systemu przemysłowego / Arkadiusz Świadek // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2011, nr 4, s. 25--36, ISSN: 0137-5466, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: cluster, industrial system, innovation, innowacja, klaster, spatial proximity, system przemysłowy, zbliżenie przestrzenne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16270] [data modyf: 28-11-2012 12:22]

[8] Narodowe a regionalne systemy innowacyjne - doświadczenia światowe / Arkadiusz Świadek // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management .- 2005, nr 4, s. 49--58, ISSN: 0137-5466, : rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-15448] [data modyf: 16-02-2011 10:13]


Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski