System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {e-Finanse}
Opublikowane w latach: 1960 - 2018
Grupowanie: brak
Znaleziono: 85 ( spośród około 60645 )

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Następna
[1] Wpływ zmian w filarze kapitałowym ubezpieczeń społecznych w Polsce na finanse publiczne / Renata Manacka, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2015, Nr 855 (74), t. 2, s. 509--519, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: capital market, dług publiczny, finanse publiczne, market, open pension funds', public dept, public finanse, rynek kapitałowy, rynek otwartych funduszy emerytalnych, social insurance, ubezpieczenia społeczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10300] [data modyf: 27-03-2017 09:10]

[2] Charakterystyka występowania budżetu zadaniowego w gminach i miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego / Marek Tomaszewski // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia .- 2008, no 7 (3), s. 131--142, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, : tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: activity-based budget, budżet zadaniowy, finanse publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, local government entities, public finanse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16781] [data modyf: 30-11-2012 13:59]

[3] Racjonalizacja wydatków socjalnych jako element reformy finansów publicznych / Anna Niewiadomska // e-Finanse: finansowy kwartalnik internetowy .- 2005, nr 2, s. 1--9 : bibliogr.tab.wykr. .- http://www.e-finanse.com, [dostęp: 16-11-2005]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[4] Sukces w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - współczesne uwarunkowania i możliwości ich osiągnięcia / Jan Skalik // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2018, R. 16, nr 1, cz. 1, s. 203--216, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: activation of dynamic organization capabilities, aktywacja zdolności dynamicznych organizacji, company in motion, dynamic capability of the organization, edge of chaos, environment turbulence, genetic readiness for change, genetyczna gotowość do zmian, krawędź chaosu, przedsiębiorstwo w ruchu, turbulencja otoczenia, zdolności dynamiczne przedsiębiorstwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23425] [data modyf: 14-12-2018 09:02]

[5] Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa / Piotr Bromber // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2017, nr 5, s. 507--520, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: basic hospital care insurance benefits, health care system stakeholders, interesariusze systemu ochrony zdrowia, primary hospital care system, rola państwa, role of a state, system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-42
[AWCZ-22509] [data modyf: 19-03-2018 12:29]

[6] Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy / Monika Kaczurak - Kozak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2017, 4 (88), cz. 1, s. 97--104, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: budżet gminy, ewidencja księgowa, fundusz solecki, wydatki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-09
[AWCZ-23145] [data modyf: 28-09-2018 11:02]

[7] Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce - regresja logistyczna / Arkadiusz Świadek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2017, nr 4, s. 93--105, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Poland, Polska, innovation, innowacje, logistic regression, micro and small enterprises, mikro i małe przedsiębiorstwa, obstacle, przeszkody, regresja logistyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-12
[AWCZ-22386] [data modyf: 19-03-2018 12:35]

[8] Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2016, Vol. 14, no. 2/1, s. 375--385, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: labour market, rynek pracy, studenci kierunków menedżerskich, students of management, volunteering, wolontariat
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20420] [data modyf: 01-10-2016 14:04]

[9] Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych / Monika Kaczurak - Kozak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2016, 2 (80), s. 75--82, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460,
Słowa kluczowe: audit, badanie sprawozdania, consolidated balance sheet, financial statement, jednostka sektora finansów publicznych, law regulations, public sector unit, regulacje prawne, skonsolidowany bilans, sprawozdanie finansowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-08
[AWCZ-23146] [data modyf: 28-09-2018 11:56]

[10] Diagnozowanie stanu elastyczności przedsiębiorstwa wytwórczego sektora maszyn rolniczych / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski(*) // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2016, Vol. 14, no. 2/2, s. 261--274, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-21995] [data modyf: 22-11-2017 18:38]

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Następna

Czas generacji strony: 0,03 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski