System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Wyniki wyszukiwania

Szukanie: w opisie bibliograficznym
Wprowadzona fraza: {e-Finanse}
Opublikowane w latach: 1960 - 2019
Grupowanie: brak
Znaleziono: 87 ( spośród około 62794 )

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Następna
[1] Wpływ zmian w filarze kapitałowym ubezpieczeń społecznych w Polsce na finanse publiczne / Renata Manacka, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2015, Nr 855 (74), t. 2, s. 509--519, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: capital market, dług publiczny, finanse publiczne, market, open pension funds', public dept, public finanse, rynek kapitałowy, rynek otwartych funduszy emerytalnych, social insurance, ubezpieczenia społeczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10300] [data modyf: 27-03-2017 09:10]

[2] Charakterystyka występowania budżetu zadaniowego w gminach i miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego / Marek Tomaszewski // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia .- 2008, no 7 (3), s. 131--142, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, : tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: activity-based budget, budżet zadaniowy, finanse publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, local government entities, public finanse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16781] [data modyf: 30-11-2012 13:59]

[3] Racjonalizacja wydatków socjalnych jako element reformy finansów publicznych / Anna Niewiadomska // e-Finanse: finansowy kwartalnik internetowy .- 2005, nr 2, s. 1--9 : bibliogr.tab.wykr. .- http://www.e-finanse.com, [dostęp: 16-11-2005]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]

[4] Sukces w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi - współczesne uwarunkowania i możliwości ich osiągnięcia / Jan Skalik // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2018, R. 16, nr 1, cz. 1, s. 203--216, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: activation of dynamic organization capabilities, aktywacja zdolności dynamicznych organizacji, company in motion, dynamic capability of the organization, edge of chaos, environment turbulence, genetic readiness for change, genetyczna gotowość do zmian, krawędź chaosu, przedsiębiorstwo w ruchu, turbulencja otoczenia, zdolności dynamiczne przedsiębiorstwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23425] [data modyf: 14-12-2018 09:02]

[5] Procesy społeczne i gospodarcze jako czynnik rozwoju obszarów metropolitalnych / Hanna Borucińska-Bieńkowska
// W: Finanse, ekonomia i zarządzanie (FEZ) : współczesne wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła .- Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, 2018 - s. 102--110 .- ISBN: 9788365929556
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21037] [data modyf: 10-09-2019 11:43]

[6] The scope of the use of shared services centre in Polish communes / Monika Kaczurak - Kozak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2018, nr 4, s. 311--318, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: common service, commune, shared services centre, team of educational units service
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-27
[AWCZ-24165] [data modyf: 17-06-2019 09:41]

[7] Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa / Piotr Bromber // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2017, nr 5, s. 507--520, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: basic hospital care insurance benefits, health care system stakeholders, interesariusze systemu ochrony zdrowia, primary hospital care system, rola państwa, role of a state, system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-42
[AWCZ-22509] [data modyf: 19-03-2018 12:29]

[8] Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy / Monika Kaczurak - Kozak // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2017, 4 (88), cz. 1, s. 97--104, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: budżet gminy, ewidencja księgowa, fundusz solecki, wydatki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-09
[AWCZ-23145] [data modyf: 28-09-2018 11:02]

[9] Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce - regresja logistyczna / Arkadiusz Świadek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2017, nr 4, s. 93--105, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Poland, Polska, innovation, innowacje, logistic regression, micro and small enterprises, mikro i małe przedsiębiorstwa, obstacle, przeszkody, regresja logistyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-12
[AWCZ-22386] [data modyf: 19-03-2018 12:35]

[10] Studenci kierunków menedżerskich wobec pracy ochotniczej (w świetle wyników badań) / Janina Stankiewicz, Bartosz Seiler, Hanna Bortnowska // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance .- 2016, Vol. 14, no. 2/1, s. 375--385, ISSN: 2084-5189, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: labour market, rynek pracy, studenci kierunków menedżerskich, students of management, volunteering, wolontariat
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20420] [data modyf: 01-10-2016 14:04]

Strona: 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Następna

Czas generacji strony: 0,04 s.


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski