System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (dawniej: Patalas)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 232 pozycji bibliograficznych
76 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Justyna Patalas-Maliszewska .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2019 .- 232 s. .- ISBN: 9788301204778
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15093] [data modyf: 16-09-2019 09:47]
[2] Strategic risk management against hazards for safety of processes in critical infrastructures / Tadeusz Krupa, Ewa Kulińska, Teresa Ostrowska, Justyna Patalas-Maliszewska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki .- Warszawa : Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2019 .- 331 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Management Sciences Series ; Vol. 8) .- ISBN: 97883633702062019
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15005] [data modyf: 31-05-2019 10:22]
[3] Methods and tools for the knowledge management in manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 122 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378422815
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13756] [data modyf: 24-05-2019 13:26]
[4] Człowiek - najlepsza inwestycja. Inwestycja w jakość : zarządzanie jakością : [dokument elektroniczny] / Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Katarzyna Skrzypek .- Zielona Góra : 4system Polska, 2014 .- 101 s. : bibliogr.fot.wykr.summ. .- ISBN: 978839314609
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11982] [data modyf: 23-11-2015 13:17]
[5] Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw : branża poligraficzna / Justyna Patalas-Maliszewska .- Warszawa : Związek Rzemiosła Polskiego, 2014 .- 74 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788393982899
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12960] [data modyf: 10-02-2016 12:27]
[6] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2013 .- 105 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 9788378420682
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11564] [data modyf: 28-07-2015 11:09]
[7] Managing knowledge workers : value assessment, methods and application tools / Justyna Patalas-Maliszewska .- Berlin - Heidelberg : Springer Science+Business Media, 2013 .- 142 s. : bibliogr.rys.tab.summ. - (Management for Professionals) .- ISBN: 9783642365997
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-36600-0   (pkt: 25)
[WZ-11536] [data modyf: 28-07-2015 11:09]
[8] Grenzüberschreitendes, innovatives Lehrmodell in den Bereichen "eBusiness" und "Productionsmanagement" / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Roman Stryjski .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2010 .- 61 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9783896269683
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9965] [data modyf: 31-01-2011 10:10]
[9] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - doświadczenia z regionu lubuskiego / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych, 2010 .- 61 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393280506
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10102] [data modyf: 08-04-2011 11:48]
[10] Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 77 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811941
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8794] [data modyf: 01-12-2008 12:01]
[11] Innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii informatycznych przedsiębiorstw sektora MSP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 19 s. : tab.wykr. .- ISBN: 9788374811927
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8797] [data modyf: 01-12-2008 12:24]
[12] Metoda oceny efektywności wdrażania innowacji w aspekcie technologii informatycznych / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 38 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374811965
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8798] [data modyf: 01-12-2008 12:28]
[13] Metody wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 32 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374812023
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8800] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[14] Metodyka implementacji informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 138 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788374812016
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8799] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[15] Ocena źródeł finansowania innowacji / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 26 s. : tab.wykr. .- ISBN: 9788374811972
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8796] [data modyf: 01-12-2008 12:19]
[16] Potrzeby małych i średnich przedsiębiorców w zakresie doboru pracowników / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 48 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811903
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8813] [data modyf: 20-03-2009 10:09]
[17] Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw MSP w oparciu o technologię informatyczną / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 146 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374811934
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8792] [data modyf: 27-11-2008 13:03]
[18] Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 18 s. : bibliogr.tab.wykr. .- ISBN: 9788374812061
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8793] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Assessing the Effectiveness of Using the MES in Manufacturing Enterprises in the Context of Industry 4.0 / Małgorzata Skrzeszewska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, Special Sessions / eds. E. Herrera-Viedma. Z. Vale, P. Nielsen, A. M. del Rey, R. C. Vara .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 1004) - s. 49--56 .- ISBN: 9783030239459
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-23946-6_6   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20973] [data modyf: 05-07-2019 11:00]
[2] The Image Classification of Workstation Instructions Using Convolutional Neural Networks / Daniel Halikowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019 / eds. J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska . Vol. 2 .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 1051) - s. 300--309 .- ISBN: 9783030306038
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-30604-5_27   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-21074] [data modyf: 19-09-2019 11:38]
[3] Using the Simulation Method for Modelling a Manufacturing System of Predictive Maintenance / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, Special Sessions / eds. E. Herrera-Viedma. Z. Vale, P. Nielsen, A. M. del Rey, R. C. Vara .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 1004) - s. 57--64 .- ISBN: 9783030239459
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: /10.1007/978-3-030-23946-6_7   (pkt: 20)
[WZCZ-20974] [data modyf: 05-07-2019 11:00]
[4] A System for Identifying Key Tacit Knowledge Resources Within Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018 / eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga .- Cham : Springer International Publishing, 2019 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 505) - s. 405--410 .- ISBN: 9783319913339
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91334-6_55   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20267] [data modyf: 06-06-2019 17:30]
[5] An Analysis of Simulation Models in a Discrete Manufacturing System Using Artificial Neural Network / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018 / eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga .- Cham : Springer International Publishing, 2019 - (Lecture Notes in Electrical Engineering ; Vol. 505) - s. 315--322 .- ISBN: 9783319913339
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91334-6_43   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[WZCZ-20266] [data modyf: 06-06-2019 17:30]
[6] An Analysis of the Efficiency of a Parallel-Serial Manufacturing System Using Simulation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018 / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 835) - s. 32--43 .- ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_4   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[WZCZ-20332] [data modyf: 31-05-2019 12:03]
[7] Forecasting the Level of Expert Knowledge Using the GMDH Method / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, Sławomir Kłos
// W: Information and Software Technologies : 25th International Conference, ICIST 2019 / eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Communications in Computer and Information Science ; 1078) - s. 3--11 .- ISBN: 9783030302740
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-30275-7_1   (pkt: 20)
[WZCZ-21123] [data modyf: 07-10-2019 11:09]
[8] Model of a Knowledge Management for System Integrator(s) of Cyber-Physical Production Systems (CPPS) / Justyna Patalas-Maliszewska, Nadine Schlueter
// W: Advances in Manufacturing II / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0 .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Lecture Notes in Mechanical Engineering) - s. 92--103 .- ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_8   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20916] [data modyf: 27-05-2019 13:02]
[9] Modelling of Knowledge Resources for Preventive Maintenance / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference / eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 801) - s. 50--57 .- ISBN: 9783319996073
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99608-0_6   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20664] [data modyf: 31-05-2019 12:04]
[10] Simulation Modeling of Assembly Processes for Digital Manufacturing / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Advances in Manufacturing II / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0 .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Lecture Notes in Mechanical Engineering) - s. 261--273 .- ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_22   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20918] [data modyf: 27-05-2019 13:16]
[11] The Automated Acquisition of Expert Knowledge Using a Service Department as an Example / Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek, Sławomir Kłos
// W: Advances in Manufacturing II / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0 .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Lecture Notes in Mechanical Engineering) - s. 119--126 .- ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_10   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20917] [data modyf: 27-05-2019 13:13]
[12] The Use of the Simulation Method in Analysing the Performance of a Predictive Maintenance System / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference / eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 801) - s. 42--49 .- ISBN: 9783319996073
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99608-0_5   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[WZCZ-20663] [data modyf: 31-05-2019 12:04]
[13] An Approach to Buffer Allocation, in Parallel-Serial Manufacturing Systems Using the Simulation Method / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Trends and Advances in Information Systems and Technologies / eds. Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo . Vol. 3 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 747) - s. 225--235 .- ISBN: 9783319776996
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-77700-9_23   (pkt: 20)
[WZCZ-19972] [data modyf: 30-05-2019 17:36]
[14] An Information System Supporting the Eliciting of Expert Knowledge for Successful IT Projects / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Information and Software Technologies : 24th International Conference, ICIST 2018 / eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2018 - (Communications in Computer and Information Science ; 920) - s. 3--13 .- ISBN: 9783319999715
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99972-2_1   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20312] [data modyf: 30-05-2019 15:58]
[15] Modelowanie i ocena procesów produkcyjnych przy pomocy Tecnomatix Plant Simulation / Anna Kuryś, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 91--102 .- ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20643] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[16] Ocena efektywności wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym - studium przypadku / Justyna Patalas-Maliszewska, Maciej Szczepański
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 1 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 311--321 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19898] [data modyf: 06-06-2019 15:41]
[17] System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018 - s. 451--462 .- ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19904] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[18] Analiza procesów związanych z utrzymaniem ruchu linii produkcyjnej w oparciu o metodę symulacji komputerowej / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 548--559 .- ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18869] [data modyf: 05-06-2019 12:19]
[19] Model zarządzania wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wyników badań z polskich i niemieckich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017 - s. 240--249 .- ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18868] [data modyf: 05-06-2019 12:19]
[20] Ocena efektywności procesu produkcyjnego / Przemysław Wojciechowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 69--76 .- ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19637] [data modyf: 24-05-2019 13:23]
[21] Projekt systemu CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego / Tomasz Matuszak, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 7--17 .- ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18945] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[22] A model of the core ICT competencies of teachers in the education process / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition / sc. ed. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016(Vol. 9) - s. 161--170 .- ISBN: 9788378422587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18107] [data modyf: 02-09-2016 10:51]
[23] A study of Knowledge classification in a manufacturing company - a casy study / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / red. R. Stryjski, W. Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016 - s. 111--125 .- ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18795] [data modyf: 17-02-2017 14:07]
[24] Knowledge Transfer in the International Scientific Project Groups / Karol Dąbrowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation / red. T. A. Grzeszczyk .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016 - s. 59--73 .- ISBN: 9788378145288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18056] [data modyf: 14-07-2016 11:50]
[25] Model przedsiębiorstwa produkcyjnego w formule 4.0 / Katarzyna Pejs, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 53--64 .- ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17876] [data modyf: 16-05-2016 14:49]
[26] Modelowanie procesów biznesowych w aspekcie wdrożenia systemu Business Intelligence w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Michalina Kubiak, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 57--67 .- ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17772] [data modyf: 14-04-2016 11:59]
[27] Narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - case study / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 35--46 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17663] [data modyf: 03-03-2016 13:11]
[28] Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych w systemach przepływowych w oparciu o oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 780--790 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17666] [data modyf: 03-03-2016 13:19]
[29] Wybór narzędzia wspomagającego zarządzanie wiedzą w projektach informatycznych przy użyciu metody FAHP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016 - s. 120--129 .- ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17664] [data modyf: 03-03-2016 13:13]
[30] Analiza wykorzystania systemu CRM w aspekcie podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 161--170 .- ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16677] [data modyf: 27-08-2015 12:37]
[31] Model oceny wiedzy pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie działu sprzedaży i zaopatrzenia / Katarzyna Mai, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania / red. K. Bzdyra . T. 6 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015 - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki ; 302) - s. 78--86 .- ISBN: 9788373654075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17554] [data modyf: 28-01-2016 10:26]
[32] Model organizacji procesu magazynowego na przykładzie procesu kompletacji / Michał Domka, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania / red. K. Bzdyra . T. 6 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015 - (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki ; 302) - s. 7--20 .- ISBN: 9788373654075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17552] [data modyf: 28-01-2016 10:23]
[33] Model przedsiębiorstwa WEB 2.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Klaudia Furtak
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny] / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 47--56 .- ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16551] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[34] Use of the web technology for barrier-free accessibility / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 49--61 .- ISBN: 9788378422044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17117] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[35] Badania kluczowych problemów w zarządzaniu utrzymaniem ruchu / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 678--687 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15899] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[36] Exploring the role of customer relationship management (CRM) system in knowledge transfer in manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Toyotarity. Change management : scientific monography / sci. ed. S. Borkowski, V. M. Ipavec .- Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2014 - s. 104--114 .- ISBN: 9786066130967
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16580] [data modyf: 27-08-2015 09:13]
[37] Ocena działalności przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie zarządzania wiedzą i innowacją na przykładzie województwa lubuskiego / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 83--92 .- ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16467] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[38] Prognozowanie użytecznej wiedzy w przedsiębiorstwie transportowym / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Pancer-Bryjak
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 16--33 .- ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16115] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[39] Tacit knowledge transfer in a network of Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania / red. K. Bzdyra . T. 5 .- Koszalin : Politechnika Koszalińska, 2014 - (Monografie Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania) - s. 87--100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16547] [data modyf: 28-08-2015 09:07]
[40] Zarządzanie wiedzą i innowacją w rzeczywistości gospodarczej / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 7--11 .- ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16466] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[41] Zarządzanie wiedzą jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala . T. 2 .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014 - s. 221--229 .- ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15896] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[42] A "Model 2.0" success factor for the development of manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Toyotarity. People, processes, quality improvement / sci. ed. S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska .- Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2013 - s. 19--28 .- ISBN: 9786066130790
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15834] [data modyf: 27-08-2015 09:14]
[43] Informatyczne wspomaganie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora MSP / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 1169--1181 .- ISBN: 978839303991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15205] [data modyf: 26-08-2015 13:50]
[44] Knowledge transfer solution in the enterprises: business - to - business integration model / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Innovations in the furniture industry / eds. S. Borkowski, D. Jelačić, R. Stasiak-Betlejewska .- Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, 2013 - s. 112--121 .- ISBN: 9786066130707
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15580] [data modyf: 27-08-2015 09:10]
[45] Model zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / red. K. Rostek .- Warszawa : Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 2013 - s. 189--198 .- ISBN: 9788377892497
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15835] [data modyf: 27-08-2015 09:14]
[46] Proces doboru narzędzia informatycznego CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego klasy MSP / Mieczysław Giza, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 21--32 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15220] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[47] Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie wdrożenia informatycznych technologii / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Sieroń
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny] / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013 - s. 34--46 .- ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15740] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[48] Zastosowanie technologii RFID w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym - próba oceny efektywności / Maria Nowicz, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 75--82 .- ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15225] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[49] Case-based application of decision-making model for a selection of the knowledge worker / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: The opportunities for and constraints to organizational development in the information society / ed. by A. Stabryła .- Kraków : Mfiles.pl, 2012 - s. 119--124 .- ISBN: 9788393510405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14729] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[50] Business intelligence as a tool for knowledge management in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Contemporary and future trends in management / ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, A. Walaszczyk .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2011 - s. 93--105 .- ISBN: 9788372834317
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15304] [data modyf: 29-04-2013 11:14]
[51] Development of innovation - experiences in Poland / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Kulturelle Diversität und Neue Medien : Entwicklungen - Interdependenzen - Resonanzen / Hg. G. Banse, I. Krebs .- Berlin : trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2011 - (Network - Cultural Diversity and New Media ; Vol. 16) - s. 59--65 .- ISBN: 9783896268976
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13736] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[52] Information management systems in supporting decisions / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 62--81 .- ISBN: 9788393384303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13785] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[53] Strategic knowledge management in small and medium-sized enterprises based on innovation transfer - a case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: The entrepreneurship - innovation - marketing interface : 3rd symposium, Cottbus / eds. D. Baier, W. Gaul, A. Rese, R. Würth . Vol. 12b .- Künzelsau : Swiridoff Verlag, 2011 - s. 43--51 .- ISBN: 9783899292077
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13737] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[54] Assessment of SME personnel usefulness - case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos
// W: Challenges in enterprise management of today / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 47--57 .- ISBN: 9788372833235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11438] [data modyf: 02-11-2009 16:04]
[55] Implementation of innovative project in SME - decision process model / Justyna Patalas-Maliszewska, Eryk Szwarc
// W: Challenges in enterprise management of today / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 89--97 .- ISBN: 9788372833235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11511] [data modyf: 27-11-2009 13:11]
[56] Methodology of the ERP system inproving in manufacturing enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 23--30 .- ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11439] [data modyf: 02-11-2009 16:15]
[57] Rola instytucji badawczo-rozwojowych w kształtowaniu innowacyjności firm / Roman Kielec, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / pod red. R. Knosali .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009 - s. 493--501 .- ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10853] [data modyf: 03-02-2009 13:11]
[58] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Monika Cicha
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. R. Bzdyra . T. 4 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 - s. 183--190 .- ISBN: 9788373651906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11588] [data modyf: 07-01-2010 10:53]
[59] Innovations / Sławomir Kłos, Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Janusz Mleczko, Aleksander Moczała
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008 - (Reiche Hochschulschriften ; 25) - s. 35--64 .- ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11242] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[60] Management competence / Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sławomir Kukla, Irene Krebs
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008 - (Reiche Hochschulschriften ; 25) - s. 11--31 .- ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11241] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[61] Prognozowanie wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie w oparciu o system informatyczny ERP / Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. nauk. M. Kopczewski . T. 3 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008 - s. 269--274 .- ISBN: 9788373651609
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10678] [data modyf: 16-12-2008 11:52]
[62] Data analysis based framework for ERP system evaluation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Process management in production systems / ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monograph) - s. 227--234 .- ISBN: 9788372832429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9610] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Gospodarka remontowa w systemie SAP R/3 / Dawid Kesling, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 33--41 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Knowledge management in SME in the Lubuskie province / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Information and knowledge in innovate enterprise / ed. J. Lewandowski, S. Kopera, J. Królikowski .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monograph) - s. 81--87 .- ISBN: 9788372832436
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9608] [data modyf: 12-12-2007 13:04]
[65] Metodologia oceny inwestowania w kapitał ludzki na przykładzie dużych przedsiębiorstw / Marzena Jabkowska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. M. Kopczewski . T. 2 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007 - s. 95--104 .- ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9392] [data modyf: 27-09-2007 12:43]
[66] Proces zarządzania relacjami z klientem w centrum transferu technologii jednostki edukacyjnej za pomocą Visma CRM / Luiza Kubalewska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / red. S. Kłos, J. Patalas .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 51--62 .- ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 151--158 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Koncepcja karty pomiaru kapitału intelektualnego - ujęcie procesowe / Justyna Patalas-Maliszewska, Jerzy Mutwil
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji / red. J. Matuszek .- Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006 - s. 203--214 .- ISBN: 8389086441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006 - s. 367--374 .- ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wskaźników produktywności / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac / red. R. Knosala .- Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006 - s. 655--662 .- ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Proces doboru systemu ERP dla przedsiębiorstwa sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja / red. J. Mutwil, J. Jakubowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 123--132 .- ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8691] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] The prediction value of criteria of ERP system efficiency in small and medium size enterprises (SMES) / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa
// W: Production engineering : computer science driven production engineering / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 93--102 .- ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Roman Stryjski
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. E. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005 - s. 241--249 .- ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Wdrażanie systemów klasy ERP w MSP. Model procesu decyzyjnego / Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak
// W: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi / red. M. Fertsch, S. Trzcieliński .- Poznań : Politechnika Poznańska, 2005 - (Monografia) - s. 73--79 .- ISBN: 8392225716
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7534] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A Model for Generating Workplace Procedures Using a CNN-SVM Architecture / Justyna Patalas-Maliszewska, Daniel Halikowski // Symmetry .- 2019, Vol. 11, s. 1--14, ISSN: 2073-8994, , eISSN: 2073-8994, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CNN-SVM architecture, employee learning processes, generation of a workplace procedure
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/sym11091151
[AWCZ-24341] [data modyf: 12-09-2019 12:49]
[2] An Approach to Supporting the Selection of Maintenance Experts in the Context of Industry 4.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Applied Sciences .- 2019, Vol. 9, s. 1--16, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: competence, decision support, maintenance expert
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9091848         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-24057] [data modyf: 06-05-2019 17:35]
[3] An Approach to Tacit Knowledge Classification in a Manufacturing Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2019, Vol. 26, no. 3, s. 650--657, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bayesian Network, case study, manufacturing company, tacit knowledge classification, web-application
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.17559/TV-20180308155129         Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-24173] [data modyf: 19-06-2019 09:53]
[4] Survey questionnaire for the study on occupational safety culture in a production plant. Construction and statistical verification of data correctness / Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz, Milan Edl, Peter Pantya, Justyna Patalas-Maliszewska // Management and Production Engineering Review .- 2019, Vol. 10, no. 2, s. 101--108, ISSN: 2080-8208, , eISSN: 2082-1344, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: computer programs, correlation coefficients, process identification, safety analysis, software safety
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1515/mper-2019.129573
[AWCZ-24352] [data modyf: 10-10-2019 12:29]
[5] The Effect of Knowledge Sharing Using Customer Relationship Management Systems in Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2019, Vol. 26, no. 1, s. 1--6, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Creation of New Products, Knowledge Sharing, Polish Manufacturing Company
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.17559/TV-20150323135944         Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-23708] [data modyf: 20-02-2019 11:51]
[6] A model for assessing the level of automation of a maintenance departament using artificial neural network / Daniel Halikowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // Applied Computer Science .- 2018, Vol. 14, no. 4, s. 70--80, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: artificial neural network, maintenance dapartament, manufacturing companies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.23743/acs-2018-30
[AWCZ-23574] [data modyf: 24-01-2019 14:35]
[7] An evaluation of the effectiveness of applying the MES in a maintenance departament - a case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2018, Vol. 10, iss. 1, s. 257--270, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MES, case study, effectiveness, maintenance department
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23573] [data modyf: 20-02-2019 09:56]
[8] On the Hybrid Effects of Alumina, Silicon Carbide, and Carbon Ultrafine Additives, Used in the Optimization of Sintered MMCs Properties / Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Justyna Patalas-Maliszewska, Krzysztof Adamczuk // Advanced Engineering Materials .- 2018, s. 1--8, ISSN: 1438-1656, , eISSN: 1527-2648, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1002/adem.201800703         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-23156] [data modyf: 01-10-2018 12:12]
[9] System informatyczny wspomagający ocenę wiedzy pracowników na przykładzie działu serwisowego / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową .- 2018, nr 1, s. 63--73, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15219/em73.1340
[AWCZ-22952] [data modyf: 18-07-2018 10:56]
[10] The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutting process / Eugene Feldshtein, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Anatol Kałasznikow, Krzysztof Andrzejewski // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability .- 2018, Vol. 20, no. 3, s. 443--449, ISSN: 1507-2711, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cięcie plazmowe, cutting parameters, method for the analysis of expert opinions, metoda Placketta-Burmana, metoda analizy opinii ekspertów, parametry cięcia, plasma cutting, the Plackett-Burman method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.17531/ein.2018.3.13         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-22750] [data modyf: 15-05-2018 12:08]
[11] A comparative analysis of work motivational factors in German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Problemy Profesjologii .- 2017, nr 2, s. 135--142, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: czynniki motywacyjne, manufacturing company, motivation, motywacja, przedsiębiorstwo produkcyjne, work motivational factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22428] [data modyf: 23-02-2018 11:39]
[12] A study on improving the effectiveness of a manufacturing company in the context of knowledge management - research results / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Foundations of Management. International Journal .- 2017, Vol. 9, iss. 1, s. 149--160, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: knowledge management process, manufacturing company, organizational effectiveness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2017-0012         Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[AWCZ-21353] [data modyf: 11-05-2017 12:21]
[13] Model rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście koncepcji Industry 4.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, T. 18, z. 12, cz. 2, s. 177--196, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, Manufacturing company, information technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22162] [data modyf: 04-01-2018 15:37]
[14] Modelling an Application for Tacit Knowledge Acquisition Support for an IT Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Jusletter IT - Die Zeitschrift für IT und Recht .- 2017, Vol. 23, s. 1, ISSN: 1664-848X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-21268] [data modyf: 19-04-2017 10:11]
[15] The role of knowledge acquistion in a company - research results from German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa // Foundations of Management. International Journal .- 2017, Vol. 9, s. 87--98, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: knowledge acquisition, manufacturing company, research and development department, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2017-0007         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-21211] [data modyf: 29-03-2017 13:11]
[16] A Model of a Tacit Knowledge Transformation for the Service Department in a Manufacturing Company: A Case Study / Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek // Foundations of Management. International Journal .- 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 175--188, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: automatic object recognition, automatic recognition of spoken, manufacturing company, natural language processing, tacit knowledge transformation process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0014         Cytowania wg Scopus: 8 [09-12-2019]
[AWCZ-20336] [data modyf: 08-09-2016 13:27]
[17] A Strategic Knowledge Map for the Research and Development Department in a Manufacturing Company / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2016, Vol. 8, iss. 1, s. 151--166, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: development department, explicit knowledge, knowledge map, manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0012         Cytowania wg Scopus: 4 [09-12-2019]
[AWCZ-20335] [data modyf: 08-09-2016 13:12]
[18] Improving manufacturing processes using simulation methods / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Peter Trebuňa // Applied Computer Science .- 2016, Vol. 12, no. 4, s. 7--17, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buffer allocation, computer simulation, production line, throughput
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20991] [data modyf: 06-02-2017 14:36]
[19] Model klasyfikacji wiedzy w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy zastosowaniu algorytmu Bayes'a / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej .- 2016, Nr 9, s. 85--98, ISSN: 1897-7421, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20422] [data modyf: 03-10-2016 13:33]
[20] Studying the Adoption of a Knowledge Management Tool Within German and Polish Manufacturing Companies: an Empirical Case Study / Justyna Patalas-Maliszewska // Applied Computer Science .- 2016, Vol. 12, no. 2, s. 74--83, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Polish and German manufacturing companies, knowledge management tool adoption
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20255] [data modyf: 18-07-2016 11:53]
[21] The analysis of the effects of the use of ICTS by knowledge workers: empirical evidence from manufacturing enterprises in Poland and in Germany / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2016, nr 2, s. 55--65, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ICTs, knowledge workers, manufacturing enterprises in Poland and in Germany
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21170] [data modyf: 10-03-2017 14:42]
[22] A study motivating knowledge workers based on it company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 2, s. 151--158, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IT company, czynniki motywacyjne, knowledge workers, motivators, pracownicy wiedzy, przedsiębiorstwo IT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19703] [data modyf: 15-01-2016 14:03]
[23] Assessing the relationship between business strategy and knowledge acquisition in Polish Manufacturing Enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // Managerial Economics .- 2015, Vol. 16, no. 2, s. 137--148, ISSN: 1898-1143, , eISSN: 2353-3617, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.7494/manage.2015.16.2.137
[AWCZ-19865] [data modyf: 26-02-2016 10:10]
[24] Model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // Modern Management Review .- 2015, Vol. 20, no. 22 (3/2015), s. 267--280, ISSN: 2300-6366, , eISSN: 2353-0758, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: explicit knowledge, jednostki badawczo-rozwojowe, kultura organizacyjna, organization culture, research and development institute, tacit knowledge, wiedza jawna, wiedza ukryta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.49
[AWCZ-20030] [data modyf: 04-05-2016 12:31]
[25] Model of converting tacit knowledge into explicit knowledge on the example of R&D department of the manufacturing company, including evaluation of knowledge workers' usefulness / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // Journal of Theoretical and Applied Computer Science .- 2015, Vol. 9, no. 3, s. 25--34, ISSN: 2299-2634, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, explicit knowledge, knowledge map, research and development departament manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20599] [data modyf: 22-11-2016 14:11]
[26] Model zarządzania wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor .- 2015, nr 4, s. 66--74, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19513] [data modyf: 13-11-2015 16:43]
[27] The effect of the use of mobile technologies by management in Polish manufacturing enterprises on the efficiency of knowledge transfer within a company / Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2015, Vol. 7, no. 1, s. 159--168, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: case study, inter-organizational, knowledge management tools, knowledge transfer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2015-0033         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-19711] [data modyf: 22-02-2017 14:01]
[28] Can local knowledge workers significantly contribute to the growth of the national level of innovation? / Justyna Patalas-Maliszewska // Applied Computer Science .- 2014, Vol. 10, no. 1, s. 44--54, ISSN: 1895-3735, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18052] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[29] Knowledge sharing barriers in the Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska // Journal of International Studies: Scientific Papers .- 2014, Vol. 7, no. 1, s. 27--34, ISSN: 2071-8330, , eISSN: 2071-8330, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Polish manufacturing companies, knowledge culture, knowledge sharing barriers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14254/2071-8330.2014/7-1/2         Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[AWCZ-18310] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[30] Motywowanie pracowników wiedzy w innowacyjnym przedsiębiorstwie / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2014, nr 1, s. 33--41, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18674] [data modyf: 21-08-2015 09:22]
[31] The impact of enterprises systems on sales performance: a study of ERP system implementations in polish SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // Management and Production Engineering Review .- 2014, Vol. 5, no. 2, s. 54--59, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/mper-2014-0017
[AWCZ-18309] [data modyf: 21-07-2015 10:06]
[32] A model of knowledge sharing in Polish manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2013, Vol. 5, no. 2, s. 39--48, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Web 2.0 technologies, effectiveness, knowledge sharing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/fman-2014-0011
[AWCZ-18377] [data modyf: 28-07-2015 12:36]
[33] Model evaluation of the effectiveness of business processes in terms of managing knowledge workers / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 143--146, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: business processes, effectiveness, knowledge workers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17196] [data modyf: 24-09-2015 09:37]
[34] The analyse of automation level of logistic process in small and medium enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2013, nr 2, s. 147--152, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: business process, enterprise resource planning, logistic process, modeling, survey research
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17197] [data modyf: 24-09-2015 09:37]
[35] The impact of ERP on maintenance management / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // Management and Production Engineering Review .- 2013, Vol. 4, no. 3, s. 15--25, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Computerized Maintenance Management, Enterprise Resource Planning, maintenace processes, maintenance management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 10 [09-12-2019]
[AWCZ-17591] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[36] Zdolność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // e-mentor .- 2013, nr 3, s. 67--72, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17453] [data modyf: 20-08-2015 12:13]
[37] Assessing the impact of ERP implementation in the small enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // Foundations of Management. International Journal .- 2012, Vol. 4, no 2, s. 51--62, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Balance Scorecard, ERP systems, assessment of the implementation of an ERP system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 4 [09-12-2019]
[AWCZ-17250] [data modyf: 22-04-2013 12:05]
[38] Assessing the use of knowledge management tools in a SME based on the real case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Polish Journal of Management Studies .- 2012, Vol. 6, s. 206--214, ISSN: 2081-7452, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: SMEs, knowledge management tools, locating and capturing knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 3 [09-12-2019]
[AWCZ-17055] [data modyf: 11-02-2013 15:48]
[39] Strategiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w innowacyjnym przedsiębiorstwie sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2012, nr 2, s. 15--24, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: an innovative SME company, intellectual capital, strategic management of intellectual capital
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16312] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[40] The author's software system for planning and selection of personnel in SME / Justyna Patalas-Maliszewska // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2012, nr 2, s. 167--170 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: intellectual capital, kapitał intelektualny, strategic knowledge management, strategiczne zarządzanie wiedzą
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16396] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[41] Wartościowanie pracy w kontekście doboru pracowników wiedzy w średnich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2012, nr 1, s. 77--90, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16792] [data modyf: 06-12-2012 14:00]
[42] Modeling strategic-knowledge-resource management based on individual competencies in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Martin Hochmeister // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics .- 2011, Vol. 5, no 2, s. 72--79, ISSN: 1897-9254, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: competence management, resource management, strategic-knowledge resources
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.5709/ce.1897-9254.13         Cytowania wg Scopus: 3 [09-12-2019]
[AWCZ-15847] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[43] The personnel usefulness function - the method for planning and selection of personnel in SME / Justyna Patalas-Maliszewska // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 132--143, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16163] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[44] Methodology of knowledge value assessment in an enterprise of SME sector / Justyna Patalas-Maliszewska, Hannes Werthner // Management and Production Engineering Review .- 2010, Vol. 1, no 1, s. 21--28, ISSN: 2080-8208, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14826] [data modyf: 16-09-2014 16:19]
[45] Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową .- 2010, nr 4, s. 17--22, ISSN: 1731-6758, : rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15205] [data modyf: 30-11-2010 11:22]
[46] System informatyczny w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2010, nr 2, s. 266--273 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14827] [data modyf: 08-06-2010 12:22]
[47] The method for assessing and forecasting value of knowledge in SMEs - research results / Justyna Patalas-Maliszewska, Hannes Werthner // Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics .- 2010, nr 3, s. 91--106, ISSN: 1897-9254, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15204] [data modyf: 30-11-2010 11:03]
[48] The multicriteria selection methodology of the decision support system / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Foundations of Management. International Journal .- 2010, Vol. 2, no. 2, s. 51--62, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: decision support system (DSS), group method of data handing (GMDH), information system of GMDH class, multi-criteria decision making model
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[AWCZ-15206] [data modyf: 17-09-2014 12:56]
[49] Benchmarking methodology based on ERP system evaluation: case study / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems .- 2009, Vol. 3, no 3, s. 116--122, ISSN: 1897-8649, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: benchmarking, case study, enterprise resource planning, evaluation methodology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14018] [data modyf: 16-10-2009 10:48]
[50] Benchmarking methodology of ERP systems evaluation in manufacturing enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas // Management .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 212--221, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13999] [data modyf: 08-09-2009 10:47]
[51] Forecasting the effects of investments in knowledge-workers in the SME sector, using the GMDH method / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Foundations of Management. International Journal .- 2009, Vol. 1, no 1, s. 29--42, ISSN: 2080-7279, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GMDH method, intellectual capital in SME, investing in intellectual capital
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-14254] [data modyf: 17-09-2014 12:54]
[52] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora MSP w aspekcie wdrożenia innowacji / Eryk Szwarc, Justyna Patalas, Krzysztof Szkatuła // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2009, nr 2, s. 171--180 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13740] [data modyf: 22-04-2009 11:52]
[53] The concept of system supporting decision making enabling to asses and forecast of knowledge in SMEs - research results / Justyna Patalas-Maliszewska // Applied Computer Science .- 2009, Vol. 5, no 2, s. 27--41 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14493] [data modyf: 25-02-2010 13:35]
[54] Wirtualna sieć małych przedsiębiorstw innowacyjnych / Justyna Patalas-Maliszewska // e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową .- 2009, nr 3, s. 59--67, ISSN: 1731-6758, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13952] [data modyf: 30-11-2010 11:22]
[55] Knowledge management process based on innovation transfer in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Management .- 2008, Vol. 12, no 2, s. 129--139, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13531] [data modyf: 29-01-2009 09:26]
[56] Rola innowacji w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora MSP, na przykładzie systemu ERP / Justyna Patalas-Maliszewska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2008, nr 2, s. 23--30, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13587] [data modyf: 19-02-2009 09:10]
[57] A data analysis based methodology of ERP system evaluation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // Applied Computer Science .- 2007, Vol. 3, no 1, s. 55--72 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP, business process, data analyze, decision support, project driven enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] GDMH jako metoda prognozowania efektów ekonomicznych wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem .- 2007, nr 1, s. 29--36, ISSN: 1643-4773, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Model kapitału intelektualnego w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 1, s. 63--78, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Model kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // Pomiary, Automatyka, Robotyka .- 2007, nr 2, s. [7] CD-ROM, ISSN: 1427-9126, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12042] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[61] Badania naprężeń skurczowych w okresie krzepnięcia i stygnięcia stopu AlSi 6.9 / Jerzy Mutwil, Justyna Patalas-Maliszewska // Archiwum Odlewnictwa .- 2006, R. 6, nr 19, s. 207--212 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aluminium-silicon alloy, linear contraction, shrinkage stresses
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] ERP systems implementation efficiency modeling in small and medium size enterprises (SMEs) / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Applied Computer Science .- 2006, Vol. 2, no 1, s. 46--63 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP systems, method for the ERP in SME implementation efficiency assessment (EWE)
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] The ERP class system objective assessment method / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa // Applied Computer Science .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 115--132 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ERP systems, the method GMDH - Group Method of Data Handling
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strategic knowledge management in an innovative SME sector company as an example of developments in organizational structures / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2011, Nr 79, s. 191--200, ISSN: 2083-8611, : tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9322] [data modyf: 25-01-2016 09:22]
[2] Zarządzanie wiedzą w organizacji zorientowanej na transfer technologii / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2006, z. 37, s. 151--159, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.rys.summ. .- Nr kol. 1724
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7760] [data modyf: 13-03-2017 13:30]
[3] A procedure of effective implementation of ERP system in a manufacturing company / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 42) .- 2004, nr 85, s. 143--150 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] An Application for Supporting the Externalisation of Expert Knowledge / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2018. Nysa, Polska, 2018 .- Cham : Springer International Publishing, 2019 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 853, s. 255--265 .- ISBN: 9783319999951
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99996-8_23   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-23418] [data modyf: 01-04-2019 11:13]
[2] The methodology of the S-ERP system employment for small and medium manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: 13th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems - IMS 2019. Oshawa, Kanada, 2019 .- Amsterdam : Elsevier, 2019 .- IFAC-PapersOnLine, Vol. 52, s. 85--90
Słowa kluczowe: ERP system, S-ERP system, sustainability assessment, sustainability manufacturing

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.10.004   (pkt: 0)
[KONF-23582] [data modyf: 13-11-2019 14:13]
[3] An Approach to Buffer Allocation, in Parallel-Serial Manufacturing Systems Using the Simulation Method / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 6th World Conference on Information Systems and Technologies - WorldCist' 18. Naples, Włochy, 2018 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 747, s. 225--235 .- ISBN: 9783319776996
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-77700-9_23   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-22989] [data modyf: 25-04-2018 11:30]
[4] An Intelligent System for Core-Competence Identification for Industry 4.0 Based on Research Results from German and Polish Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 131--139 .- ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_13   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [09-12-2019]
[KONF-22990] [data modyf: 11-06-2018 11:28]
[5] Knowledge Network for the Development of Software Projects (KnowNetSoft) / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing - INCOM 2018. Bergamo, Włochy, 2018 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2018, s. 776--781
Słowa kluczowe: Human-Automation Integration, Integration of Knowledge/Competence in Enterprise Modelling Framework

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.413   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-23048] [data modyf: 01-04-2019 11:40]
[6] Knowledge Sharing Using Customer Relationship Management Systems (CRM) in NPD Processes - Research Results from Polish and German Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: 38th International Conference Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2017. Szklarska Poręba, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; 657, s. 346--354 .- ISBN: 9783319672229
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67223-6_33   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-22991] [data modyf: 01-04-2019 14:14]
[7] On the methodology of supporting maintenance departament work at a strategic level using MES unformation system / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // W: Priborostroenie - 2018 : materialy 11-j meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Minsk, Białoruś, 2018 .- Minsk : Belarusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, 2018, s. 488--491 .- ISBN: 9789855833292
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23386] [data modyf: 22-02-2019 09:58]
[8] The Impact of Buffer Allocation in Assembly-Line Manufacturing Systems on the Effectiveness of Production Processes / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Advances in Manufacturing - MANUFACTURING 2017 : 5th International Scientific-Technical Conference. Poznan, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Lecture Notes in Mechanical Engineering, s. 33--43 .- ISBN: 9783319686189
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-68619-6_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-23133] [data modyf: 11-09-2018 11:31]
[9] Using a Simulation Method for Intelligent Maintenance Management / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 85--95 .- ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_9   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [09-12-2019]
[KONF-22992] [data modyf: 11-06-2018 11:29]
[10] A Model of the Knowledge Assessment Using Bayes' Network / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa, 2017 .- Berlin : Springer-Verlag, 2017 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 35--47 .- ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-23421] [data modyf: 01-04-2019 12:09]
[11] An analysis of the use of a knowledge management tools in a German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23195] [data modyf: 25-09-2018 12:09]
[12] An Approach to Automated Tacit-Knowledge Acquistion and Transformation in Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Adam Dudek // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22nd International conference : abstracts. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 356--360 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22711] [data modyf: 12-03-2018 11:38]
[13] Exemplar Functionalities of the Intelligent System for Tacit-Knowledge-Transfer Support for an IT Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa, 2017 .- Berlin : Springer-Verlag, 2017 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 25--34 .- ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-23419] [data modyf: 01-04-2019 11:56]
[14] Exploring the Influence of the Use of an ERP System on Strategy Development in German and Polish Manufacturing Enterprises: An Empirical Investigation / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 19th International Conference on Business Information Systems - BIS 2016. Leipzig, Niemcy, 2016 .- Cham : Springer International Publishing, 2017 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 263, s. 13--22 .- ISBN: 9783319524641
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-52464-1_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-22621] [data modyf: 08-06-2017 09:59]
[15] Modelling an Application for Tacit Knowledge Acquisition Support for an IT Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Trends und Communities der Rechtsinformatik. IRIS 2017 : Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions. Salzburg, Austria, 2017 .- Wien, 2017, s. 275--282 .- ISBN: 9783903035157
Słowa kluczowe: IT company, knowledge worker, tacit knowledge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22588] [data modyf: 09-05-2017 14:29]
[16] Principal Sources for the Identification of Tacit Knowledge Within an IT Company, as Part of an Intelligent System / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 20th International Conference on Business Information Systems - BIS 2017. Poznań, Polska, 2017 .- Berlin : Springer-Verlag, 2017 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 303, s. 26--36 .- ISBN: 9783319690223
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-69023-0_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-23423] [data modyf: 01-04-2019 12:33]
[17] The Topological Impact of Discrete Manufacturing Systems on the Effectiveness of Production Processes / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: World Conference on Information Systems and Technologies - WorldCIST. Madeira, Portugalia, 2017 .- Berlin : Springer - Verlag, 2017, s. 441--452
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-56541-5_45   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [09-12-2019]
[KONF-22984] [data modyf: 17-04-2018 12:50]
[18] A concept of a decision support system for the selection of a knowledge management tool for a manufacturing company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 1229--1233 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-22272] [data modyf: 21-02-2017 10:33]
[19] A model of knowledge classification for a manufacturing enterprise verified on the research results from German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 153--165
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22436] [data modyf: 11-01-2017 12:07]
[20] A Model of the Tacit Knowledge Transfer Support Tool: CKnow-Board / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 22nd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2016. Druskininkai, Litwa, 2016 .- Berlin : Springer - Verlag, 2016 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 639, s. 30--41 .- ISBN: 9783319462530
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46254-7_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [09-12-2019]
[KONF-22545] [data modyf: 24-02-2017 12:06]
[21] A strategy map of tacit knowledge for manufacturing companies. An empirical study / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 21st International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2015. Druskininkai, Litwa, 2015 .- Berlin : Springer-Verlag, 2015 .- Communications in Computer and Information Science, Vol. 538, s. 167--174 .- ISBN: 9783319247694
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24770-0_15   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-22548] [data modyf: 24-02-2017 12:24]
[22] Decision model for the use of the application for knowledge transfer support in manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 18th International Workshop on Business Information Systems - BIS 2015. Poznan, Polska, 2015 .- Berlin : Springer-Verlag, 2015 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 228, s. 48--55 .- ISBN: 9783319267616
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26762-3_5   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [09-12-2019]
[KONF-22549] [data modyf: 24-02-2017 12:33]
[23] Decision support model based on the GMDH method for implementing business strategies in Polish manufacturing enterprises (DS-BSI) / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 1028--1031 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21844] [data modyf: 30-05-2016 14:51]
[24] The effect of the use of motivators of knowledge sharing on the outcome of realized business strategies in Polish manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence - DCAI 2015 : 12th International Symposium. Salamanca, Hiszpania, 2015 .- Berlin : Springer - Verlag, 2015 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 373, s. 323--330 .- ISBN: 9783319196381
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19638-1_37   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-22454] [data modyf: 18-01-2017 14:12]
[25] Throughput analysis of automatic production lines based on simulation methods / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2015 : 16th International Conference. Wrocław, Polska, 2015 .- Cham : Springer International Publishing, 2015 .- Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9375, s. 181--190 .- ISBN: 978-3-319-24833-2
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24834-9_22   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [09-12-2019]
[KONF-22460] [data modyf: 19-01-2017 11:36]
[26] The impact of the use of Web 2.0 technologies on the performance of Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 17th Conference on Business Information Systems - BIS 2014. Larnaca, Cypr, 2014 .- Berlin : Springer-Verlag, 2014 .- Lecture Notes in Busines Information Processing, Vol. 183, s. 28--39 .- ISBN: 9783319114590
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-11460-6_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-22550] [data modyf: 24-02-2017 12:43]
[27] The optimization of the process of knowledge worker selection using a game theory approach / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 820--823 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Słowa kluczowe: games theory approach, knowledge workers, level of the SMEs innovations

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-21463] [data modyf: 02-09-2015 13:04]
[28] Knowledge transfer solution in the enterprises: business-to-business integration model / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Visegrad Innovations - WoodEMA [Dokument elektroniczny] : innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing. Częstochowa, Polska, 2013 .- Częstochowa : Częstochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Production Engineering, 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9788363978075
Słowa kluczowe: B2B solution, knowledge transfer, knowledge workers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20893] [data modyf: 04-09-2015 14:20]
[29] Case-based business-to-business integration model for SME - the impact of ERP implementation / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: International Workshops on Business Information Systems - BIS 2012. Vilnius, Litwa, 2012 .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2012 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 127, s. 44--48 .- ISBN: 9783642342271
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34228-8   (pkt: 15)
[KONF-21742] [data modyf: 25-05-2015 15:29]
[30] Model of the transforming knowledge workers into innovation workers in the companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 21--28 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: Innovation Workers, Knowledge Workers, an innovative company

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20680] [data modyf: 11-02-2013 14:37]
[31] Trends in management in SME sector companies: business to business model cooperation / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 438--445 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: Business to Business, ERP systems, SME companies

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20689] [data modyf: 11-02-2013 15:29]
[32] A concept of the knowledge strategic resource network (SknowNet) for SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 3rd Workshop on Applications of Knowledge Based Technologies in Business BIS 2011. Poznań, Polska, 2011 .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 .- Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 97, s. 144--153 .- ISBN: 9783642253690
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-25370-6   (pkt: 15)
[KONF-21743] [data modyf: 25-05-2015 15:47]
[33] Business intelligence as an innovative computer tool for supporting decisions in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 133--143 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: Business Intelligence, Knowledge Management, SME, Zarządzanie wiedzą

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20262] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] A model of employee selection for SME based on innovation transver / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Business Information Systems Workshops : BIS 2010 International Workshops : revised paper : 13th International Conference. Berlin, Niemcy, 2010 .- Berlin - Heidelberg : Springer - Verlag, 2010, s. 57--66 .- ISBN: 9783642154010 .- (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 57)
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20662] [data modyf: 04-02-2013 15:09]
[35] Innovation as a factor (determinant) for sustainable development of SMES in the knowledge-based economy / Roman Stryjski, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: IngenieurBildung für Nachhaltige Entwicklung : Referate der 5. IGIP Regionaltagung. Berlin, Niemcy, 2010 .- Berlin : Beuth Hochschule für Technik, 2010, s. 235--240 .- ISBN: 9783200018235
Słowa kluczowe: innovation, knowledge-based economy, sustainable development of SMES

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19812] [data modyf: 10-11-2010 12:19]
[36] Model of innovation transfer is small and medium enterprises (SME) / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Advances in Production Engineering - APE 2010 : proceedings of the 5th international conference. Warsaw, Polska, 2010 .- Warsaw : Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, 2010, s. 452--459 .- ISBN: 9788372049032
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19708] [data modyf: 17-08-2010 09:34]
[37] An E-administration strategy for innovation transfer / Irene Krebs, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development - KORSD-2009 : 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference. Vilnius, Litwa, 2009 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2009, s. 381--385 .- ISBN: 9789955284826
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19448] [data modyf: 07-01-2010 12:19]
[38] Brenchmarking of ERP systems implementation : case study / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 9th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems (IMS' 08) : preprints. Szczecin, Polska, 2008 .- - : [brak wydawcy], 2008, s. 87--93
Słowa kluczowe: benchmarking, case study, enterprise resource planning, evaluation methodology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18962] [data modyf: 03-11-2008 15:48]
[39] ERP impact on material management of project driven enterprise: case study / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2008 : 11. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy, 2008 .- Plzeň : [brak wydawcy], 2008, s. 112--119 [CD-ROM] .- ISBN: 9788070436523
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Decision support concept of EPR implementation (selected) in SME / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Modelovani a optimalizace podnikovych procesu - MOPP 2006 : 9. rocnik mezinarodniho seminare. Plzen, Czechy, 2006 .- Plzen : Zapadoceska Univerzita, 2006, s. 216--227 .- ISBN: 8070434384
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] E-learning - rozwiązanie innowacyjne na rynku edukacyjnym / Małgorzata Biernacka, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska, 2006 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 171--179 .- ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18110] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Koncepcja wspierania procesów kształcenia w lubuskich przedsiębiorstwach / Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 221--230 .- ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18114] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Model of ERP selection for SME / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Automation 2006 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : X konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2006 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 254--261 .- ISBN: 8392172833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Model transferu myśli innowacyjnej na przykładzie województwa lubuskiego / Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2006 .- Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 143--150 .- ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Ekonomiczne aspekty wdrożeń systemów klasy ERP w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk // W: Automation 2005 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska, 2005 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 445--454 .- ISBN: 8392172809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Measures of success of ERP system implementations in SME / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Business Process Modeling and Optimisation - MOPP 2005 : 8th international seminar. Pilsen, Czechy, 2005 .- Pilsen : University of West Bohemia, 2005, s. 18--26 .- ISBN: 8070433523
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16998] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Rola Centrum Transferu Technologii w przygotowaniu projektów informatycznych wdrażania systemów komputerowo zintegrowanego zarządzania MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2004 : III Konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska, 2004 .- Kraków : [brak wydawcy], 2004, s. 203--212 .- ISBN: 8372423210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Rola ERP w transferze wiedzy i technologii / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak // W: Systemy wspomagania organizacji - SWO 2004. Katowice, Polska, 2004 .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 543--550 .- ISBN: 8372462771
Słowa kluczowe: ERP, transfer technologii, zwrot z inwestycji

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16911] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Zarządzanie procesami remontowymi w systemie ERP / Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: The 5th International Workshop on ERP Systems. Cottbus, Polska, 2002 .- Cottbus : [brak wydawcy], 2003, s. 34--37 .- ISBN: 3000113371
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, T. 14 .- ISBN: 9788365200105
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5720] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[2] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, T. 15, 121 s. .- ISBN: 9788365200112
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5785] [data modyf: 30-05-2019 17:45]
[3] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, T. 13, 105 s. .- ISBN: 9788365200068
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5663] [data modyf: 24-05-2019 13:23]
[4] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 107 s. .- ISBN: 9788365200051
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5570] [data modyf: 29-05-2019 18:00]
[5] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 105 s. .- ISBN: 9788365200013
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5439] [data modyf: 15-03-2017 09:40]
[6] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Michał Sąsiadek, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, T. 11, 107 s. .- ISBN: 9788365200020
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5451] [data modyf: 15-03-2017 09:48]
[7] Digitale Strukturen für museale Objekte am Beispiel des Fürst-Pückler-Museums Park und Schloss Branitz / (Red.) Irene Krebs, Justyna Patalas-Maliszewska, Matthias Zickora .- Zielona Góra - Cottbus : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 135 s. .- ISBN: 9788365200006
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5301] [data modyf: 02-09-2015 16:48]
[8] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 181 s. .- ISBN: 9788393384389
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5280] [data modyf: 11-02-2016 12:15]
[9] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, T. 8, 109 s. .- ISBN: 9788393384358
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5211] [data modyf: 02-09-2015 16:46]
[10] Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 108 s. .- ISBN: 9788378421573
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5266] [data modyf: 02-09-2015 16:45]
[11] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 150 s. .- ISBN: 9788393384310
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5080] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[12] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013, 134 s. .- ISBN: 97883933384334
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5158] [data modyf: 02-09-2015 16:38]
[13] Regionalna Sieć Transferu Technologii / (Red.) Józef Korbicz, Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Kielec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 66 s. .- ISBN: 9788374811453
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4465] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / (Red.) Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 104 s. .- ISBN: 9788374811354
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski