System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (dawniej: Patalas)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 241 pozycji bibliograficznych
81 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 2019. Justyna Patalas-Maliszewska, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 232 s. , ISBN: 9788301204778,
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15093] [data modyf: 16-09-2019 09:47]
[80] [1]
[2] Strategic risk management against hazards for safety of processes in critical infrastructures, 2019. Tadeusz Krupa, Ewa Kulińska, Teresa Ostrowska, Justyna Patalas-Maliszewska, Michał Wiśniewski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Warszawa : Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej 331 s. (Management Sciences Series Vol. 8), ISBN: 97883633702062019, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-15005] [data modyf: 31-05-2019 10:22]
[32,8] [0,41]
[3] Methods and tools for the knowledge management in manufacturing companies, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 122 s. , ISBN: 9788378422815, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-WI    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13756] [data modyf: 24-05-2019 13:26]
[80] [1]
[4] Człowiek - najlepsza inwestycja. Inwestycja w jakość : zarządzanie jakością : [dokument elektroniczny], 2014. Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Katarzyna Skrzypek, Zielona Góra : 4system Polska 101 s. , ISBN: 978839314609, bibliogr. fot. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11982] [data modyf: 23-11-2015 13:17]
[5] Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw : branża poligraficzna, 2014. Justyna Patalas-Maliszewska, Warszawa : Związek Rzemiosła Polskiego 74 s. , ISBN: 9788393982899, bibliogr. rys. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12960] [data modyf: 10-02-2016 12:27]
[6] Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania wiedzą, 2013. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego 105 s. , ISBN: 9788378420682, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11564] [data modyf: 28-07-2015 11:09]
[7] Managing knowledge workers : value assessment, methods and application tools, 2013. Justyna Patalas-Maliszewska, Berlin - Heidelberg : Springer Science+Business Media 142 s. (Management for Professionals), ISBN: 9783642365997, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-36600-0   (pkt: 25)
[WZ-11536] [data modyf: 28-07-2015 11:09]
[8] Grenzüberschreitendes, innovatives Lehrmodell in den Bereichen "eBusiness" und "Productionsmanagement", 2010. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Roman Stryjski, Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist 61 s. , ISBN: 9783896269683, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9965] [data modyf: 31-01-2011 10:10]
[9] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - doświadczenia z regionu lubuskiego, 2010. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych 61 s. , ISBN: 9788393280506, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10102] [data modyf: 08-04-2011 11:48]
[10] Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP, 2008. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 77 s. , ISBN: 9788374811941, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8794] [data modyf: 01-12-2008 12:01]
[11] Innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii informatycznych przedsiębiorstw sektora MSP, 2008. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 19 s. , ISBN: 9788374811927, tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8797] [data modyf: 01-12-2008 12:24]
[12] Metoda oceny efektywności wdrażania innowacji w aspekcie technologii informatycznych, 2008. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 38 s. , ISBN: 9788374811965, bibliogr. rys. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8798] [data modyf: 01-12-2008 12:28]
[13] Metody wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP, 2008. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 32 s. , ISBN: 9788374812023, bibliogr. rys. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8800] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[14] Metodyka implementacji informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 2008. Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 138 s. , ISBN: 9788374812016, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8799] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[15] Ocena źródeł finansowania innowacji, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 26 s. , ISBN: 9788374811972, tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8796] [data modyf: 01-12-2008 12:19]
[16] Potrzeby małych i średnich przedsiębiorców w zakresie doboru pracowników, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 48 s. , ISBN: 9788374811903, rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8813] [data modyf: 20-03-2009 10:09]
[17] Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw MSP w oparciu o technologię informatyczną, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 146 s. , ISBN: 9788374811934, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8792] [data modyf: 27-11-2008 13:03]
[18] Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP, 2008. Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 18 s. , ISBN: 9788374812061, bibliogr. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8793] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Assessing the Effectiveness of Using the MES in Manufacturing Enterprises in the Context of Industry 4.0, Małgorzata Skrzeszewska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, Special Sessions, 2020. / eds. E. Herrera-Viedma. Z. Vale, P. Nielsen, A. M. del Rey, R. C. Vara, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1004), s. 49--56, ISBN: 9783030239459
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-23946-6_6   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[WZCZ-20973] [data modyf: 05-07-2019 11:00]
[14,2] [0,71]
[2] The Image Classification of Workstation Instructions Using Convolutional Neural Networks, Daniel Halikowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019, 2020. / eds. J. Świątek, L. Borzemski, Z. Wilimowska . Vol. 2, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1051), s. 300--309, ISBN: 9783030306038
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-30604-5_27   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[WZCZ-21074] [data modyf: 19-09-2019 11:38]
[14,2] [0,71]
[3] Using the Simulation Method for Modelling a Manufacturing System of Predictive Maintenance, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 16th International Conference, Special Sessions, 2020. / eds. E. Herrera-Viedma. Z. Vale, P. Nielsen, A. M. del Rey, R. C. Vara, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1004), s. 57--64, ISBN: 9783030239459
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: /10.1007/978-3-030-23946-6_7   (pkt: 20)
[WZCZ-20974] [data modyf: 05-07-2019 11:00]
[10] [0,5]
[4] A System for Identifying Key Tacit Knowledge Resources Within Manufacturing Companies, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018, 2019. / eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga, Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Electrical Engineering Vol. 505), s. 405--410, ISBN: 9783319913339
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91334-6_55   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20267] [data modyf: 06-06-2019 17:30]
[10] [0,5]
[5] An Analysis of Simulation Models in a Discrete Manufacturing System Using Artificial Neural Network, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innovation, Engineering and Entrepreneurship : Conference proceedings - HELIX 2018, 2019. / eds. J. Machado, F. Soares, G. Veiga, Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Electrical Engineering Vol. 505), s. 315--322, ISBN: 9783319913339
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91334-6_43   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[WZCZ-20266] [data modyf: 06-06-2019 17:30]
[10] [0,5]
[6] An Analysis of the Efficiency of a Parallel-Serial Manufacturing System Using Simulation, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018, 2019. / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 835), s. 32--43, ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_4   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[WZCZ-20332] [data modyf: 31-05-2019 12:03]
[10] [0,5]
[7] Forecasting the Level of Expert Knowledge Using the GMDH Method, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, Sławomir Kłos
// W: Information and Software Technologies : 25th International Conference, ICIST 2019, 2019. / eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene, Cham : Springer Nature Switzerland (Communications in Computer and Information Science 1078), s. 3--11, ISBN: 9783030302740
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-30275-7_1   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-21123] [data modyf: 07-10-2019 11:09]
[8,2] [0,41]
[8] Model of a Knowledge Management for System Integrator(s) of Cyber-Physical Production Systems (CPPS), Justyna Patalas-Maliszewska, Nadine Schlueter
// W: Advances in Manufacturing II, 2019. / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0, Cham : Springer Nature Switzerland (Lecture Notes in Mechanical Engineering), s. 92--103, ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_8   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20916] [data modyf: 27-05-2019 13:02]
[14,2] [0,71]
[9] Modelling of Knowledge Resources for Preventive Maintenance, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference, 2019. / eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 801), s. 50--57, ISBN: 9783319996073
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99608-0_6   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20664] [data modyf: 31-05-2019 12:04]
[10] [0,5]
[10] Ocena efektywności wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie gospodarką magazynową, Natalia Fabiś, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych, 2019. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 16, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--45, ISBN: 9788365200129
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21337] [data modyf: 10-02-2020 16:43]
[14,2] [0,71]
[11] Simulation Modeling of Assembly Processes for Digital Manufacturing, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Advances in Manufacturing II, 2019. / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0, Cham : Springer Nature Switzerland (Lecture Notes in Mechanical Engineering), s. 261--273, ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_22   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20918] [data modyf: 27-05-2019 13:16]
[10] [0,5]
[12] The Automated Acquisition of Expert Knowledge Using a Service Department as an Example, Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek, Sławomir Kłos
// W: Advances in Manufacturing II, 2019. / eds. J. Tojanowska, O. Ciszak, J. M. Machado, I. Pavlenko . Vol. 1 - Solutions for Industry 4.0, Cham : Springer Nature Switzerland (Lecture Notes in Mechanical Engineering), s. 119--126, ISBN: 9783030187149
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-18715-6_10   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20917] [data modyf: 27-05-2019 13:13]
[8,2] [0,41]
[13] The Use of the Simulation Method in Analysing the Performance of a Predictive Maintenance System, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, Special Sessions, 15th International Conference, 2019. / eds. S. Rodríguez, J. Prieto, P. Faria, S. Kłos, A. Fernández, S. Mazuelas, M. Dolores Jiménez-López, M. N. Moreno, E. M. Navarro, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 801), s. 42--49, ISBN: 9783319996073
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99608-0_5   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[WZCZ-20663] [data modyf: 31-05-2019 12:04]
[10] [0,5]
[14] An Approach to Buffer Allocation, in Parallel-Serial Manufacturing Systems Using the Simulation Method, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Trends and Advances in Information Systems and Technologies, 2018. / eds. Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, S. Costanzo . Vol. 3, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 747), s. 225--235, ISBN: 9783319776996
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-77700-9_23   (pkt: 20)
[WZCZ-19972] [data modyf: 30-05-2019 17:36]
[10] [0,5]
[15] An Information System Supporting the Eliciting of Expert Knowledge for Successful IT Projects, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Information and Software Technologies : 24th International Conference, ICIST 2018, 2018. / eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene, Cham : Springer Nature Switzerland (Communications in Computer and Information Science 920), s. 3--13, ISBN: 9783319999715
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99972-2_1   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[WZCZ-20312] [data modyf: 30-05-2019 15:58]
[14,2] [0,71]
[16] Modelowanie i ocena procesów produkcyjnych przy pomocy Tecnomatix Plant Simulation, Anna Kuryś, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, 2018. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 91--102, ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20643] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[14,2] [0,71]
[17] Ocena efektywności wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym - studium przypadku, Justyna Patalas-Maliszewska, Maciej Szczepański
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2018. / red. R. Knosala . T. 1, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 311--321, ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19898] [data modyf: 06-06-2019 15:41]
[2,5] [0,5]
[18] System poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Patryk Krupa, Justyna Patalas-Maliszewska, Edward Kowal, Izabela Gabryelewicz
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2018. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 451--462, ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19904] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[1,25] [0,25]
[19] Analiza procesów związanych z utrzymaniem ruchu linii produkcyjnej w oparciu o metodę symulacji komputerowej, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2017. / red. Ryszard Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 548--559, ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18869] [data modyf: 05-06-2019 12:19]
[2,5] [0,5]
[20] Model zarządzania wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wyników badań z polskich i niemieckich przedsiębiorstw, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2017. / red. Ryszard Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 240--249, ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18868] [data modyf: 05-06-2019 12:19]
[2,5] [0,5]
[21] Ocena efektywności procesu produkcyjnego, Przemysław Wojciechowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów, 2017. / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--76, ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19637] [data modyf: 24-05-2019 13:23]
[14,2] [0,71]
[22] Projekt systemu CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, Tomasz Matuszak, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki, 2017. / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--17, ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18945] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[14,2] [0,71]
[23] A model of the core ICT competencies of teachers in the education process, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition, 2016. / sc. ed. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego(Vol. 9), s. 161--170, ISBN: 9788378422587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18107] [data modyf: 02-09-2016 10:51]
[24] A study of Knowledge classification in a manufacturing company - a casy study, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 111--125, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18795] [data modyf: 17-02-2017 14:07]
[25] Knowledge Transfer in the International Scientific Project Groups, Karol Dąbrowski, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Challenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation, 2016. / red. T. A. Grzeszczyk, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, s. 59--73, ISBN: 9788378145288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18056] [data modyf: 14-07-2016 11:50]
[26] Model przedsiębiorstwa produkcyjnego w formule 4.0, Katarzyna Pejs, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów, 2016. / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 53--64, ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17876] [data modyf: 16-05-2016 14:49]
[27] Modelowanie procesów biznesowych w aspekcie wdrożenia systemu Business Intelligence w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Michalina Kubiak, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki, 2016. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 57--67, ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17772] [data modyf: 14-04-2016 11:59]
[28] Narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - case study, Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2016. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 35--46, ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17663] [data modyf: 03-03-2016 13:11]
[29] Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych w systemach przepływowych w oparciu o oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2016. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 780--790, ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17666] [data modyf: 03-03-2016 13:19]
[30] Wybór narzędzia wspomagającego zarządzanie wiedzą w projektach informatycznych przy użyciu metody FAHP, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2016. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 120--129, ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17664] [data modyf: 03-03-2016 13:13]
[31] Analiza wykorzystania systemu CRM w aspekcie podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2015. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 161--170, ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16677] [data modyf: 27-08-2015 12:37]
[32] Model oceny wiedzy pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie działu sprzedaży i zaopatrzenia, Katarzyna Mai, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania, 2015. / red. K. Bzdyra . T. 6, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki 302), s. 78--86, ISBN: 9788373654075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17554] [data modyf: 28-01-2016 10:26]
[33] Model organizacji procesu magazynowego na przykładzie procesu kompletacji, Michał Domka, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania : wybrane zastosowania, 2015. / red. K. Bzdyra . T. 6, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia Wydziału Elektroniki i Informatyki 302), s. 7--20, ISBN: 9788373654075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17552] [data modyf: 28-01-2016 10:23]
[34] Model przedsiębiorstwa WEB 2.0, Justyna Patalas-Maliszewska, Klaudia Furtak
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], 2015. / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47--56, ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16551] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[35] Use of the web technology for barrier-free accessibility, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2015. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--61, ISBN: 9788378422044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17117] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[36] Badania kluczowych problemów w zarządzaniu utrzymaniem ruchu, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2014. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 678--687, ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15899] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[37] Exploring the role of customer relationship management (CRM) system in knowledge transfer in manufacturing companies, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Toyotarity. Change management : scientific monography, 2014. / sci. ed. S. Borkowski, V. M. Ipavec, Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, s. 104--114, ISBN: 9786066130967
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16580] [data modyf: 27-08-2015 09:13]
[38] Ocena działalności przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie zarządzania wiedzą i innowacją na przykładzie województwa lubuskiego, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 2014. / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--92, ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16467] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[39] Prognozowanie użytecznej wiedzy w przedsiębiorstwie transportowym, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Pancer-Bryjak
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny], 2014. / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 16--33, ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16115] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[40] Tacit knowledge transfer in a network of Polish manufacturing companies, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Informatyczne systemy zarządzania, 2014. / red. K. Bzdyra . T. 5, Koszalin : Politechnika Koszalińska (Monografie Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania), s. 87--100
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16547] [data modyf: 28-08-2015 09:07]
[41] Zarządzanie wiedzą i innowacją w rzeczywistości gospodarczej, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 2014. / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--11, ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16466] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[42] Zarządzanie wiedzą jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2014. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 221--229, ISBN: 9788393039968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15896] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[43] A "Model 2.0" success factor for the development of manufacturing enterprises, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Toyotarity. People, processes, quality improvement, 2013. / sci. ed. S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska, Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, s. 19--28, ISBN: 9786066130790
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15834] [data modyf: 27-08-2015 09:14]
[44] Informatyczne wspomaganie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora MSP, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2013. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 1169--1181, ISBN: 978839303991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15205] [data modyf: 26-08-2015 13:50]
[45] Knowledge transfer solution in the enterprises: business - to - business integration model, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: Innovations in the furniture industry, 2013. / eds. S. Borkowski, D. Jelačić, R. Stasiak-Betlejewska, Alba Iulia : Aeternitas Publishing House, s. 112--121, ISBN: 9786066130707
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15580] [data modyf: 27-08-2015 09:10]
[46] Model zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, 2013. / red. K. Rostek, Warszawa : Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, s. 189--198, ISBN: 9788377892497
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15835] [data modyf: 27-08-2015 09:14]
[47] Proces doboru narzędzia informatycznego CRM dla przedsiębiorstwa produkcyjnego klasy MSP, Mieczysław Giza, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, 2013. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--32, ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15220] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[48] Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie wdrożenia informatycznych technologii, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Sieroń
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny], 2013. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 34--46, ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15740] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[49] Zastosowanie technologii RFID w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym - próba oceny efektywności, Maria Nowicz, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, 2013. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 75--82, ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15225] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[50] Case-based application of decision-making model for a selection of the knowledge worker, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: The opportunities for and constraints to organizational development in the information society, 2012. / ed. by A. Stabryła, Kraków : Mfiles.pl, s. 119--124, ISBN: 9788393510405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14729] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[51] Business intelligence as a tool for knowledge management in SMEs, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Contemporary and future trends in management, 2011. / ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, A. Walaszczyk, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 93--105, ISBN: 9788372834317
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15304] [data modyf: 29-04-2013 11:14]
[52] Development of innovation - experiences in Poland, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Kulturelle Diversität und Neue Medien : Entwicklungen - Interdependenzen - Resonanzen, 2011. / Hg. G. Banse, I. Krebs, Berlin : trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist (Network - Cultural Diversity and New Media Vol. 16), s. 59--65, ISBN: 9783896268976
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13736] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[53] Information management systems in supporting decisions, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph, 2011. / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 62--81, ISBN: 9788393384303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13785] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[54] Strategic knowledge management in small and medium-sized enterprises based on innovation transfer - a case study, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs
// W: The entrepreneurship - innovation - marketing interface : 3rd symposium, Cottbus, 2011. / eds. D. Baier, W. Gaul, A. Rese, R. Würth . Vol. 12b, Künzelsau : Swiridoff Verlag, s. 43--51, ISBN: 9783899292077
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13737] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[55] Assessment of SME personnel usefulness - case study, Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos
// W: Challenges in enterprise management of today, 2009. / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 47--57, ISBN: 9788372833235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11438] [data modyf: 02-11-2009 16:04]
[56] Implementation of innovative project in SME - decision process model, Justyna Patalas-Maliszewska, Eryk Szwarc
// W: Challenges in enterprise management of today, 2009. / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 89--97, ISBN: 9788372833235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11511] [data modyf: 27-11-2009 13:11]
[57] Methodology of the ERP system inproving in manufacturing enterprises, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes, 2009. / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 23--30, ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11439] [data modyf: 02-11-2009 16:15]
[58] Rola instytucji badawczo-rozwojowych w kształtowaniu innowacyjności firm, Roman Kielec, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, 2009. / pod red. R. Knosali, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 493--501, ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10853] [data modyf: 03-02-2009 13:11]
[59] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MSP, Justyna Patalas-Maliszewska, Monika Cicha
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2009. / red. R. Bzdyra . T. 4, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 183--190, ISBN: 9788373651906
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11588] [data modyf: 07-01-2010 10:53]
[60] Innovations, Sławomir Kłos, Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Janusz Mleczko, Aleksander Moczała
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland, 2008. / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos, Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist (Reiche Hochschulschriften 25), s. 35--64, ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11242] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[61] Management competence, Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sławomir Kukla, Irene Krebs
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland, 2008. / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos, Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist (Reiche Hochschulschriften 25), s. 11--31, ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11241] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[62] Prognozowanie wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie w oparciu o system informatyczny ERP, Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2008. / red. nauk. M. Kopczewski . T. 3, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 269--274, ISBN: 9788373651609
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10678] [data modyf: 16-12-2008 11:52]
[63] Data analysis based framework for ERP system evaluation, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Process management in production systems, 2007. / ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 227--234, ISBN: 9788372832429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9610] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[64] Gospodarka remontowa w systemie SAP R/3, Dawid Kesling, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4), 2007. / red. S. Kłos, J. Patalas, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 33--41, ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Knowledge management in SME in the Lubuskie province, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos
// W: Information and knowledge in innovate enterprise, 2007. / ed. J. Lewandowski, S. Kopera, J. Królikowski, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 81--87, ISBN: 9788372832436
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9608] [data modyf: 12-12-2007 13:04]
[66] Metodologia oceny inwestowania w kapitał ludzki na przykładzie dużych przedsiębiorstw, Marzena Jabkowska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2007. / red. M. Kopczewski . T. 2, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 95--104, ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9392] [data modyf: 27-09-2007 12:43]
[67] Proces zarządzania relacjami z klientem w centrum transferu technologii jednostki edukacyjnej za pomocą Visma CRM, Luiza Kubalewska, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4), 2007. / red. S. Kłos, J. Patalas, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 51--62, ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 151--158, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Koncepcja karty pomiaru kapitału intelektualnego - ujęcie procesowe, Justyna Patalas-Maliszewska, Jerzy Mutwil
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, 2006. / red. J. Matuszek, Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 203--214, ISBN: 8389086441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w MSP, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac, 2006. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 367--374, ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wskaźników produktywności, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac, 2006. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 655--662, ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Proces doboru systemu ERP dla przedsiębiorstwa sektora MSP, Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123--132, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8691] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] The prediction value of criteria of ERP system efficiency in small and medium size enterprises (SMES), Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa
// W: Production engineering : computer science driven production engineering, 2006. / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93--102, ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] Ocena efektywności wdrożeń systemów klasy ERP w MSP, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Roman Stryjski
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2005. / red. E. Knosala, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 241--249, ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Wdrażanie systemów klasy ERP w MSP. Model procesu decyzyjnego, Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak
// W: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, 2005. / red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Poznań : Politechnika Poznańska (Monografia), s. 73--79, ISBN: 8392225716
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7534] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A Deep Learning-Based Model for the Automated Assessment of the Activity of a Single Worker / Justyna Patalas-Maliszewska, Daniel Halikowski, 2020. Sensors Vol. 20, iss. 9, 1--20, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: assessment of the activity of a single worker, convolution neural network (CNN), deep learning, object detector, recognition of employee activity, regions with convolutional neural networks (R-CNN), verification
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s20092571         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-25218] [data modyf: 22-06-2020 08:55]
[100] [1]
[2] Single Tracks as a Key Factor in Additive Manufacturing Technology-Analysis of Research Trends and Metal Deposition Behavior / Justyna Patalas-Maliszewska, Eugene Feldshtein, Oleg Devojno, Małgorzata Śliwa, Marharyta Kardapolava, Nikolaj Lutsko, 2020. Materials Vol. 13, no. 5, 1--22, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, Fe-Al bronze, Ni-based alloy, additive manufacturing trends, single and double composite layers, single-track features
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13051115         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-25015] [data modyf: 04-03-2020 08:36]
[70] [0,5]
[3] The Level of the Additive Manufacturing Technology Use in Polish Metal and Automotive Manufacturing Enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, Marcin Topczak, Sławomir Kłos, 2020. Applied Sciences Vol. 10, 1--22, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: additive manufacturing technology, empirical research, polish manufacturing company, questionnaire
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app10030735         Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-24861] [data modyf: 14-02-2020 11:46]
[28,58] [0,41]
[4] A Model for Generating Workplace Procedures Using a CNN-SVM Architecture / Justyna Patalas-Maliszewska, Daniel Halikowski, 2019. Symmetry Vol. 11, 1--14, ISSN: 2073-8994, , eISSN: 2073-8994, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: CNN-SVM architecture, employee learning processes, generation of a workplace procedure
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/sym11091151         Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-24341] [data modyf: 12-09-2019 12:49]
[49,5] [0,71]
[5] An Application for the Acquisition and Understanding of Expert Knowledge in a Maintenance Department / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2019. IFAC-PapersOnLine Vol. 52, iss. 13, 832--837, ISSN: 2405-8963, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: knowledge acquisition, knowledge tool, maintenance
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.233         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-24764] [data modyf: 07-01-2020 14:54]
[10] [0,5]
[6] An Approach to Supporting the Selection of Maintenance Experts in the Context of Industry 4.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2019. Applied Sciences Vol. 9, 1--16, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: competence, decision support, maintenance expert
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9091848         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-24057] [data modyf: 06-05-2019 17:35]
[35] [0,5]
[7] An Approach to Tacit Knowledge Classification in a Manufacturing Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, 2019. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 26, no. 3, 650--657, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bayesian Network, case study, manufacturing company, tacit knowledge classification, web-application
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.17559/TV-20180308155129         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-24173] [data modyf: 19-06-2019 09:53]
[28,28] [0,71]
[8] Analyses of Manufacturing System Matrix Structure for Preven-tive Maintenance using Computer Simulation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, 2019. Acta Mechanica Slovaca Vol. 23, no. 1, 44--48, ISSN: 1335-2393, , eISSN: 1339-3073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: average lifespan of product, computer simulation, preventive maintenance, throughput
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.21496/ams.2019.009
[AWCZ-24746] [data modyf: 31-12-2019 10:13]
[2,5] [0,5]
[9] Model oceny poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Marcin Topczak, Justyna Patalas-Maliszewska, 2019. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Vol. 22, no. 4, 14--21, ISSN: 1643-4773, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: assessment, manufacturing enterprise, risk, risk management process
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.25961/ent.manag.22.04.03
[AWCZ-24902] [data modyf: 03-02-2020 17:45]
[2,5] [0,5]
[10] Survey questionnaire for the study on occupational safety culture in a production plant. Construction and statistical verification of data correctness / Patryk Krupa, Izabela Gabryelewicz, Milan Edl, Peter Pantya, Justyna Patalas-Maliszewska, 2019. Management and Production Engineering Review Vol. 10, no. 2, 101--108, ISSN: 2080-8208, , eISSN: 2082-1344, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer programs, correlation coefficients, process identification, safety analysis, software safety
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1515/mper-2019.129573
[AWCZ-24352] [data modyf: 10-10-2019 12:29]
[31,3] [0,45]
[11] The Effect of Knowledge Sharing Using Customer Relationship Management Systems in Manufacturing Companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2019. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 26, no. 1, 1--6, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Creation of New Products, Knowledge Sharing, Polish Manufacturing Company
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.17559/TV-20150323135944         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-23708] [data modyf: 20-02-2019 11:51]
[20] [0,5]
[12] The methodology of the S-ERP system employment for small and medium manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2019. IFAC-PapersOnLine Vol. 52, iss. 10, 85--90, ISSN: 2405-8963, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, S-ERP system, sustainability assessment, sustainability manufacturing
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.10.004         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-24899] [data modyf: 03-02-2020 15:53]
[10] [0,5]
[13] A model for assessing the level of automation of a maintenance departament using artificial neural network / Daniel Halikowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska, 2018. Applied Computer Science Vol. 14, no. 4, 70--80, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: artificial neural network, maintenance dapartament, manufacturing companies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.23743/acs-2018-30
[AWCZ-23574] [data modyf: 24-01-2019 14:35]
[3,67] [0,33]
[14] An evaluation of the effectiveness of applying the MES in a maintenance departament - a case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska, 2018. Foundations of Management. International Journal Vol. 10, iss. 1, 257--270, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: MES, case study, effectiveness, maintenance department
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23573] [data modyf: 20-02-2019 09:56]
[5] [0,5]
[15] On the Hybrid Effects of Alumina, Silicon Carbide, and Carbon Ultrafine Additives, Used in the Optimization of Sintered MMCs Properties / Eugene Feldshtein, Larisa N. Dyachkova, Justyna Patalas-Maliszewska, Krzysztof Adamczuk, 2018. Advanced Engineering Materials, 1--8, ISSN: 1438-1656, , eISSN: 1527-2648, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1002/adem.201800703         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-23156] [data modyf: 01-10-2018 12:12]
[15] [0,5]
[16] System informatyczny wspomagający ocenę wiedzy pracowników na przykładzie działu serwisowego / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska, 2018. e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową, nr 1, 63--73, ISSN: 1731-6758, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15219/em73.1340
[AWCZ-22952] [data modyf: 18-07-2018 10:56]
[7,5] [0,5]
[17] The use of Plackett-Burman plans and the analysis of expert opinions, in order to assess the significance of controllable parameters of the plasma cutting process / Eugene Feldshtein, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Anatol Kałasznikow, Krzysztof Andrzejewski, 2018. Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability Vol. 20, no. 3, 443--449, ISSN: 1507-2711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cięcie plazmowe, cutting parameters, method for the analysis of expert opinions, metoda Placketta-Burmana, metoda analizy opinii ekspertów, parametry cięcia, plasma cutting, the Plackett-Burman method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.17531/ein.2018.3.13         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-22750] [data modyf: 15-05-2018 12:08]
[6,45] [0,26]
[18] A comparative analysis of work motivational factors in German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, 2017. Problemy Profesjologii, nr 2, 135--142, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: czynniki motywacyjne, manufacturing company, motivation, motywacja, przedsiębiorstwo produkcyjne, work motivational factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22428] [data modyf: 23-02-2018 11:39]
[5,5] [0,5]
[19] A study on improving the effectiveness of a manufacturing company in the context of knowledge management - research results / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2017. Foundations of Management. International Journal Vol. 9, iss. 1, 149--160, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: knowledge management process, manufacturing company, organizational effectiveness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2017-0012         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-21353] [data modyf: 11-05-2017 12:21]
[5] [0,5]
[20] Model rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekście koncepcji Industry 4.0 / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska, 2017. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 18, z. 12, cz. 2, 177--196, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, Manufacturing company, information technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22162] [data modyf: 04-01-2018 15:37]
[7] [0,5]
[21] Modelling an Application for Tacit Knowledge Acquisition Support for an IT Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, 2017. Jusletter IT - Die Zeitschrift für IT und Recht Vol. 23, 1, ISSN: 1664-848X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-21268] [data modyf: 19-04-2017 10:11]
[2,5] [0,5]
[22] The role of knowledge acquistion in a company - research results from German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, 2017. Foundations of Management. International Journal Vol. 9, 87--98, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: knowledge acquisition, manufacturing company, research and development department, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2017-0007         Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-21211] [data modyf: 29-03-2017 13:11]
[5] [0,5]
[23] A Model of a Tacit Knowledge Transformation for the Service Department in a Manufacturing Company: A Case Study / Justyna Patalas-Maliszewska, Adam Dudek, 2016. Foundations of Management. International Journal Vol. 8, iss. 1, 175--188, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: automatic object recognition, automatic recognition of spoken, manufacturing company, natural language processing, tacit knowledge transformation process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0014         Cytowania wg Scopus: 8 [13-07-2020]
[AWCZ-20336] [data modyf: 08-09-2016 13:27]
[24] A Strategic Knowledge Map for the Research and Development Department in a Manufacturing Company / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska, 2016. Foundations of Management. International Journal Vol. 8, iss. 1, 151--166, ISSN: 2080-7279, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: development department, explicit knowledge, knowledge map, manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0012         Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-20335] [data modyf: 08-09-2016 13:12]
[25] Improving manufacturing processes using simulation methods / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Peter Trebuňa, 2016. Applied Computer Science Vol. 12, no. 4, 7--17, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buffer allocation, computer simulation, production line, throughput
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20991] [data modyf: 06-02-2017 14:36]
[26] Model klasyfikacji wiedzy w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy zastosowaniu algorytmu Bayes'a / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska, 2016. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Nr 9, 85--98, ISSN: 1897-7421, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20422] [data modyf: 03-10-2016 13:33]
[27] Studying the Adoption of a Knowledge Management Tool Within German and Polish Manufacturing Companies: an Empirical Case Study / Justyna Patalas-Maliszewska, 2016. Applied Computer Science Vol. 12, no. 2, 74--83, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Polish and German manufacturing companies, knowledge management tool adoption
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20255] [data modyf: 18-07-2016 11:53]
[28] The analysis of the effects of the use of ICTS by knowledge workers: empirical evidence from manufacturing enterprises in Poland and in Germany / Justyna Patalas-Maliszewska, 2016. Problemy Profesjologii, nr 2, 55--65, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ICTs, knowledge workers, manufacturing enterprises in Poland and in Germany
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21170] [data modyf: 10-03-2017 14:42]
[29] A study motivating knowledge workers based on it company / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, 2015. Problemy Profesjologii, nr 2, 151--158, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IT company, czynniki motywacyjne, knowledge workers, motivators, pracownicy wiedzy, przedsiębiorstwo IT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19703] [data modyf: 15-01-2016 14:03]
[30] Assessing the relationship between business strategy and knowledge acquisition in Polish Manufacturing Enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, 2015. Managerial Economics Vol. 16, no. 2, 137--148, ISSN: 1898-1143, , eISSN: 2353-3617, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.7494/manage.2015.16.2.137
[AWCZ-19865] [data modyf: 26-02-2016 10:10]
[31] Model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska, 2015. Modern Management Review Vol. 20, no. 22 (3/2015), 267--280, ISSN: 2300-6366, , eISSN: 2353-0758, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: explicit knowledge, jednostki badawczo-rozwojowe, kultura organizacyjna, organization culture, research and development institute, tacit knowledge, wiedza jawna, wiedza ukryta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.49
[AWCZ-20030] [data modyf: 04-05-2016 12:31]
[32] Model of converting tacit knowledge into explicit knowledge on the example of R&D department of the manufacturing company, including evaluation of knowledge workers' usefulness / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska, 2015. Journal of Theoretical and Applied Computer Science Vol. 9, no. 3, 25--34, ISSN: 2299-2634, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, explicit knowledge, knowledge map, research and development departament manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20599] [data modyf: 22-11-2016 14:11]
[33] Model zarządzania wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - studium przypadku / Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska, 2015. e-mentor, nr 4, 66--74, ISSN: 1731-6758, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19513] [data modyf: 13-11-2015 16:43]
[34] The effect of the use of mobile technologies by management in Polish manufacturing enterprises on the efficiency of knowledge transfer within a company / Justyna Patalas-Maliszewska, 2015. Foundations of Management. International Journal Vol. 7, no. 1, 159--168, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: case study, inter-organizational, knowledge management tools, knowledge transfer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2015-0033         Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-19711] [data modyf: 22-02-2017 14:01]
[35] Can local knowledge workers significantly contribute to the growth of the national level of innovation? / Justyna Patalas-Maliszewska, 2014. Applied Computer Science Vol. 10, no. 1, 44--54, ISSN: 1895-3735, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18052] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[36] Knowledge sharing barriers in the Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, 2014. Journal of International Studies: Scientific Papers Vol. 7, no. 1, 27--34, ISSN: 2071-8330, , eISSN: 2071-8330, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Polish manufacturing companies, knowledge culture, knowledge sharing barriers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14254/2071-8330.2014/7-1/2         Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[AWCZ-18310] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[37] Motywowanie pracowników wiedzy w innowacyjnym przedsiębiorstwie / Justyna Patalas-Maliszewska, 2014. Problemy Profesjologii, nr 1, 33--41, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18674] [data modyf: 21-08-2015 09:22]
[38] The impact of enterprises systems on sales performance: a study of ERP system implementations in polish SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, 2014. Management and Production Engineering Review Vol. 5, no. 2, 54--59, ISSN: 2080-8208, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/mper-2014-0017
[AWCZ-18309] [data modyf: 21-07-2015 10:06]
[39] A model of knowledge sharing in Polish manufacturing enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, 2013. Foundations of Management. International Journal Vol. 5, no. 2, 39--48, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Web 2.0 technologies, effectiveness, knowledge sharing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/fman-2014-0011
[AWCZ-18377] [data modyf: 28-07-2015 12:36]
[40] Model evaluation of the effectiveness of business processes in terms of managing knowledge workers / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 143--146, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: business processes, effectiveness, knowledge workers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17196] [data modyf: 24-09-2015 09:37]
[41] The analyse of automation level of logistic process in small and medium enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 147--152, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: business process, enterprise resource planning, logistic process, modeling, survey research
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17197] [data modyf: 24-09-2015 09:37]
[42] The impact of ERP on maintenance management / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, 2013. Management and Production Engineering Review Vol. 4, no. 3, 15--25, ISSN: 2080-8208, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Computerized Maintenance Management, Enterprise Resource Planning, maintenace processes, maintenance management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 10 [13-07-2020]
[AWCZ-17591] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[43] Zdolność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2013. e-mentor, nr 3, 67--72, ISSN: 1731-6758, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17453] [data modyf: 20-08-2015 12:13]
[44] Assessing the impact of ERP implementation in the small enterprises / Justyna Patalas-Maliszewska, 2012. Foundations of Management. International Journal Vol. 4, no 2, 51--62, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Balance Scorecard, ERP systems, assessment of the implementation of an ERP system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-17250] [data modyf: 22-04-2013 12:05]
[45] Assessing the use of knowledge management tools in a SME based on the real case study / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2012. Polish Journal of Management Studies Vol. 6, 206--214, ISSN: 2081-7452, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: SMEs, knowledge management tools, locating and capturing knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[AWCZ-17055] [data modyf: 11-02-2013 15:48]
[46] Strategiczne zarządzanie kapitałem intelektualnym w innowacyjnym przedsiębiorstwie sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, 2012. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 15--24, ISSN: 1643-4773, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: an innovative SME company, intellectual capital, strategic management of intellectual capital
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16312] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[47] The author's software system for planning and selection of personnel in SME / Justyna Patalas-Maliszewska, 2012. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 167--170 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: intellectual capital, kapitał intelektualny, strategic knowledge management, strategiczne zarządzanie wiedzą
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16396] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[48] Wartościowanie pracy w kontekście doboru pracowników wiedzy w średnich przedsiębiorstw / Justyna Patalas-Maliszewska, 2012. Problemy Profesjologii, nr 1, 77--90, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16792] [data modyf: 06-12-2012 14:00]
[49] Modeling strategic-knowledge-resource management based on individual competencies in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Martin Hochmeister, 2011. Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics Vol. 5, no 2, 72--79, ISSN: 1897-9254, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: competence management, resource management, strategic-knowledge resources
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.5709/ce.1897-9254.13         Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-15847] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[50] The personnel usefulness function - the method for planning and selection of personnel in SME / Justyna Patalas-Maliszewska, 2011. Management Vol. 15, no 2, 132--143, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16163] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[51] Methodology of knowledge value assessment in an enterprise of SME sector / Justyna Patalas-Maliszewska, Hannes Werthner, 2010. Management and Production Engineering Review Vol. 1, no 1, 21--28, ISSN: 2080-8208, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14826] [data modyf: 16-09-2014 16:19]
[52] Nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Justyna Patalas-Maliszewska, 2010. e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową, nr 4, 17--22, ISSN: 1731-6758, rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15205] [data modyf: 30-11-2010 11:22]
[53] System informatyczny w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, 2010. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 266--273 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14827] [data modyf: 08-06-2010 12:22]
[54] The method for assessing and forecasting value of knowledge in SMEs - research results / Justyna Patalas-Maliszewska, Hannes Werthner, 2010. Współczesna Ekonomia = Contemporary Economics nr 3, 91--106, ISSN: 1897-9254, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15204] [data modyf: 30-11-2010 11:03]
[55] The multicriteria selection methodology of the decision support system / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa, 2010. Foundations of Management. International Journal Vol. 2, no. 2, 51--62, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: decision support system (DSS), group method of data handing (GMDH), information system of GMDH class, multi-criteria decision making model
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[AWCZ-15206] [data modyf: 17-09-2014 12:56]
[56] Benchmarking methodology based on ERP system evaluation: case study / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, 2009. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems Vol. 3, no 3, 116--122, ISSN: 1897-8649, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: benchmarking, case study, enterprise resource planning, evaluation methodology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14018] [data modyf: 16-10-2009 10:48]
[57] Benchmarking methodology of ERP systems evaluation in manufacturing enterprises / Sławomir Kłos, Justyna Patalas, 2009. Management Vol. 13, no 1, 212--221, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13999] [data modyf: 08-09-2009 10:47]
[58] Forecasting the effects of investments in knowledge-workers in the SME sector, using the GMDH method / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa, 2009. Foundations of Management. International Journal Vol. 1, no 1, 29--42, ISSN: 2080-7279, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH method, intellectual capital in SME, investing in intellectual capital
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-14254] [data modyf: 17-09-2014 12:54]
[59] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora MSP w aspekcie wdrożenia innowacji / Eryk Szwarc, Justyna Patalas, Krzysztof Szkatuła, 2009. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 171--180 [CD-ROM], ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13740] [data modyf: 22-04-2009 11:52]
[60] The concept of system supporting decision making enabling to asses and forecast of knowledge in SMEs - research results / Justyna Patalas-Maliszewska, 2009. Applied Computer Science Vol. 5, no 2, 27--41 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14493] [data modyf: 25-02-2010 13:35]
[61] Wirtualna sieć małych przedsiębiorstw innowacyjnych / Justyna Patalas-Maliszewska, 2009. e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową, nr 3, 59--67, ISSN: 1731-6758, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13952] [data modyf: 30-11-2010 11:22]
[62] Knowledge management process based on innovation transfer in SMEs / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2008. Management Vol. 12, no 2, 129--139, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13531] [data modyf: 29-01-2009 09:26]
[63] Rola innowacji w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora MSP, na przykładzie systemu ERP / Justyna Patalas-Maliszewska, 2008. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 23--30, ISSN: 1643-4773, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13587] [data modyf: 19-02-2009 09:10]
[64] A data analysis based methodology of ERP system evaluation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, 2007. Applied Computer Science Vol. 3, no 1, 55--72 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ERP, business process, data analyze, decision support, project driven enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] GDMH jako metoda prognozowania efektów ekonomicznych wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, 2007. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1, 29--36, ISSN: 1643-4773, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Model kapitału intelektualnego w MSP / Justyna Patalas-Maliszewska, 2007. Problemy Profesjologii, nr 1, 63--78, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Model kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, 2007. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, [7] CD-ROM, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12042] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] Badania naprężeń skurczowych w okresie krzepnięcia i stygnięcia stopu AlSi 6.9 / Jerzy Mutwil, Justyna Patalas-Maliszewska, 2006. Archiwum Odlewnictwa R. 6, nr 19, 207--212 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aluminium-silicon alloy, linear contraction, shrinkage stresses
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] ERP systems implementation efficiency modeling in small and medium size enterprises (SMEs) / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa, 2006. Applied Computer Science Vol. 2, no 1, 46--63 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ERP systems, method for the ERP in SME implementation efficiency assessment (EWE)
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11146] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] The ERP class system objective assessment method / Justyna Patalas-Maliszewska, Tadeusz Krupa, 2005. Applied Computer Science Vol. 1, no 1, 115--132 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ERP systems, the method GMDH - Group Method of Data Handling
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strategic knowledge management in an innovative SME sector company as an example of developments in organizational structures / Justyna Patalas-Maliszewska // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2011, Nr 79, s. 191--200, ISSN: 2083-8611, tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9322] [data modyf: 25-01-2016 09:22]
[2] Zarządzanie wiedzą w organizacji zorientowanej na transfer technologii / Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2006, z. 37, s. 151--159, ISSN: 1641-3466, bibliogr. rys. summ. .- Nr kol. 1724
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7760] [data modyf: 13-03-2017 13:30]
[3] A procedure of effective implementation of ERP system in a manufacturing company / Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 42) .- 2004, nr 85, s. 143--150 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] An Application for Supporting the Externalisation of Expert Knowledge, 2018. Adam Dudek, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2018. Nysa, Polska Cham : Springer International Publishing, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 853, s. 255--265, ISBN: 9783319999951
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-99996-8_23   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23418] [data modyf: 01-04-2019 11:13]
[7,5] [0,5]
[2] An Approach to Buffer Allocation, in Parallel-Serial Manufacturing Systems Using the Simulation Method, 2018. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 6th World Conference on Information Systems and Technologies - WorldCist' 18. Naples, Włochy Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 747, s. 225--235, ISBN: 9783319776996
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-77700-9_23   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[KONF-22989] [data modyf: 25-04-2018 11:30]
[0] [0]
[3] An Intelligent System for Core-Competence Identification for Industry 4.0 Based on Research Results from German and Polish Manufacturing Companies, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 131--139, ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_13   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [13-07-2020]
[KONF-22990] [data modyf: 11-06-2018 11:28]
[7,5] [0,5]
[4] Knowledge Network for the Development of Software Projects (KnowNetSoft), 2018. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing - INCOM 2018. Bergamo, Włochy Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2018, s. 776--781
Słowa kluczowe: Human-Automation Integration, Integration of Knowledge/Competence in Enterprise Modelling Framework

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.08.413   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[KONF-23048] [data modyf: 01-04-2019 11:40]
[7,5] [0,5]
[5] Knowledge Sharing Using Customer Relationship Management Systems (CRM) in NPD Processes - Research Results from Polish and German Manufacturing Companies, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos // W: 38th International Conference Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2017. Szklarska Poręba, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing ; 657, s. 346--354, ISBN: 9783319672229
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67223-6_33   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-22991] [data modyf: 01-04-2019 14:14]
[7,5] [0,5]
[6] On the methodology of supporting maintenance departament work at a strategic level using MES unformation system, 2018. Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Skrzeszewska // W: Priborostroenie - 2018 : materialy 11-j meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii. Minsk, Białoruś Minsk : Belarusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, 2018, s. 488--491, ISBN: 9789855833292
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23386] [data modyf: 22-02-2019 09:58]
[0] [0]
[7] The Impact of Buffer Allocation in Assembly-Line Manufacturing Systems on the Effectiveness of Production Processes, 2017. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Advances in Manufacturing - MANUFACTURING 2017 : 5th International Scientific-Technical Conference. Poznan, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Lecture Notes in Mechanical Engineering, s. 33--43, ISBN: 9783319686189
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-68619-6_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23133] [data modyf: 11-09-2018 11:31]
[7,5] [0,5]
[8] Using a Simulation Method for Intelligent Maintenance Management, 2017. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 85--95, ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_9   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[KONF-22992] [data modyf: 11-06-2018 11:29]
[7,5] [0,5]
[9] A Model of the Knowledge Assessment Using Bayes' Network, 2017. Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa Berlin : Springer-Verlag, 2017, Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 35--47, ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23421] [data modyf: 01-04-2019 12:09]
[7,5] [0,5]
[10] An analysis of the use of a knowledge management tools in a German and Polish manufacturing companies, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23195] [data modyf: 25-09-2018 12:09]
[0] [0]
[11] An Approach to Automated Tacit-Knowledge Acquistion and Transformation in Manufacturing Companies, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Adam Dudek // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22nd International conference : abstracts. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 356--360, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22711] [data modyf: 12-03-2018 11:38]
[5] [0,33]
[12] Exemplar Functionalities of the Intelligent System for Tacit-Knowledge-Transfer Support for an IT Company, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa Berlin : Springer-Verlag, 2017, Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 25--34, ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23419] [data modyf: 01-04-2019 11:56]
[7,5] [0,5]
[13] Exploring the Influence of the Use of an ERP System on Strategy Development in German and Polish Manufacturing Enterprises: An Empirical Investigation, 2016. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 19th International Conference on Business Information Systems - BIS 2016. Leipzig, Niemcy Cham : Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 263, s. 13--22, ISBN: 9783319524641
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-52464-1_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22621] [data modyf: 08-06-2017 09:59]
[7,5] [0,5]
[14] Modelling an Application for Tacit Knowledge Acquisition Support for an IT Company, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Trends und Communities der Rechtsinformatik. IRIS 2017 : Tagungsband des 20. Internationalen Rechtsinformatik Symposions. Salzburg, Austria Wien, 2017, s. 275--282, ISBN: 9783903035157
Słowa kluczowe: IT company, knowledge worker, tacit knowledge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22588] [data modyf: 09-05-2017 14:29]
[0] [0]
[15] Principal Sources for the Identification of Tacit Knowledge Within an IT Company, as Part of an Intelligent System, 2017. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 20th International Conference on Business Information Systems - BIS 2017. Poznań, Polska Berlin : Springer-Verlag, 2017, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 303, s. 26--36, ISBN: 9783319690223
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-69023-0_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23423] [data modyf: 01-04-2019 12:33]
[7,5] [0,5]
[16] The Topological Impact of Discrete Manufacturing Systems on the Effectiveness of Production Processes, 2017. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: World Conference on Information Systems and Technologies - WorldCIST. Madeira, Portugalia Berlin : Springer - Verlag, 2017, s. 441--452
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-56541-5_45   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[KONF-22984] [data modyf: 17-04-2018 12:50]
[7,5] [0,5]
[17] A concept of a decision support system for the selection of a knowledge management tool for a manufacturing company, 2016. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 1229--1233, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22272] [data modyf: 21-02-2017 10:33]
[18] A model of knowledge classification for a manufacturing enterprise verified on the research results from German and Polish manufacturing companies, 2016. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 153--165
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22436] [data modyf: 11-01-2017 12:07]
[19] A Model of the Tacit Knowledge Transfer Support Tool: CKnow-Board, 2016. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 22nd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2016. Druskininkai, Litwa Berlin : Springer - Verlag, 2016, Communications in Computer and Information Science, Vol. 639, s. 30--41, ISBN: 9783319462530
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46254-7_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[KONF-22545] [data modyf: 24-02-2017 12:06]
[20] A strategy map of tacit knowledge for manufacturing companies. An empirical study, 2015. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 21st International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2015. Druskininkai, Litwa Berlin : Springer-Verlag, 2015, Communications in Computer and Information Science, Vol. 538, s. 167--174, ISBN: 9783319247694
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24770-0_15   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-22548] [data modyf: 24-02-2017 12:24]
[21] Decision model for the use of the application for knowledge transfer support in manufacturing enterprises, 2015. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 18th International Workshop on Business Information Systems - BIS 2015. Poznan, Polska Berlin : Springer-Verlag, 2015, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 228, s. 48--55, ISBN: 9783319267616
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-26762-3_5   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[KONF-22549] [data modyf: 24-02-2017 12:33]
[22] Decision support model based on the GMDH method for implementing business strategies in Polish manufacturing enterprises (DS-BSI), 2015. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 1028--1031, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21844] [data modyf: 30-05-2016 14:51]
[23] The effect of the use of motivators of knowledge sharing on the outcome of realized business strategies in Polish manufacturing enterprises, 2015. Justyna Patalas-Maliszewska // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence - DCAI 2015 : 12th International Symposium. Salamanca, Hiszpania Berlin : Springer - Verlag, 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 373, s. 323--330, ISBN: 9783319196381
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19638-1_37   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22454] [data modyf: 18-01-2017 14:12]
[24] Throughput analysis of automatic production lines based on simulation methods, 2015. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2015 : 16th International Conference. Wrocław, Polska Cham : Springer International Publishing, 2015, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9375, s. 181--190, ISBN: 978-3-319-24833-2
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-24834-9_22   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [13-07-2020]
[KONF-22460] [data modyf: 19-01-2017 11:36]
[25] The impact of the use of Web 2.0 technologies on the performance of Polish manufacturing companies, 2014. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 17th Conference on Business Information Systems - BIS 2014. Larnaca, Cypr Berlin : Springer-Verlag, 2014, Lecture Notes in Busines Information Processing, Vol. 183, s. 28--39, ISBN: 9783319114590
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-11460-6_3   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22550] [data modyf: 24-02-2017 12:43]
[26] The optimization of the process of knowledge worker selection using a game theory approach, 2014. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 820--823, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Słowa kluczowe: games theory approach, knowledge workers, level of the SMEs innovations

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-21463] [data modyf: 02-09-2015 13:04]
[27] Knowledge transfer solution in the enterprises: business-to-business integration model, 2013. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Visegrad Innovations - WoodEMA [Dokument elektroniczny] : innovation as the source of values in the forestry, wood processing and furniture manufacturing. Częstochowa, Polska Częstochowa : Częstochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Production Engineering, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788363978075
Słowa kluczowe: B2B solution, knowledge transfer, knowledge workers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20893] [data modyf: 04-09-2015 14:20]
[28] Case-based business-to-business integration model for SME - the impact of ERP implementation, 2012. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: International Workshops on Business Information Systems - BIS 2012. Vilnius, Litwa Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2012, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 127, s. 44--48, ISBN: 9783642342271
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-34228-8   (pkt: 15)
[KONF-21742] [data modyf: 25-05-2015 15:29]
[29] Model of the transforming knowledge workers into innovation workers in the companies, 2012. Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 21--28, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: Innovation Workers, Knowledge Workers, an innovative company

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20680] [data modyf: 11-02-2013 14:37]
[30] Trends in management in SME sector companies: business to business model cooperation, 2012. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 438--445, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: Business to Business, ERP systems, SME companies

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20689] [data modyf: 11-02-2013 15:29]
[31] A concept of the knowledge strategic resource network (SknowNet) for SMEs, 2011. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: 3rd Workshop on Applications of Knowledge Based Technologies in Business BIS 2011. Poznań, Polska Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2011, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 97, s. 144--153, ISBN: 9783642253690
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-25370-6   (pkt: 15)
[KONF-21743] [data modyf: 25-05-2015 15:47]
[32] Business intelligence as an innovative computer tool for supporting decisions in SMEs, 2011. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 133--143 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: Business Intelligence, Knowledge Management, SME, Zarządzanie wiedzą

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20262] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] A model of employee selection for SME based on innovation transver, 2010. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Business Information Systems Workshops : BIS 2010 International Workshops : revised paper : 13th International Conference. Berlin, Niemcy Berlin - Heidelberg : Springer - Verlag, 2010, s. 57--66, ISBN: 9783642154010 .- (Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 57)
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20662] [data modyf: 04-02-2013 15:09]
[34] Innovation as a factor (determinant) for sustainable development of SMES in the knowledge-based economy, 2010. Roman Stryjski, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: IngenieurBildung für Nachhaltige Entwicklung : Referate der 5. IGIP Regionaltagung. Berlin, Niemcy Berlin : Beuth Hochschule für Technik, 2010, s. 235--240, ISBN: 9783200018235
Słowa kluczowe: innovation, knowledge-based economy, sustainable development of SMES

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19812] [data modyf: 10-11-2010 12:19]
[35] Model of innovation transfer is small and medium enterprises (SME), 2010. Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs // W: Advances in Production Engineering - APE 2010 : proceedings of the 5th international conference. Warsaw, Polska Warsaw : Warsaw University of Technology, Faculty of Production Engineering, 2010, s. 452--459, ISBN: 9788372049032
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19708] [data modyf: 17-08-2010 09:34]
[36] An E-administration strategy for innovation transfer, 2009. Irene Krebs, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development - KORSD-2009 : 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference. Vilnius, Litwa Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2009, s. 381--385, ISBN: 9789955284826
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19448] [data modyf: 07-01-2010 12:19]
[37] Brenchmarking of ERP systems implementation : case study, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 9th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems (IMS' 08) : preprints. Szczecin, Polska - : [brak wydawcy], 2008, s. 87--93
Słowa kluczowe: benchmarking, case study, enterprise resource planning, evaluation methodology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18962] [data modyf: 03-11-2008 15:48]
[38] ERP impact on material management of project driven enterprise: case study, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2008 : 11. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy Plzeň : [brak wydawcy], 2008, s. 112--119 [CD-ROM], ISBN: 9788070436523
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Decision support concept of EPR implementation (selected) in SME, 2006. Justyna Patalas-Maliszewska // W: Modelovani a optimalizace podnikovych procesu - MOPP 2006 : 9. rocnik mezinarodniho seminare. Plzen, Czechy Plzen : Zapadoceska Univerzita, 2006, s. 216--227, ISBN: 8070434384
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] E-learning - rozwiązanie innowacyjne na rynku edukacyjnym, 2006. Małgorzata Biernacka, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 171--179, ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18110] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Koncepcja wspierania procesów kształcenia w lubuskich przedsiębiorstwach, 2006. Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 221--230, ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18114] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Model of ERP selection for SME, 2006. Justyna Patalas-Maliszewska // W: Automation 2006 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : X konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2006, s. 254--261, ISBN: 8392172833
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Model transferu myśli innowacyjnej na przykładzie województwa lubuskiego, 2006. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 143--150, ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Ekonomiczne aspekty wdrożeń systemów klasy ERP w MSP, 2005. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk // W: Automation 2005 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, s. 445--454, ISBN: 8392172809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Measures of success of ERP system implementations in SME, 2005. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Business Process Modeling and Optimisation - MOPP 2005 : 8th international seminar. Pilsen, Czechy Pilsen : University of West Bohemia, 2005, s. 18--26, ISBN: 8070433523
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16998] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Rola Centrum Transferu Technologii w przygotowaniu projektów informatycznych wdrażania systemów komputerowo zintegrowanego zarządzania MSP, 2004. Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2004 : III Konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2004, s. 203--212, ISBN: 8372423210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Rola ERP w transferze wiedzy i technologii, 2004. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Zbigniew Banaszak // W: Systemy wspomagania organizacji - SWO 2004. Katowice, Polska Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 543--550, ISBN: 8372462771
Słowa kluczowe: ERP, transfer technologii, zwrot z inwestycji

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16911] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Zarządzanie procesami remontowymi w systemie ERP, 2002. Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: The 5th International Workshop on ERP Systems. Cottbus, Polska Cottbus : [brak wydawcy], 2003, s. 34--37, ISBN: 3000113371
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, T. 16, 120 s. .- ISBN: 9788365200129
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5871] [data modyf: 10-02-2020 16:12]
[2] Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, T. 14 .- ISBN: 9788365200105
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5720] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[3] Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, T. 15, 121 s. .- ISBN: 9788365200112
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5785] [data modyf: 30-05-2019 17:45]
[4] Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, T. 13, 105 s. .- ISBN: 9788365200068
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5663] [data modyf: 24-05-2019 13:23]
[5] Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 107 s. .- ISBN: 9788365200051
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5570] [data modyf: 29-05-2019 18:00]
[6] Inżynieria produkcji : bliżej praktyki / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 105 s. .- ISBN: 9788365200013
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5439] [data modyf: 15-03-2017 09:40]
[7] Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Michał Sąsiadek, Julian Jakubowski .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, T. 11, 107 s. .- ISBN: 9788365200020
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5451] [data modyf: 15-03-2017 09:48]
[8] Digitale Strukturen für museale Objekte am Beispiel des Fürst-Pückler-Museums Park und Schloss Branitz / (Red.) Irene Krebs, Justyna Patalas-Maliszewska, Matthias Zickora .- Zielona Góra - Cottbus : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 135 s. .- ISBN: 9788365200006
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5301] [data modyf: 02-09-2015 16:48]
[9] Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 181 s. .- ISBN: 9788393384389
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5280] [data modyf: 11-02-2016 12:15]
[10] Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny] / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, T. 8, 109 s. .- ISBN: 9788393384358
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5211] [data modyf: 02-09-2015 16:46]
[11] Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 108 s. .- ISBN: 9788378421573
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5266] [data modyf: 02-09-2015 16:45]
[12] Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł / (Red.) Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 150 s. .- ISBN: 9788393384310
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5080] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[13] Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami / (Red.) Justyna Patalas-Maliszewska, Julian Jakubowski, Sławomir Kłos .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2013, 134 s. .- ISBN: 97883933384334
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5158] [data modyf: 02-09-2015 16:38]
[14] Regionalna Sieć Transferu Technologii / (Red.) Józef Korbicz, Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Kielec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 66 s. .- ISBN: 9788374811453
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4465] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4) / (Red.) Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 104 s. .- ISBN: 9788374811354
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski