System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Wolfgang Brylla
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 77 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
33 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 176,32 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 59,32 (3,95)    CZASOP: 103 (7,92)    INNE-REC: 4 (4)    RED: 10 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,34 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
172,57 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 59,32 (3,95)    CZASOP: 103 (7,92)    INNE-REC: 4 (4)    RED: 6,25 (3,13)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,23 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Berlin als Raum : Hans Falladas erzählte Großstadt / Wolfgang Brylla .- Saarbrücken : Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2013 .- 426 s. .- ISBN: 9783838134840
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11828] [data modyf: 28-07-2015 13:27]
[2] Layout des Rätsels oder: Wie das Geheimnis inszeniert wird : Narratologische Annotationen zu klassischen Detektivgeschichten / Wolfgang Brylla .- Zielona Góra : [B.w.], 2011 .- 71 s. .- ISBN: 9788360218259
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10049] [data modyf: 07-03-2011 13:29]
[3] Organy w żarskim kościele farnym od roku 1476 = Orgeln in der Sorauer Marienkirche seit 1476/ Wolfgang J. Brylla ; übersetzung / Wolfgang Brylla .- Zielona Góra : Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze "Cantores", 2004 .- 77 s. .- ISBN: 839218260X
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9257] [data modyf: 09-11-2009 11:49]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Berlin - miasto grzechu. Przestrzenie seksu i erotyzmu w literaturze niemieckiej czasów Republiki Weimarskiej / Wolfgang Brylla
// W: Literatura a architektura / pod red. Joanny Godlewicz-Adamiec i Tomasza Szybistego . tom I .- Kraków : iMEDIUS, 2017 - s. 373--389 .- ISBN: 9788394430818
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18939] [data modyf: 19-04-2017 11:55]
[2] Das Spiel mit dem Zeichen. Zu "Simulationseffekten" in Kurd Laßwitz' Zukunfserzählungen / Wolfgang Brylla
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67 .- Berlin : Frank&Timme, 2017 - s. 73--88 .- ISBN: 9783732902378
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19199] [data modyf: 03-07-2017 10:39]
[3] Eine schrecklich nette Familie oder Die Topographie einer schlesischen 'familijo' in Janoschs "Cholonek" / Wolfgang Brylla
// W: Szczęśliwy, kto poznał Janoscha. Literackie korzenie tożsamości : Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben. Literarische Wurzeln der Identität / pod red. Angeli Bajorek .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017 - s. 122--139 .- ISBN: 9788379772513
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19166] [data modyf: 21-06-2017 11:04]
[4] Hans Erick Nossacks "Der Untergang" oder Vom Zwiespalt zwischen Flucht und Rückkehr / Wolfgang Brylla
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska .- Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, 2017 - s. 102--111 .- ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19062] [data modyf: 24-05-2017 09:37]
[5] Ein Dämon aus dem Riesengebirge. Bemerkungen zu Georg Heyms Leben und Werk / Wolfgang Brylla
// W: Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend / Hrsg. Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki .- Dresden : Neisse Verlag, 2016 - s. 323--371 .- ISBN: 9783862762002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17785] [data modyf: 19-04-2016 10:08]
[6] Im Wirrwarr der Wirtschaftskrise. Narrative Konstruktionen des Missstandes in Hans Falladas Angestellen- und Arbeitslosengeschichten / Wolfgang Brylla
// W: Hans Fallada und die Literatur(en) zur Finanzwelt / Hrsg. von Daniel Börner und Andrea Rudolph .- Friedland - Berlin : Steffen Media, 2016 - (Hans-Fallada-Jahrbuch ; Nr. 7) - s. 307--327 .- ISBN: 9783941683778
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18205] [data modyf: 10-10-2016 09:46]
[7] Im Zeichen des (geschichtlichen) Verbrechens. Zum Phänomen der deutschsprachigen Doku-Krims / Wolfgang Brylla
// W: Le roman policier dans l'espace germanophone .- Lille : L'Université de Lille 3, 2016 - (Germanica ; 58) - s. 97--109 .- ISBN: 9782913857377
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18279] [data modyf: 18-10-2016 10:45]
[8] Polski kryminał retro. Między innowacją, naśladownictwem a literackim kiczem / Wolfgang Brylla
// W: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem / red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. ; t. 5) - s. 223--236 .- ISBN: 9788378422303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-18219] [data modyf: 11-10-2016 08:40]
[9] (Un-)Lust an Gewalt? Das neue Gesicht des Kriminalromans / Wolfgang Brylla
// W: Zwischen Kontinuität und Modernität : Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen / Ewa Żebrowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska (Hrsg.) .- Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, 2016 - s. 266--280 .- ISBN: 9788364020353
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17919] [data modyf: 30-05-2016 13:11]
[10] Zwischen Widerstandd, Aporie und Servilität: Zu textinternen Ambivalenzen in Stefan Andres' Novelle "Wir sind Utopia" / Wolfgang Brylla
// W: Zwischen Innerer Emigration und Exil : Deutschsprachige Schriftsteller 1933-1945 / Hrsg. von Marcin Gołaszewski, Magdalena Kardach, Leonore Krenzlin .- Berlin / Boston : De Gruyter, 2016 - (Schriften der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft ; Band 5) - s. 83--98 .- ISBN: 9783110452785
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17590] [data modyf: 11-02-2016 10:25]
[11] Ist der Detektiv passé? Narrative Ermittlung des Selbstmordes in Rainer Wocheles Novelle "Der Flieger" / Wolfgang Brylla
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2015 - (Popular Fiction Studies ; Band 3) - s. 203--218 .- ISBN: 9783823369462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17433] [data modyf: 07-12-2015 13:56]
[12] "Kriminalromane sind das vielseitigste Genre überhaupt". Gespäch mit Susanne Goga-Klinkenberg / Wolfgang Brylla
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2015 - (Popular Fiction Studies ; Band 3) - s. 231--237 .- ISBN: 9783823369462
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17434] [data modyf: 07-12-2015 14:01]
[13] Statt eines Vorwortes: Krimis sind eben nicht nur Krimis / Wolfgang Brylla
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2015 - (Popular Fiction Studies ; Band 3) - s. 7--24 .- ISBN: 9783823369462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17428] [data modyf: 07-12-2015 13:28]
[14] "Strzeżcie się, byście ani o krok nie odstąpili od ortodoksji". O żarskim okresie życia i twórczości Erdmanna Neumeistra (1671-1756) / Wolfgang Brylla
// W: Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar / red. Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014 - s. 93--108 .- ISBN: 9788379770731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-16562] [data modyf: 28-01-2015 13:30]
[15] Von literarischen Orten und Orten der Literatur. Einige Bemerkungen zu ausgewählten Lebensräumen von Hans Fallada / Wolfgang Brylla
// W: Literarische Topographien in Ostmitteleuropa bis 1945 / Hrsg. Elżbieta Nowikiewicz .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Posener Beiträge zur Germanistik ; Band 35) - s. 209--226 .- ISBN: 9783631643679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16224] [data modyf: 28-08-2014 09:59]
[16] Narracja przestrzeni. O lubuskich krajobrazach w twórczości Hansa Fallady / Wolfgang Brylla
// W: Miejsce i tożsamość* : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby, Mariki Sobczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Historia Literatury Pogranicza ; cz. 2) - s. 231--241 .- ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-15262] [data modyf: 21-11-2013 12:53]
[17] Das Rauschen der Stadt. Zu Konflikträumen in Hans Falladas Berlin-Texten / Wolfgang Brylla
// W: Störungen im Raum - Raum der Störungen / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2012 - s. 183--202 .- ISBN: 97838253600283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14683] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Die Stadt als Ruine. Zur Narrativierung von urbanen Kriegsräumen in "Der Untergang" von Hans Nossack / Wolfgang Brylla
// W: Industriekulturen: Literatur, Kunst und Gesellschaft / Marcin Gołaszewski, Kalina Kupczynska (Hrsg.) .- Frankfurt am Main : PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012 - s. 225--237 .- ISBN: 9783631623633
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14692] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] "Es ist ein Beobachter des Lebens" - Gespräch mit Eugeniusz Wachowiak / Carsten Gansel, Wolfgang Brylla
// W: Es geht um Erwin Strittmatter oder Vom Streit um die Erinnerung* / Carsten Gansel, Matthias Braun (Hg.) .- Göttingen : V&R unipress, 2012 - s. 59--66 .- ISBN: 9783899719970
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14691] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Krimi als Zeitmaschine. Realitätseffekte in Marek Krajewskis Eberhard-Mock-Roman "Festung Breslau" / Wolfgang Brylla
// W: Stadt - Mord - Ordnung : Urbane Topographien des Verbrechens in der Kriminalliteratur aus Ost- und Mitteleuropa / Matteo Colombi (Hg.) .- Bielefeld : transcript Verlag, 2012 - s. 219--230 .- ISBN: 9783837619188
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14911] [data modyf: 28-11-2012 11:06]
[21] Kryminał w dyskursie modernistycznym. Narracyjność metropolii Breslau u Marka Krajewskiego / Wolfgang Brylla
// W: Doświadczenie nowoczesności : perspektywa polska - perspektywa europejska / red. nauk. Ewa Paczoska, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski .- Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2012 - s. 233--244 .- ISBN: 9788323508021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-14506] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Między faktem, fikcją a imaginacją. Narracja biograficzna w literaturze niemieckiej na przykładzie Hansa Fallady (1893-1947) / Wolfgang Brylla
// W: Strony autobiografizmu / red. Małgorzata Pieczara, Rozalia Słodczyk i Alina Witkowska .- Warszawa : Wydział Polonistyki UW, 2012 - s. 192--200 .- ISBN: 9788362100385
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-15209] [data modyf: 25-03-2013 09:04]
[23] Von Grünberg nach Wallern oder Zwei Lebensschicksale am Wendepunkt - Der Todesmarsch jüdischer Mädchen und Frauen im Jahre 1945 / Carsten Gansel, Wolfgang Brylla
// W: Es geht um Erwin Strittmatter oder Vom Streit um die Erinnerung / Carsten Gansel, Matthias Braun (Hg.) .- Göttingen : V&R unipress, 2012 - s. 363--383 .- ISBN: 9783899719970
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14690] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Życie religijne i społeczno-kulturalne / Wolfgang Brylla
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta w XIX i XX wieku / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . tom II .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 43--92 .- ISBN: 9788378420217
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-14744] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Hans Fallada (1893-1947). Każdy umiera w samotności. O antyfaszystowskim oporze szarych ludzi / Wolfgang Brylla
// W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom I / red. Edward Białek i Grzegorz Kowal .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2011 - s. 291--303 .- ISBN: 9788374327596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-13791] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Kolarski peleton w Kostrzynie. Wyścig "Do Granicy Pokoju" czyli krótka historia "Lubuskiego Wyścigu Pokoju" (1949-1956) / Wolfgang Brylla
// W: Forty - jeńcy - monety. Pasjonaci o twierdzy Kostrzyn = Festungen - Kriegsgefangene - Münzen. Stadthistoriker über die Festung Küstrin / Wolfgang Damian Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011 - s. 91--97 .- ISBN: 9788360218297
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-13628] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Objaśnienia do rycin związanych z bitwą sarbinowską zamieszczonych w pracy: J.G. Tielcke "Der Feldzug der Kayserlich Rußischen Preußischen Völker im Jahre 1758 mit Plans (Freyberg 1776) / Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów
// W: Zorndorf 1758 - nierozstrzygnięta bitwa? / red. Wolfgang Damian Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011 - s. 171-172 .- ISBN: 9788360218280
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12998] [data modyf: 21-07-2011 14:07]
[28] Siegfried Lenz (1926). Lekcja niemieckiego. Prawdziwa lekcja o Niemczech / Wolfgang Brylla
// W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom II / Edward Białek i Grzegorz Kowal .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2011 - s. 159--169 .- ISBN: 9788374327602
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-13794] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] "... hütet euch, daß ihr ja im geringsten nicht von der Orthodoxie abweicht". In Sachen Erdmann Neumeister. Leben und Werk in Sorau / Wolfgang Brylla
// W: Hereditas Culturalis Soraviensis : Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur / Herausgegeben von Edward Białek und Łukasz Bieniasz .- Dresden : Neisse Verlag, 2010 - s. 177--192 .- ISBN: 9783862760022
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12600] [data modyf: 28-01-2011 09:28]
[30] Międzyrzecz na trasie Wyścigu Pokoju oraz Tour de Pologne. Słów kilka o historii międzyrzeckiego kolarstwa / Wolfgang Brylla
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek . tom VIII .- Międzyrzecz : Muzeum w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, 2010 - s. 113--118 .- ISBN: 9788392826798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-12143] [data modyf: 21-07-2010 10:23]
[31] Sport jako zjawisko kulturowe / Wolfgang Brylla
// W: W służbie władzy czy społeczeństwa? : wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989 / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek .- Zielona Góra : Pro Libris, 2010 - s. 136--145 .- ISBN: 9788388336782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-12460] [data modyf: 09-12-2010 09:39]
[32] Translokacja zabytków a inwentaryzacja pamięci - nagrobki diakonis na cmentarzu w Jędrzychowie (Zielona Góra). Przykład losów niemieckich nekropolii / Wolfgang Brylla
// W: Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / red. Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Zielona Góra : ARCANUM, 2010 - s. 197--206 .- ISBN: 9788392826767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-12561] [data modyf: 14-01-2011 08:40]
[33] Zur narratologischen Disposition und Distribution des Eisenbahn-Motivs in Wolfgang Borcherts Kurzgeschichten (Eisenbahnen, nachmittags und nachts, Bleib doch, Giraffe, Die Stadt) / Wolfgang Brylla
// W: Literatur und Sprache in Kontexten / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 - (Acta Universitatis Wratislaviensis) - s. 7--24 .- ISBN: 9788322931684
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12598] [data modyf: 28-01-2011 09:31]
[34] Johannes Gigas (1514-1581). Zapomniany protestancki teolog oraz poeta z Kożuchowa / Wolfgang Brylla
// W: Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza : szkice biograficzne / red. nauk. Przemysław Bartowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek .- Zielona Góra : Pro Libris, 2009 - s. 15--20 .- ISBN: 9788388336720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-11426] [data modyf: 29-10-2009 11:41]
[35] Kostrzyn i pucz Czarnej Reichswehry w powieści "Wilk wśród wilków" Hansa Fallady / Wolfgang Brylla
// W: Küstrin - Kostrzyn. Sięgając w przeszłość / red. Wolfgang Damian Brylla, Bogusław Mykietów .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2008 - s. 101--106 .- ISBN: 8360218145
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-11276] [data modyf: 11-09-2009 11:14]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Die Detektive werden alt. Zum konzeptuellen "Selbstmordversuch" des Krimis in Bernhard Schlinks "Selbst Mord" 2011 / Wolfgang Brylla // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2017, vol. LXIV, z. 3, s. 380-397, ISSN: 0023-5911, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: B. Schlink, crime fiction, deconstruction, detective, suicide of the genre
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21751] [data modyf: 03-10-2017 14:48]
[2] Im Osten nichts Neues? Die DDR und der (alternative) Geschichtskrimi / Wolfgang Brylla // Constellazioni: Ostalgie .- 2017, Anno I, No. 3, s. 131--156
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22123] [data modyf: 18-12-2017 11:02]
[3] Zum Heimat-Topos in Paul Kellers Schlesienroman "Der Sohn der Hagar" (1907) / Wolfgang Brylla // Germanica Wratislaviensia: Sichten - Belegen - Vermitteln (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) .- 2017, s. 57--74, ISSN: 0435-5865, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Heimatsliteratur, Paul Keller, Trivialliteratur, schlesische Literatur
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.19195/0435-5865.142.4
[AWCZ-22216] [data modyf: 16-01-2018 13:32]
[4] Editorial / Wolfgang Brylla // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 41--42, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21298] [data modyf: 20-04-2017 11:21]
[5] "Eine empfinsame Reise durch Polen". Das Polenbild im Werk von Hans Werner Richter / Wolfgang Brylla // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 243--256, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Gruppe 47, Hans Werner Richter, Poland, Radio Report
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21278] [data modyf: 20-04-2017 09:17]
[6] Religiosität des Krimis. Theoretische Betrachtungen zu einer (gottlosen) Gattung / Wolfgang Brylla // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica .- 2016, nr 12, s. 153--171, ISSN: 1427-9665, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Holy Bible, crime fiction, religion, theology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1427-9665.12.12
[AWCZ-21666] [data modyf: 14-09-2017 09:14]
[7] Zur Polnischen Rezeption von Erwin Strittmatter / Wolfgang Brylla // Studia Niemcoznawcze .- 2016, t. LVII, s. 371--383, ISSN: 0208-4597, : tab.summ.
Słowa kluczowe: Erwin Strittmatter, Literature of the GDR, Nazi Germany, Polish Reception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20438] [data modyf: 26-01-2017 13:25]
[8] Zur polnischen Rezeption von Erwin Strittmatter / Wolfgang Brylla // Studia Niemcoznawcze .- 2016, LVII, s. 371--383, ISSN: 0208-4597, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: DDR-Literatur, Erwin Strittmatter, Literature of the GDR, Nazi Germany, Nazi-Deutschland, Polish Reception, polnische Rezeption
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20501] [data modyf: 18-10-2016 10:22]
[9] Hans Werner Richters Polenreise. Die Gruppe 47 im Visier der polnischen Staatssicherheit / Wolfgang Brylla // Studia Niemcoznawcze .- 2015, tom LV, s. 481--493, ISSN: 0208-4597, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Andrzej Wirth, Gruppe 47, Hans Werner Richter, Marcel-Reich-Ranicki, Polish Security Service, polnischer Staatssicherheitsdienst
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19563] [data modyf: 03-12-2015 10:12]
[10] Phänomenologie des Radsports. Das Sechstagerennen-Sujet in der deutschen Literatur um 1900 / Wolfgang Brylla // Kwartalnik Neofilologiczny .- 2015, LXII, 3, s. 465--485, ISSN: 0023-5911,
Słowa kluczowe: E. E. Kisch, G. Kaiser, W. Mehring, cycling motive, six days
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19789] [data modyf: 08-02-2016 11:47]
[11] Śladem inskrypcji. Słów kilka o Johannesie Gigasie - nauczycielu, księdzu, poecie / Wolfgang Brylla // Rocznik Świdnicki .- 2015, t. 43, s. 31--40, ISSN: 0137-3366,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20899] [data modyf: 23-01-2017 10:06]
[12] Trivialität im neusachlichen Gewand. Einige Bemerkungen zu Hans Falladas "Kleiner Mann, Großer Mann" / Wolfgang Brylla // Germanica Wratislaviensia: Wahrnehmungen und Befunde (Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis) .- 2015, 140, s. 41--59, ISSN: 0435-5865,
Słowa kluczowe: Hans Fallada, Narratologie, Neue Sachlichkeit, Trivialität, narratology, new objectivity, triviality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19740] [data modyf: 26-01-2016 10:00]
[13] Verloren im Schützengraben. Zur Raumsemantik der dargestellen Kriegsräume in Erich Maria Remarques "IM Westen nichts Neues" / Wolfgang Brylla // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica: Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur .- 2014, 10, s. 153--171, ISSN: 1427-9665, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: First World War, lost generation, narrative war-spaces, semantization of war-spaces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19585] [data modyf: 08-12-2015 08:17]
[14] "Chandlerisierung" des deutschen Kriminalromans. Zu Jacob Arjounis literarischem Krimikonzept / Wolfgang Brylla // Estudios Filológicos Alemanes .- 2013, Vol. 26, s. 551--566, ISSN: 1578-9438, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Jakob Arjouni, Kemal Kayankaya, Kriminalroman, Raymond Chandler, hardboiled
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18646] [data modyf: 21-07-2015 11:57]
[15] Eleonora Hummels Roman "Die Fische von Berlin" im Blickpunkt narratologischer Erinnerungsinszenierung / Wolfgang Brylla // Germanica Wratislaviensia: Übereinstimmungen und Differenzen .- 2012, 136, s. 9--23, ISSN: 0435-5865, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-16862] [data modyf: 07-01-2013 14:11]
[16] "Innere Emigration" in Teorie und Praxis. Literatur und Camouflage / Wolfgang Brylla // Germanica Wratislaviensia .- 2012, 135, s. 41--55, ISSN: 0435-5865,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-16718] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Literackie krajobrazy. Twórczość Hansa Fallady (1893-1947) na wschód od Odry / Wolfgang Brylla // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny .- 2011, nr 18, s. 263--273
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16251] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[18] Dichterlandschaften: Hans Falladas Wanderungen östlich der Oder / Wolfgang Brylla // Estudios Filológicos Alemanes .- 2010, Vol. 23, s. 165--178, ISSN: 1578-9438,
Słowa kluczowe: Biographie, Dichterlandschaften, Gesamtwerk, Hans Fallada, Polen
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16306] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[19] Jahannes Mario Simmel in der Kritik. Zur filmischen Erzählstruktur im Roman "Und Jimmy ging zum Regenbogen" / Wolfgang Brylla // Estudios Filológicos Alemanes .- 2010, Vol. 21, s. 243--260, ISSN: 1578-9438,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15499] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[20] Bärlach der Loser. Zur Silhouette des Detektivs in Friedrich Dürrenmatts "Der Verdacht" / Wolfgang Brylla // Estudios Filológicos Alemanes .- 2009, Vol. 19, s. 187--195, ISSN: 1578-9438,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14514] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zur Christa-Wolf-Rezeption in Polen nach 1989 / Wolfgang Brylla // W: Studia Niemcoznawcze .- 2014, tom LIII, s. 379--395, ISSN: 0208-4597, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Christa Wolf, DDR-Literatur, Dekanonisierung, Rezeption, decanonization, literary reception, literature of the GDR,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9964] [data modyf: 31-07-2015 13:06]
[2] "Sex in the City". Zur Darstellung der urbanen Sexualwelt in Hans Falladas Berlin-Romanen / Wolfgang Brylla // W: Germanistische Werkstatt - (Gegenwärtige Forschungsrichtungen in den sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskursen von Nachwuchswissenschaftlern) .- 2013, 5, s. 332
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9685] [data modyf: 22-07-2015 09:54]
[3] (Post-)Moderner Mord oder Wiederholung des Schemas? Erzähltendenzen, Erzählstrukturen und Erzählmotive im zeitgenössischen Krimi / Wolfgang Brylla // W: Linguae Mundi .- 2012, 6/2011/2012, s. 103--126, ISSN: 1734-3879, .- [wyd. elektroniczne]
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9825] [data modyf: 10-03-2014 07:39]
[4] Ein Mosaik des Verbrechens. Narrative Konstruktion des Mordes im Krimiroman Tannöd von Andrea Maria Schenkel / Wolfgang Brylla // W: Acta Philologica .- 2011, Nr 39, s. 219--228, ISSN: 0065-1524, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9019] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Kolarska historia Zielonej Góry. Etap pierwszy: Wyścig Pokoju / Wolfgang Brylla // W: Studia Zielonogórskie .- 2010, tom 16, s. 149--169, ISSN: 1233-815X, : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8805] [data modyf: 25-01-2011 14:16]
[6] Poetisierung der Wirklichkeit. Zu Erich Kästners "Sachliche Romanze" / Wolfgang Brylla // W: Orbis Linguarum .- 2010, Vol. 36, s. 133--146, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8828] [data modyf: 05-02-2013 12:04]
[7] Sakralisierung des Detektivs. Zur Metamorphose des ingroup - Typus bei Kemelman und Chesterton / Wolfgang Brylla // W: Acta Philologica .- 2010, s. 200--209, ISSN: 0065-1524,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8694] [data modyf: 15-09-2014 09:02]
[8] Das neusachliche Erzählen in Hans Falladas "Der Eiserne Gustav" / Wolfgang Brylla // W: Studia Niemcoznawcze .- 2009, T. 41, s. 201--213, ISSN: 0208-4597, : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8437] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[9] "Kayankaya am Tatort" - Raumdarstellung im modernen deutschen Kriminalroman "Happy birthday, Türke!" von Jakob Arjouni / Wolfgang Brylla // W: Studia Niemcoznawcze .- 2009, T. 43, s. 279--290, ISSN: 0208-4597, : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8485] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[10] Lyrisches Krisenmanagement. Annotationen zur Analyse und Interpretation von Friedrich Hölderlins "Hälfte des Lebens" / Wolfgang Brylla // W: Annales Neophilologiarum .- 2009, 3, s. 5--19
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8875] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Abraham Buchholzer - duchowny historyk z Kożuchowa / Wolfgang Brylla // W: Kościół Łaski w Kożuchowie : materiały z sesji naukowej, Kożuchów 19 V 2009 roku. Kożuchów, Polska, 2009 .- Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2009, s. 55--60 .- ISBN: 9788392728436
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19285] [data modyf: 11-09-2009 10:46]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 5) / (Red.) Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422303
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5496] [data modyf: 11-10-2016 08:31]
[2] Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation / (Red.) Eva Parra-Membrives, Wolfgang Brylla .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2015, 237 s. .- ISBN: 9783823369462
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5385] [data modyf: 07-12-2015 14:17]
[3] Miasto i twierdza Kostrzyn nad Odrą. Wykopaliska, cmentarze, świątynie = Die Stadt und Festung Küstrin an der Oder. Ausgrabungen, Friedhöfe, Gotteshäuser : szkice wygłoszone 2 września 2012 roku na sesji historycznej w czasie XIII Dni Twierdzy Kostrzyn / (Red.) Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2012 .- ISBN: 9788360218358
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 4)
[RED-5018] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[4] Forty - jeńcy - monety. Pasjonaci o twierdzy Kostrzyn = Festungen - Kriegsgefangene - Münzen. Stadthistoriker über die Festung Küstrin / (Red.) Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011, 141 s. .- ISBN: 9788360218297
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 4)
[RED-4927] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Zorndorf 1758 - nieroztrzygnięta bitwa? / (Red.) Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek .- Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011, 172 s. .- ISBN: 9788360218280
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 4)
[RED-4897] [data modyf: 21-07-2011 14:03]
[6] Küstrin - Kostrzyn. Sięgając w przeszłość / (Red.) Wolfgang Brylla, Bogusław Mykietów .- Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2008, 128 s. .- ISBN: 8360218145
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 4)
[RED-4628] [data modyf: 11-09-2009 11:19]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski