System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Hubert Staśkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zalety i wady Unii Europejskiej - wyzwania i przyszłość integracji / Hubert Staśkiewicz
// W: Zrównoważony rozwój - sustainable development - debiut naukowy 2017 / red. nauk. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek .- Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2018 - s. 57--61 .- ISBN: 97883947623-7-7
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20075] [data modyf: 29-05-2019 12:17]
[2] Zrównoważony rozwój w ujęciu alterglobalistycznym i jego chadecka krytyka / Hubert Staśkiewicz
// W: Zrównoważony rozwój : Debiut naukowy 2012 / red. nauk. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek .- Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013 - s. 79--84 .- ISBN: 9788360730652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15782] [data modyf: 16-01-2014 09:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Filozofia obiektywistyczna / Hubert Staśkiewicz // Aletheia. Czasopismo Naukowe .- 2018, s. 10--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23190] [data modyf: 08-10-2018 13:03]
[2] Zaratusztrianizm - wiara i życie / Hubert Staśkiewicz // Aletheia. Czasopismo Naukowe .- 2018, s. 1--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23189] [data modyf: 08-10-2018 12:58]
[3] Korzenie myśli libertariańskiej / Hubert Staśkiewicz // Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne .- 2016, 33, s. 89--108, ISSN: 1734-9923, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Anglo-Saxon philosophers, Austrian school of economics, Chicago school of economics, French laissez-faire, School of Salamanca, austriacka szkoła ekonomiczna, chicagowska szkoła ekonomiczna, filozofowie anglosascy, francuscy leseferyści, szkoła z Salamanki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20315] [data modyf: 30-08-2016 11:06]
[4] Libertariańskie koncepcje państwa w ujęciu Buchanana, Nozicka i Friedmana / Hubert Staśkiewicz // Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2016, nr 49, s. 22--41, ISSN: 1505-2192, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: David Friedman, James M. Buchanan, Robert Nozick, anarcho-capitalism, anarchokapitalizm, minarchism, minarchizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-20236] [data modyf: 07-07-2016 09:43]
[5] Idea państwa według minarchistów i anarchokapitalistów / Hubert Staśkiewicz // Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne .- 2013, nr 21, s. 69--90, ISSN: 1734-9923, : summ.
Słowa kluczowe: Friedrich A. von Hayek, Hans-Hermann Hoppe, Murray N. Rothbard, Robert Nozick, anarchokapitalizm, minarchizm, państwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17839] [data modyf: 16-01-2014 08:46]
[6] Mieczysław Wilczek a transformacja gospodarcza w Polsce : 25-lecie "ustawy Wilczka" o działalności gospodarczej / Hubert Staśkiewicz // Prestiż - relacje gospodarcze .- 2013, nr 43, s. 5--9 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17840] [data modyf: 21-02-2017 09:19]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozumienie libertarianizmu / Hubert Staśkiewicz // W: Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne .- 2015, 30, s. 109--126, ISSN: 1734-9923, : rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Carl Menger, David Nolan, Murray Rothbard, liberalism, liberalizm, libertarianism, libertarianizm, minimal state, panstwo minimalne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10250] [data modyf: 01-10-2015 11:21]
[2] Definicja libertarianizmu / Hubert Staśkiewicz // W: Okiem KNPEiS. Czasopismo internetowe Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej WNPiD UAM .- 2012, nr 4, s. [7] : bibliogr.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9754] [data modyf: 16-01-2014 12:52]
[3] Paleolibertarianizm według myślicieli politycznych / Hubert Staśkiewicz // W: Okiem KNPEiS. Czasopismo internetowe Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej WNPiD UAM .- 2012, nr 4, s. [25]] : bibliogr.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9755] [data modyf: 16-01-2014 12:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski