System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Anna Saniuk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 134 pozycji bibliograficznych
29 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Internet of Things and Smart City, 2017. Dagmar Cagáňová, Manan Bawa, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Anna Saniuk, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego 138 s. , ISBN: 9788365200075, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14119] [data modyf: 27-09-2019 13:15]
[50] [0,5]
[2] Managerial Skills in Industrial Praxis, 2017. Dagmar Cagáňová, Anna Saniuk, Jana Šujanová, Natália Horňáková, Vladimir Švač, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego 127 s. , ISBN: 9788365200082, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14118] [data modyf: 27-09-2019 13:15]
[45] [0,45]
[3] Innovation in industrial enterprises and intercultural management, 2015. Dagmar Cagáňová, Manan Bawa, Jana Šujanová, Anna Saniuk, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego 126 s. , ISBN: 9788393384341, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12875] [data modyf: 17-12-2015 10:01]
[4] Logistics controlling tools as a need of successful management, 2015. Helena Makyšová, Anna Saniuk, Harlow : Pearson Education Limited 128 s. , ISBN: 9781784479343, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12751] [data modyf: 14-10-2015 12:27]
[5] Controlling logistyczny - pomiar i zarządzanie kosztami, 2012. Anna Saniuk, Helena Vidová, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego 105 s. , ISBN: 9788393384365, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11486] [data modyf: 12-04-2013 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Industry 4.0: The Need for Rethink Strategic Planning, Anna Saniuk
// W: Mobility Internet of Things 2018 : Mobility IoT, 2020. / eds. D. Cagáňová, N. Horňáková, Cham : Springer Nature Switzerland (EAI/Springer Innovations in Communication and Computing), s. 207--216, ISBN: 9783030309107
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-30911-4_14   (pkt: 20)
[WZCZ-21333] [data modyf: 04-02-2020 12:12]
[20] [1]
[2] Clothing Distribution Optimization for Rental Company Warehouse, Tadeusz Nowicki, Anna Saniuk, Robert Waszkowski
// W: Advances in Social and Occupational Ergonomics : proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Social and Occupational Ergonomics, 2019. / ed. Richard H. M. Goossens, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 792), s. 386--397, ISBN: 9783319939995
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-94000-7_39   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20255] [data modyf: 31-05-2019 11:59]
[11,6] [0,58]
[3] Human-computer interaction in sanitary inspection simulation exercises, Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Anna Saniuk
// W: Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations : proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations, 2017. / eds. M. Soares et. al., Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 486), s. 245--254, ISBN: 9783319416847
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-41685-4_22   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[WZCZ-18082] [data modyf: 05-06-2019 11:53]
[11,6] [0,58]
[4] Analysis of entrepreurship education at faculties of economics in V4 countries : Poland, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková, Plzeň : NAVA, s. 158--167, ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17557] [data modyf: 29-01-2016 14:23]
[5] Entrepreneurship through the eyes of students : Poland, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková, Plzeň : NAVA, s. 100--107, ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17556] [data modyf: 29-01-2016 14:19]
[6] Financial literacy in Poland - survey results, Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Financial literacy in Visegrad Group countries, 2015. / ed. M. Krechovská, Plzeň : NAVA, s. 73--80, ISBN: 9788072114832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17555] [data modyf: 29-01-2016 14:24]
[7] Corporate Social Responsibility in the management of industrial enterprises, Anna Saniuk, Peter Sakál, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski
// W: Koncepty udržatel'nosti organizácií : zborník vedeckých statí [dokument elektroniczny], 2014. / red. J. Závadský, [Poprad] : Výskumný Ústav Ekonomiky a Manažmentu VUSEM, s. 251--258, ISBN: 9788097045869
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16003] [data modyf: 18-08-2015 09:38]
[8] Proces podejmowania decyzji jako element efektywnego zarządzania wiedzą, Anna Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami ludzkimi : wspólne obszary badań i praktyk menedżerskich, 2012. / red. nauk. M. Morawski, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu, s. 141--166, ISBN: 9788388991233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15694] [data modyf: 05-12-2013 10:44]
[9] New solutions in enterprise management, Anna Saniuk, Martina Jakábová, Dagmar Babčanová
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph, 2011. / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 44--61, ISBN: 9788393384303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13784] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Narzędzia wspomagania decyzji w planowaniu realizacji zleceń produkcyjnych, Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Zarządzanie wiedzą : skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne, 2010. / red. nauk. M. Morawski, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., s. 89--104, ISBN: 9788388991189
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12628] [data modyf: 03-02-2011 12:04]
[11] Production orders planning in a network of small and medium-sized enterprises, Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes, 2009. / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 31--38, ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11440] [data modyf: 02-11-2009 16:18]
[12] Finansowanie przedsiębiorstw produkcyjnych środkami Unii Europejskiej jako czynnik innowacyjności, Anna Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, 2008. / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., s. 123--130, ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11063] [data modyf: 24-04-2009 14:00]
[13] Organization structure trends, Józef Matuszek, Milan Gregor, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland, 2008. / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos, Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist (Reiche Hochschulschriften 25), s. 67--88, ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11243] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[14] Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe, Anna Saniuk
// W: Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2008. / red. R. Stryjski, S. Saniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 65--90, ISBN: 9788374811996
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10628] [data modyf: 27-11-2008 12:35]
[15] Wpływ wdrożenia systemu ERP na wartość przedsiębiorstwa produkcyjnego, Sławomir Kłos, Anna Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, 2008. / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., s. 17--26, ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11057] [data modyf: 24-04-2009 13:23]
[16] Określanie warunków płatności w narzędziach wspomagania procesu podejmowania decyzji, Anna Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 175--184, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Production flow planning in a network of geographically distributed enterprises, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Process management in production systems, 2007. / ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 127--134, ISBN: 9788372832429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Szacowanie kosztów produków na zamówienie, Anna Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, 2007. / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janik, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., s. 48--55, ISBN: 9788388991110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10258] [data modyf: 26-06-2008 17:22]
[19] System szacowania kosztów w procesie negocjacji warunków realizacji zleceń produkcyjnych, Anna Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 145--158, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8693] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Theory of constraints in production planning, Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Production engineering : computer science driven production engineering, 2006. / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 111--119, ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2006. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163--190, ISBN: 8374810017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Planowanie produkcji w warunkach ograniczeń finansowych, Anna Saniuk
// W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa *, 2005. , Kraków : AGH. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, s. 221--231, ISBN: 8374640355
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8882] [data modyf: 09-03-2007 14:23]
[23] SWZ ( System Weryfikacji Zleceń), Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania, 2005. , Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 63--87, ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Finansowe aspekty podejmowania zleceń produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Józef Matuszek, Anna Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2004. / red. R. Knosala, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 119--125, ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6216] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Finansowe ograniczenia w doborze zleceń produkcyjnych, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo, 2004. / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 227--236, ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] System komputerowo wspomaganego planowania produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw, Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński, Anna Saniuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2004. / red. R. Knosala, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 395--404, ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6218] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Sprawdzanie płynności finansowej zleceń produkcyjnych, Józef Matuszek, Anna Saniuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2003. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 80--87, ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5452] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Wariantowanie zleceń produkcyjnych ze względu na koszt w funkcji czasu, Józef Matuszek, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości, 2003. / red. J. Lewandowski, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 339--347, ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6611] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości, 2003. / red. J. Lewandowski, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (Monografie), s. 404--411, ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6615] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej ze względu na rzeczywisty koszt produkcji, Anna Saniuk, Wojciech Muszyński, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian, 2002. , Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, s. 289--296, ISBN: 8372830606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Metody obliczania kosztów wytwarzania produktów, Anna Saniuk
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 371--381
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2285] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cyber Industry Networks as an environment of the Industry 4.0 implementation / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová, 2019. Wireless Networks, 1--7, ISSN: 1022-0038, , eISSN: 1572-8196, bibliogr. rys. summ. .- [Published online: 03 July 2019]
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industrial management, Industry 4.0, Mobile technology, Mobility, e-Business platform
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11276-019-02079-3         Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[AWCZ-24223] [data modyf: 04-07-2019 10:24]
[28,58] [0,41]
[2] Challenges of industry 4.0 for production enterprises functioning within Cyber Industry Networks / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, 2018. Management Systems in Production Engineering Vol. 26, iss. 4, 212--216, ISSN: 2299-0461, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), industry 4.0, production flow planning, small and medium production enterprises, the platform for exchanging production capacity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/mspe-2018-0034         Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[AWCZ-23377] [data modyf: 18-02-2019 15:34]
[4,5] [0,5]
[3] Analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych w dobie Industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, 2017. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu, no. 2(31), 12--17, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, Przemysł 4.0, bariery współpracy sieciowej, barriers of network cooperation, industrial networks, sieci przemysłowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: DOI: 10.15611/noz.2017.2.0
[AWCZ-22716] [data modyf: 07-05-2018 14:09]
[5] [0,5]
[4] Czynnik ludzki jako problem w ocenie efektywności procesow produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej - wyniki badań / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk, 2016. Problemy Profesjologii, nr 1, 133--144, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: czynnik ludzki, efektywność procesu, human factor, management strategy, process effectiveness, strategia zarządzania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20353] [data modyf: 14-09-2016 08:40]
[5] Model szynowo-łańcuchowego transportu bliskiego oraz przystanowiskowych buforów krótkotrwałego magazynowania / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk, 2016. Logistyka, nr 1, 445--452, ISSN: 1231-5478, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lean Management, bufory krótkotrwałego magazynowania, rail-chain handling, short-term storage buffers, szynowo-łańcuchowy transport bliski
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20073] [data modyf: 19-05-2016 13:46]
[6] Benefits and barriers of participation in production networks in a metallurgical cluster - research results / Sebastian Saniuk, A. Samolejova, Anna Saniuk, R. Lenort, 2015. Metalurgija Vol. 54, no. 3, 567--570, ISSN: 0543-5846, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, metallurgical cluster, metallurgical industry, production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 17 [13-07-2020]
[AWCZ-19015] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[7] Efficiency control in industrial enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Paweł Kużdowicz, 2015. Applied Mechanics and Materials Vol. 708, 294--299, ISSN: 1662-7482, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard approach, efficiency control, key Performance Indicators (KPI's), strategy implementation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.294
[AWCZ-18663] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[8] Environmental favourable foundries through maintenance activities / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, A. Samolejova, Sebastian Saniuk, R. Lenort, 2015. Metalurgija Vol. 54, no. 4, 725--728, ISSN: 0543-5846, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: environment, foundry industries, maintenance, sustainable development
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 20 [13-07-2020]
[AWCZ-19018] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[9] Planowanie zleceń transportowych w warunkach częstych zmian strategii / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, 2015. Logistyka, nr 6, 426--429, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19841] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[10] Sterowanie przepływami materiałowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w warunkach występowania deterministycznych ograniczeń logistycznych / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, 2015. Logistyka, nr 2, 251--257, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deterministic constraints, flow control products, information system in the supply chain, ograniczenia deterministyczne, reorganizacja łańcucha dostaw, reorganization of the supply chain, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19298] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[11] Systemy informatyczne wspomagające produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, 2015. Logistyka, nr 2, 258--267, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: control of product flow, decision support systems, information system in the supply chain, information systems, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw, systemy informatyczne, systemy wspomagania decyzji
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19299] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[12] Formation and planning of virtual production networks (VPN) in metallurgical clusters / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, R. Lenort, A. Samolejova, 2014. Metalurgija Vol. 53, no. 4, 725--727, ISSN: 0543-5846, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: cluster, metallurgical sector, planning, virtual production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-18507] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[13] Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu procesami logistycznymi / Anna Saniuk, Paweł Kużdowicz, Roman Stryjski, 2014. Logistyka, nr 6, 14688--14696, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18764] [data modyf: 24-09-2015 09:25]
[14] Komputerowe wspomaganie controllingu procesów logistycznych / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Sebastian Saniuk, 2014. Logistyka, nr 4, 4070--4075, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18450] [data modyf: 24-09-2015 09:24]
[15] Logistyczne aspekty planowania zasobów sieci kooperujących przedsiębiorstw klastra - narzędzia informatyczne / Sebastian Saniuk, Paweł Mikołajczak, Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski, 2014. Logistyka, nr 6, 12410--12416, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18751] [data modyf: 24-09-2015 09:30]
[16] Ocena, kontrola i monitoring procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwach transportowych / Anna Saniuk, Roman Ferster, 2014. Logistyka, nr 3, 5614--5621, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18508] [data modyf: 24-09-2015 09:25]
[17] SEDEX - internetowa platforma zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw / Przemysław Drożyner, Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, 2014. Logistyka, nr 4, 3883--3888, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18446] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[18] An IT solution for supporting Production Order Planning in make-to-order systems of SME's / Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál, 2013. Logistyka, nr 5, 373--379, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17619] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[19] Komputerowo wspomagane planowanie przepływu produkcji zleceń w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, 2013. Logistyka, nr 5, 380--386, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17620] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[20] Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności w planowaniu i weryfikacji zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk, 2013. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 2, 9--14, ISSN: 1231-2037, rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17195] [data modyf: 20-08-2015 10:05]
[21] Adoption of the balanced scorecard approach to make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, 2012. Trendy v Podnikání = Business Trends R. 2, nr 4, 4--11 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: balanced scorecard, make-to-order manufacturing, performance measurement
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16777] [data modyf: 05-03-2013 13:16]
[22] Budgeting in manufacturing enterprises / Anna Saniuk, Waldemar Woźniak, 2011. Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management: časopis pre ekonomickú teóriu a prax Vol. 9, nr 1-2, 56--65 bibliogr. tab. summ. .- http://casopis.vusi.sk
Słowa kluczowe: activity based budgeting, balanced scorecard, budgeting
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16379] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Current challenges in financial management of production enterprises / Anna Saniuk, 2011. Trendy v Podnikání = Business Trends R. 1, nr 2, 53--61 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: budgeting, business process, financial management, manufacturing enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16350] [data modyf: 05-03-2013 13:21]
[24] Planowanie kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Anna Saniuk, 2011. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5, 66--74, ISSN: 0860-6846, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16753] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] A virtual organisation as a tendency in a modern management of production enterprises / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, 2010. Manažment v Teórii a Praxi [online] R. 6, č. 4, 22--29 bibliogr. rys. summ. .- http://casopisy.euke.sk/mtp/ [dostęp: 18.05.2011]
Słowa kluczowe: production enterprise, production order, tendency in a management, virtual organization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15661] [data modyf: 05-03-2013 13:20]
[26] The meaning of logistics in production enterprises / Maja Kiba, Anna Saniuk, 2010. Logistics and Transport, no 1, 79--84, ISSN: 1734-2015, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: logistics, logistics management, production enterprise
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15392] [data modyf: 03-02-2011 11:54]
[27] Wykorzystanie metody ABC / Anna Saniuk, 2010. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3, 82--89, ISSN: 0860-6846, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15153] [data modyf: 05-11-2010 13:41]
[28] Rapid prototyping of virtual production networks in SMEs / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Zbigniew Banaszak, 2009. Applied Computer Science Vol. 5, no 2, 58--67 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14494] [data modyf: 25-02-2010 13:37]
[29] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, 2008. Advanced Materials Research [online] Vol. 44-46, 355--360 bibliogr. rys. tab. summ. .- http://www.scientific.net/0-87849-376-x/355/, [dostęp: 19.06.2008] + CD-ROM
Słowa kluczowe: logistics constraints, outsourcing, production orders planning, repetitive manufacturing system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 22 [13-07-2020]
[AWCZ-13063] [data modyf: 09-06-2010 14:16]
[30] System of production order verification in application to service of customer / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, 2005. Applied Computer Science Vol. 1, no 1, 133--140 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: production coast, production order, sufficient conditions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11140] [data modyf: 25-02-2010 13:10]
[31] Sprawdzanie możliwości realizacji zleceń produkcyjnych w warunkach mało i średnioseryjnej produkcji / Józef Matuszek, Anna Saniuk, 2002. Inżynieria Maszyn: wirtualne systemy produkcyjne Vol. 7, z. 4, 22--31, ISSN: 1426-708X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: przepływ produkcji, system wytwórczy, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Określanie kosztów własnych produkcji według metody kosztów działań / Józef Matuszek, Dorota Więcek, Anna Saniuk, 2001. Inżynieria Maszyn R. 6, z. 3, 20--31, ISSN: 1426-708X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: arkusz rozliczeniowy działań, rachunek kosztów działań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Wybór metody amortyzacji środków trwałych jako integralna część zarządzania przez podatki / Anna Saniuk, Tomasz Kucharski, 2000. Management Vo. 4, no 2, 89--99, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Instrumenty controllingu wykorzystywane do zarządzania bankiem komercyjnym / Anna Saniuk, 1999. Management Vol. 3, no 2, 206--216, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Dewizowe rozliczenia międzynarodowe w transakcjach importowych i eksportowych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, 1998. Management, no 4, 217--224, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Warunki rozwoju sieci produkcyjnych polskich MŚP w obliczu wyzwań koncepcji Przemysł 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie(z. 118) .- 2018, s. 503--514, ISSN: 1641-3466, bibliogr. summ. .- Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Słowa kluczowe: Industry 4.0, MŚP, Przemysł 4.0, SME's, production networks, sieci produkcyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10702] [data modyf: 19-10-2018 13:40]
[2] pomiar i zarządzanie kosztami w controllingu logistyki / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae .- 2017, R. 21, nr 1, t. I, s. 145--154, ISSN: 2081-2345, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: controlling logistyki, koszty logistyki, rachunek kosztów działań,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10670] [data modyf: 19-04-2018 10:25]
[3] Strategiczne zarządzanie wynikami w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, z. 103, s. 207--216, ISSN: 1641-3466, bibliogr. rys. tab. summ. .- Nr kol. 1978
Słowa kluczowe: key performance indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, make-to-order manufacturing (MTO), produkcja na zamówienie, strategic performance management, strategiczne zarządzanie wynikami,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10564] [data modyf: 05-10-2017 12:28]
[4] Aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2016, z. 99, s. 411--422, ISSN: 1641-3466, bibliogr. wykr. summ. .- nr kol. 1968
Słowa kluczowe: korzyści i bariery kooperacji, małe i średnie przedsiębiorstwa sektor metalowy, sieci produkcyjne, sieci przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10492] [data modyf: 13-03-2017 13:44]
[5] Budowanie strategicznej elastyczności w przedsiębiorstwach sektora produkcji na zamówienie / Anna Saniuk, Marzena Kramarz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 420, s. 265--274, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, make-to-order production, produkcja na zamówienie, strategic flexibility, strategiczna elastyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.420.23
[AWI-10376] [data modyf: 16-06-2016 11:35]
[6] Klimat kooperacji jako determinanta strategii przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji / Marzena Kramarz, Anna Saniuk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 420, s. 163--178, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cooperation climate, delayed differentiation, early differentiation, flag enterprise, klimat kooperacji, przedsiębiorstwo flagowe, późna dyferencjacja, wczesna dyferencjacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.420.15
[AWI-10375] [data modyf: 16-06-2016 11:28]
[7] Metody badania efektywności procesów produkcyjnych - case study / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, cz. 2, s. 495--510, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: efficiency, efficiency measurement, production process,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10510] [data modyf: 12-05-2017 09:38]
[8] Pomiar efektywności w przedsiębiorstwach TSL - wyzwania i trendy / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 347--360, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard (BSC), Freight Shipping Logistics industry, effectiveness measurement, strategy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10484] [data modyf: 28-02-2017 18:00]
[9] Wpływ zmian w filarze kapitałowym ubezpieczeń społecznych w Polsce na finanse publiczne / Renata Manacka, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2015, Nr 855 (74), t. 2, s. 509--519, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: capital market, dług publiczny, finanse publiczne, market, open pension funds', public dept, public finanse, rynek kapitałowy, rynek otwartych funduszy emerytalnych, social insurance, ubezpieczenia społeczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10300] [data modyf: 27-03-2017 09:10]
[10] Key performance indicators for supporting decision-making process in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Martina Jakábová // W: Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] .- 2012, Vol. 20, no. spec., s. 182--190, ISSN: 1336-1589, , eISSN: 1338-0532, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, Make-to-order Manufacturing, Performance Management,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9558] [data modyf: 02-07-2014 12:52]
[11] Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Martina Jakábová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 277--292, ISSN: 1896-382X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bariery miękkie, klaster przemysłowy, sektor MŚP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9394] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Helena Vidová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 293--309, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: klastry przemysłowe, planowanie zleceń produkcyjnych, wariantowanie sieci produkcyjnych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9395] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu zasobami mikro i małych przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 585 (50), s. 355--363, ISSN: 1896-382X, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8685] [data modyf: 02-07-2010 14:59]
[14] Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2009, nr 540, s. 573--580, ISSN: 1896-382X, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8412] [data modyf: 18-06-2009 14:00]
[15] Planowanie przepływów pracy w systemach outsourcingu / Sebastian Saniuk, Roman Stryjski, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 3) .- 2004, z. 13, s. 225--232 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6729] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Planowanie produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 1) .- 2003, z. 9, s. 233--244 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: zasoby finansowe, zdolności kredytowe przedsiębiorstwa, zdolności produkcyjne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6306] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Planowanie produkcji w systemach geograficznie rozmieszczonych przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak, Anna Saniuk // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 395--405 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wariantowanie przepływu produkcji w systemach wytwórczych małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej .- 2003, z. 3, s. 115--124 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: koszt realizacji zlecenia, ograniczenie finansowe, planowanie przepływu produkcji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Business Model Canvas Dedicated for the SMEs Operating within the Industry 4.0 Environment, 2020. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania [b. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 7173--7181, ISBN: 9780999855141
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23653] [data modyf: 03-07-2020 14:32]
[35] [0,5]
[2] The Operating Procedure for Mass Customization Manufacturing in the Industry 4.0 Environment, 2020. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania [b. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 452--463, ISBN: 9780999855141
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23652] [data modyf: 03-07-2020 14:32]
[35] [0,5]
[3] Current state and future perspectives of steel production, 2018. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 1808--1813, ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Industry 4.0, efficiency and effectiveness, global steel production, macroeconomic situation on the steel market

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23300] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[7,5] [0,5]
[4] Decision Support System for Rapid Production Order Planning in Production Network, 2017. Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 217--226, ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_22   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[KONF-23040] [data modyf: 11-06-2018 11:26]
[7,5] [0,5]
[5] How to Make Maintenance Processes More Efficient Using Lean Tools?, 2017. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk // W: Advances in Social & Occupational Ergonomics - AHFE 2017 : 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Los Angeles, USA Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 605, s. 9--20, ISBN: 9783319608280
Słowa kluczowe: Human factors, Human-systems integration, Systems engineering

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60828-0_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[KONF-23293] [data modyf: 27-11-2018 13:33]
[7,5] [0,5]
[6] Industry 4.0 - technical-economic development perspective for the metallurgical production, 2017. Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2288--2292, ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0, metallurgical production, technical-economic development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[KONF-22919] [data modyf: 25-06-2018 09:59]
[7,5] [0,5]
[7] Management of the metallurgical enterprise according to the industry 4.0 concept, 2017. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2034--2039, ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0 concept, management map of the Industry 4.0, management of the metallurgical enterprise

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-22918] [data modyf: 25-06-2018 10:00]
[7,5] [0,5]
[8] Opportunity for development of small and medium metallurgical enterprises within the concept industry 4.0, 2018. Sebastian Saniuk, Magdalena Graczyk, Anna Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2074--2079, ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industry 4.0, SME's, metallurgical production network

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23301] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[5] [0,33]
[9] Measurement of the customer service in logistics, 2016. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2016. Zakopane, Polska Ostrava : Tanger Ltd., 2017, s. 682--687, ISBN: 9788087294765
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, measurement of customer service

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22997] [data modyf: 30-12-2019 12:07]
[7,5] [0,5]
[10] New challenges in strategic management, 2017. Anna Saniuk // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 908--916, ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: CSR, industry 4.0, strategic management, strategy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22820] [data modyf: 16-11-2017 15:09]
[0] [0]
[11] The maintenance management in the macro-ergonomics context, 2016. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk, Tadeusz Nowicki // W: 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) - International Conference on Social and Occupational Ergonomics. Bay Lake, USA Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 487, s. 35--46, ISBN: 9783319416878
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-41688-5_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 28 [13-07-2020]
[KONF-22480] [data modyf: 30-01-2017 09:41]
[5] [0,33]
[12] Benefits of KPI implementation in metallurgical enterprises, 2016. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek // W: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 2001--2006, ISBN: 9788087294673
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, Performance Management, metallurgical sector, strategy

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-22448] [data modyf: 03-02-2017 09:59]
[13] Business process analysis of a foodborne outbreak investigation mobile system, 2016. Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Anna Saniuk // W: ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV. Iasi, Rumunia Bristol : IOP Publishing, 2016, Series: Materials Science and Engineering, Vol. 145, s. 1--5
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/145/6/062010   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22234] [data modyf: 21-04-2017 09:52]
[14] Make-to-order manufacturing - new approach to management of manufacturing processes, 2016. Anna Saniuk, Robert Waszkowski // W: ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV. Iasi, Rumunia Bristol : IOP Publishing, 2016, Series: Materials Science and Engineering, Vol. 145, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/145/2/022005   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[KONF-22235] [data modyf: 21-04-2017 09:53]
[15] Corporate strategy realization in industrial enterprises, 2015. Anna Saniuk, Denisa Gajdová // W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2015 : conference on current problems of the corporate sector. Bratislava, Słowacja Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2015, s. 580--589, ISBN: 9788022540773
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22372] [data modyf: 13-12-2016 10:00]
[16] Human factor in sustainable manufacturing, 2015. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk // W: Universal access in human-computer interaction : access to the human environment and culture : 9th international conference - UAHCI. Los Angeles, USA Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9178, s. 444--455, ISBN: 9783319206868
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-20687-5_43   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [13-07-2020]
[KONF-22059] [data modyf: 14-01-2016 17:31]
[17] Key performance indicators in assessment of enterprises of metallurgical sector, 2015. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Paweł Kużdowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 2070--2075, ISBN: 9788087294581
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators (KPI's), make-to-order system, metallurgical production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[KONF-21755] [data modyf: 16-01-2017 14:20]
[18] Modeling the accounting system in ERP software, 2015. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 370--379, ISBN: 9788087294611
Słowa kluczowe: ERP, accounting system, data flows, model

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21970] [data modyf: 17-01-2017 11:44]
[19] Order management in metallurgical production, 2015. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Milos Cambal, Marek Jakimowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 1811--1815, ISBN: 9788087294581
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22176] [data modyf: 16-01-2017 14:31]
[20] Prerequisities of cluster and cluster initivatives creation in Slovakia, 2015. Denisa Gajdová, Anna Saniuk // W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2015 : conference on current problems of the corporate sector. Bratislava, Słowacja Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2015, s. 113--121, ISBN: 9788022540773
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22371] [data modyf: 13-12-2016 09:56]
[21] The balanced scorecard as a method of the logistics controlling, 2015. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 473--478, ISBN: 9788087294611
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22373] [data modyf: 16-01-2017 14:13]
[22] Calculation of metal additives costs in the automotive industry, 2014. Paweł Kużdowicz, Anna Saniuk, Dorota Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1779--1784, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: automotive industry, cost calculation, metal additives costs

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-21697] [data modyf: 17-01-2017 11:59]
[23] Connections of costs accounting systems in an enterprise, 2013. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 146--152, ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: finance and controlling reconciliation, normal and actual cost

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21100] [data modyf: 18-01-2017 11:47]
[24] Control of strategy realization in metallurgical production, 2014. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1876--1881, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metallurgical production, strategy realization

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 20 [13-07-2020]
[KONF-21698] [data modyf: 16-01-2017 14:40]
[25] Cost control in enterprise purchasing processes, 2014. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: 3rd International Conference on Recent Trends in Structural Materials - COMAT 2014 [Dokument elektroniczny]. Plzen, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--5, ISBN: 9788087294451
Słowa kluczowe: cost control, purchasing processes, value stream

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21572] [data modyf: 07-09-2015 16:49]
[26] Intellectual capital of employees as a competitive advantage of an enterprise, 2014. Barbora Sokolovská, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál, Anna Saniuk // W: Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Trnava, Słowacja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 384--392, ISBN: 9781909507241
Słowa kluczowe: competitive advantage, enterprise, innovation, intellectual capital, knowledge

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21266] [data modyf: 25-08-2015 12:08]
[27] Monitoring and control of efficiency improvement of metalworking processes, 2014. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Helena Vidová, Paweł Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1870--1875, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metalworking process efficiency, process improvement

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-21699] [data modyf: 16-01-2017 14:45]
[28] Monitoring and control of strategy realization in make-to-order manufacturing, 2013. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 607--612, ISBN: 9788087294505
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21099] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[29] Reverse logistics processes in steel supply chains, 2014. Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Anna Saniuk, Helena Vidová, Krzysztof Witkowski // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--6, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: logistics, recovery, reverse logistics, steel supply chain

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [13-07-2020]
[KONF-21700] [data modyf: 18-01-2017 09:50]
[30] The selected solutions for improving the urban logistics system in mid-sized cities, 2013. Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Dariusz Lesicki, Adriana Sławna // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 672--677, ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: city logistics, infrastructure, urban logistics

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21098] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[31] Management of production orders in metalworking production, 2013. Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2057--2062, ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [13-07-2020]
[KONF-21280] [data modyf: 17-01-2017 11:17]
[32] Performance management in metalworking processes as a source of sustainable development, 2013. Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2017--2022, ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[KONF-21104] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[33] Cost management system in make-to-order manufacturing, 2012. Anna Saniuk, Michaela Krechovska // W: Carpathian Logistic Congress. Jeseník, Czechy [Ostrava] : TANGER spol. s r.o., 2012, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788087294338 .- [poster]
Słowa kluczowe: consumption of resources, cost management system, make-to-order system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [13-07-2020]
[KONF-20558] [data modyf: 29-11-2012 12:04]
[34] Key performance indicators for supporting decision-making process in make-to-order manufacturing, 2012. Anna Saniuk, Martina Jakábová // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 86--93, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: decision-making process, key performance indicators (KPI's), make-to-order manufacturing, performance management

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20682] [data modyf: 11-02-2013 15:08]
[35] Prototyping of production networks in regional metallurgical cluster, 2012. Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 21st International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2012. Brno, Czechy Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788087294291
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [13-07-2020]
[KONF-20444] [data modyf: 02-07-2013 14:28]
[36] Using activity based costing in the metalworking processes, 2011. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: 20. jubilejní ročnik mezinárodni konference metalurgie - METAL 2011. Brno, Czechy Brno : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788087294222
Słowa kluczowe: Activity Based Costing, cost planning, manufacturing production networks, metalworking processes, production order

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19976] [data modyf: 21-11-2012 09:19]
[37] Zarządzanie procesami przyjmowania zleceń produkcyjnych, 2011. Anna Saniuk // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 157--166 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: financial constraints, ograniczenia finansowe, propagacja ograniczeń, propagation of constraints, verification of production orders, weryfikacja zleceń produkcyjnych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20264] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing, 2008. Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: International Conference on Advances in Product Development and Reliability. Chengdu, Chiny Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2008, Advanced Materials Research, Vol. 44-46, s. 355--360
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.44-46.355   (pkt: 15)
[KONF-20557] [data modyf: 29-08-2018 10:17]
[39] Planowanie produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw, 2003. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII konferencja logistyki stosowanej. Zakopane, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. TEXT, 2004, s. 35--44, ISBN: 838893449X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Wariantowanie zleceń produkcyjnych w warunkach deterministycznych ograniczeń finansowych, 2002. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 2, s. 727--734, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14936] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych, 2001. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian : VIII Międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Wspomaganie planowania przepływów materiałowych w systemach jednoczesnej wieloasortymentowej produkcji, 2001. Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Anna Saniuk // W: Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki : II Krajowa konferencja szkół niepaństwowych. Łódź, Polska Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001, s. 67--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11880] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Sprzedaż osobista - podstawa koncepcji marketingu partnerskiego w usługach bankowych : Ewolucja marketingowa w polskim systemie bankowym, 2000. Tomasz Kucharski, Anna Saniuk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 306--321
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Rachunek kosztów i wydajności jako narzędzie controllingu, 1998. Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 5 : Zarządzanie, s. 55--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7829] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania / (Red.) Anna Saniuk, Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 170 s. .- ISBN: 9788393384303
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4943] [data modyf: 28-11-2012 12:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski