System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Anna Saniuk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 131 pozycji bibliograficznych
46 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Internet of Things and Smart City / Dagmar Cagáňová, Manan Bawa, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Anna Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 138 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788365200075
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14119] [data modyf: 27-09-2019 13:15]
[2] Managerial Skills in Industrial Praxis / Dagmar Cagáňová, Anna Saniuk, Jana Šujanová, Natália Horňáková, Vladimir Švač .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 127 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788365200082
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14118] [data modyf: 27-09-2019 13:15]
[3] Innovation in industrial enterprises and intercultural management / Dagmar Cagáňová, Manan Bawa, Jana Šujanová, Anna Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 126 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788393384341
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12875] [data modyf: 17-12-2015 10:01]
[4] Logistics controlling tools as a need of successful management / Helena Makyšová, Anna Saniuk .- Harlow : Pearson Education Limited, 2015 .- 128 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9781784479343
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12751] [data modyf: 14-10-2015 12:27]
[5] Controlling logistyczny - pomiar i zarządzanie kosztami / Anna Saniuk, Helena Vidová .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 105 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788393384365
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11486] [data modyf: 12-04-2013 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Clothing Distribution Optimization for Rental Company Warehouse / Tadeusz Nowicki, Anna Saniuk, Robert Waszkowski
// W: Advances in Social and Occupational Ergonomics : proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Social and Occupational Ergonomics / ed. Richard H. M. Goossens .- Cham : Springer International Publishing, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 792) - s. 386--397 .- ISBN: 9783319939995
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-94000-7_39   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[WZCZ-20255] [data modyf: 31-05-2019 11:59]
[2] Human-computer interaction in sanitary inspection simulation exercises / Robert Waszkowski, Tadeusz Nowicki, Anna Saniuk
// W: Advances in Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations : proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Ergonomics Modeling, Usability & Special Populations / eds. M. Soares et. al. .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2017 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 486) - s. 245--254 .- ISBN: 9783319416847
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-41685-4_22   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [09-12-2019]
[WZCZ-18082] [data modyf: 05-06-2019 11:53]
[3] Analysis of entrepreurship education at faculties of economics in V4 countries : Poland / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 158--167 .- ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17557] [data modyf: 29-01-2016 14:23]
[4] Entrepreneurship through the eyes of students : Poland / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 100--107 .- ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17556] [data modyf: 29-01-2016 14:19]
[5] Financial literacy in Poland - survey results / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Financial literacy in Visegrad Group countries / ed. M. Krechovská .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 73--80 .- ISBN: 9788072114832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17555] [data modyf: 29-01-2016 14:24]
[6] Corporate Social Responsibility in the management of industrial enterprises / Anna Saniuk, Peter Sakál, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski
// W: Koncepty udržatel'nosti organizácií : zborník vedeckých statí [dokument elektroniczny] / red. J. Závadský .- [Poprad] : Výskumný Ústav Ekonomiky a Manažmentu VUSEM, 2014 - s. 251--258 .- ISBN: 9788097045869
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16003] [data modyf: 18-08-2015 09:38]
[7] Proces podejmowania decyzji jako element efektywnego zarządzania wiedzą / Anna Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Zarządzanie wiedzą a zarządzanie zasobami ludzkimi : wspólne obszary badań i praktyk menedżerskich / red. nauk. M. Morawski .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu, 2012 - s. 141--166 .- ISBN: 9788388991233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15694] [data modyf: 05-12-2013 10:44]
[8] New solutions in enterprise management / Anna Saniuk, Martina Jakábová, Dagmar Babčanová
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 44--61 .- ISBN: 9788393384303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13784] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Narzędzia wspomagania decyzji w planowaniu realizacji zleceń produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Zarządzanie wiedzą : skuteczne metody i rozwiązania aplikacyjne / red. nauk. M. Morawski .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2010 - s. 89--104 .- ISBN: 9788388991189
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12628] [data modyf: 03-02-2011 12:04]
[10] Production orders planning in a network of small and medium-sized enterprises / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009 - (Monograph) - s. 31--38 .- ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11440] [data modyf: 02-11-2009 16:18]
[11] Finansowanie przedsiębiorstw produkcyjnych środkami Unii Europejskiej jako czynnik innowacyjności / Anna Saniuk, Maja Kiba-Janiak
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2008 - s. 123--130 .- ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11063] [data modyf: 24-04-2009 14:00]
[12] Organization structure trends / Józef Matuszek, Milan Gregor, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos .- Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist, 2008 - (Reiche Hochschulschriften ; 25) - s. 67--88 .- ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11243] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[13] Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe / Anna Saniuk
// W: Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / red. R. Stryjski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 65--90 .- ISBN: 9788374811996
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10628] [data modyf: 27-11-2008 12:35]
[14] Wpływ wdrożenia systemu ERP na wartość przedsiębiorstwa produkcyjnego / Sławomir Kłos, Anna Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2008 - s. 17--26 .- ISBN: 9788388991134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11057] [data modyf: 24-04-2009 13:23]
[15] Określanie warunków płatności w narzędziach wspomagania procesu podejmowania decyzji / Anna Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 175--184 .- ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Production flow planning in a network of geographically distributed enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Process management in production systems / ed. J. Lewandowski, I. Jałmużna .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007 - (Monograph) - s. 127--134 .- ISBN: 9788372832429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Szacowanie kosztów produków na zamówienie / Anna Saniuk
// W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janik .- Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., 2007 - s. 48--55 .- ISBN: 9788388991110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10258] [data modyf: 26-06-2008 17:22]
[18] System szacowania kosztów w procesie negocjacji warunków realizacji zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja / red. J. Mutwil, J. Jakubowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 145--158 .- ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8693] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Theory of constraints in production planning / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk
// W: Production engineering : computer science driven production engineering / ed. J. Jakubowski, B. Franczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 111--119 .- ISBN: 8374810343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 163--190 .- ISBN: 8374810017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Planowanie produkcji w warunkach ograniczeń finansowych / Anna Saniuk
// W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa * .- Kraków : AGH. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2005 - s. 221--231 .- ISBN: 8374640355
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8882] [data modyf: 09-03-2007 14:23]
[22] SWZ ( System Weryfikacji Zleceń) / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Systemy wspomagania inżynierii zarządzania .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005 - s. 63--87 .- ISBN: 8373650911
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Finansowe aspekty podejmowania zleceń produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Józef Matuszek, Anna Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. R. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 119--125 .- ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6216] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Finansowe ograniczenia w doborze zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004 - s. 227--236 .- ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] System komputerowo wspomaganego planowania produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński, Anna Saniuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 / red. R. Knosala .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004 - s. 395--404 .- ISBN: 8320429528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6218] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Sprawdzanie płynności finansowej zleceń produkcyjnych / Józef Matuszek, Anna Saniuk
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003 - s. 80--87 .- ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5452] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Wariantowanie zleceń produkcyjnych ze względu na koszt w funkcji czasu / Józef Matuszek, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości / red. J. Lewandowski .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003 - (Monografie) - s. 339--347 .- ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6611] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości / red. J. Lewandowski .- Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2003 - (Monografie) - s. 404--411 .- ISBN: 8372831076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6615] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej ze względu na rzeczywisty koszt produkcji / Anna Saniuk, Wojciech Muszyński, Sebastian Saniuk
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian .- Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002 - s. 289--296 .- ISBN: 8372830606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Metody obliczania kosztów wytwarzania produktów / Anna Saniuk
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1 .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, 2001 - s. 371--381
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2285] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cyber Industry Networks as an environment of the Industry 4.0 implementation / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová // Wireless Networks .- 2019, s. 1--7, ISSN: 1022-0038, , eISSN: 1572-8196, : bibliogr.rys.summ. .- [Published online: 03 July 2019]
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industrial management, Industry 4.0, Mobile technology, Mobility, e-Business platform
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11276-019-02079-3         Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[AWCZ-24223] [data modyf: 04-07-2019 10:24]
[2] Challenges of industry 4.0 for production enterprises functioning within Cyber Industry Networks / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Management Systems in Production Engineering .- 2018, Vol. 26, iss. 4, s. 212--216, ISSN: 2299-0461, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), industry 4.0, production flow planning, small and medium production enterprises, the platform for exchanging production capacity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/mspe-2018-0034         Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[AWCZ-23377] [data modyf: 18-02-2019 15:34]
[3] Analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych w dobie Industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu .- 2017, no. 2(31), s. 12--17, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Industry 4.0, Przemysł 4.0, bariery współpracy sieciowej, barriers of network cooperation, industrial networks, sieci przemysłowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: DOI: 10.15611/noz.2017.2.0
[AWCZ-22716] [data modyf: 07-05-2018 14:09]
[4] Czynnik ludzki jako problem w ocenie efektywności procesow produkcyjnych w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej - wyniki badań / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk // Problemy Profesjologii .- 2016, nr 1, s. 133--144, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: czynnik ludzki, efektywność procesu, human factor, management strategy, process effectiveness, strategia zarządzania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20353] [data modyf: 14-09-2016 08:40]
[5] Model szynowo-łańcuchowego transportu bliskiego oraz przystanowiskowych buforów krótkotrwałego magazynowania / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk // Logistyka .- 2016, nr 1, s. 445--452, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Lean Management, bufory krótkotrwałego magazynowania, rail-chain handling, short-term storage buffers, szynowo-łańcuchowy transport bliski
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20073] [data modyf: 19-05-2016 13:46]
[6] Benefits and barriers of participation in production networks in a metallurgical cluster - research results / Sebastian Saniuk, A. Samolejova, Anna Saniuk, R. Lenort // Metalurgija .- 2015, Vol. 54, no. 3, s. 567--570, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Poland, metallurgical cluster, metallurgical industry, production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 15 [09-12-2019]
[AWCZ-19015] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[7] Efficiency control in industrial enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Paweł Kużdowicz // Applied Mechanics and Materials .- 2015, Vol. 708, s. 294--299, ISSN: 1662-7482, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard approach, efficiency control, key Performance Indicators (KPI's), strategy implementation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.708.294
[AWCZ-18663] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[8] Environmental favourable foundries through maintenance activities / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, A. Samolejova, Sebastian Saniuk, R. Lenort // Metalurgija .- 2015, Vol. 54, no. 4, s. 725--728, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: environment, foundry industries, maintenance, sustainable development
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 17 [09-12-2019]
[AWCZ-19018] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[9] Planowanie zleceń transportowych w warunkach częstych zmian strategii / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 6, s. 426--429, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19841] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[10] Sterowanie przepływami materiałowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w warunkach występowania deterministycznych ograniczeń logistycznych / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 251--257, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deterministic constraints, flow control products, information system in the supply chain, ograniczenia deterministyczne, reorganizacja łańcucha dostaw, reorganization of the supply chain, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19298] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[11] Systemy informatyczne wspomagające produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie / Marek Jakimowicz, Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2015, nr 2, s. 258--267, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: control of product flow, decision support systems, information system in the supply chain, information systems, sterowanie przepływami produktów, system informacji w łańcuchu dostaw, systemy informatyczne, systemy wspomagania decyzji
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19299] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[12] Formation and planning of virtual production networks (VPN) in metallurgical clusters / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, R. Lenort, A. Samolejova // Metalurgija .- 2014, Vol. 53, no. 4, s. 725--727, ISSN: 0543-5846, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: cluster, metallurgical sector, planning, virtual production network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-18507] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[13] Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu procesami logistycznymi / Anna Saniuk, Paweł Kużdowicz, Roman Stryjski // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 14688--14696, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18764] [data modyf: 24-09-2015 09:25]
[14] Komputerowe wspomaganie controllingu procesów logistycznych / Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Sebastian Saniuk // Logistyka .- 2014, nr 4, s. 4070--4075, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18450] [data modyf: 24-09-2015 09:24]
[15] Logistyczne aspekty planowania zasobów sieci kooperujących przedsiębiorstw klastra - narzędzia informatyczne / Sebastian Saniuk, Paweł Mikołajczak, Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski // Logistyka .- 2014, nr 6, s. 12410--12416, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18751] [data modyf: 24-09-2015 09:30]
[16] Ocena, kontrola i monitoring procesu obsługi klienta w przedsiębiorstwach transportowych / Anna Saniuk, Roman Ferster // Logistyka .- 2014, nr 3, s. 5614--5621, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18508] [data modyf: 24-09-2015 09:25]
[17] SEDEX - internetowa platforma zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw / Przemysław Drożyner, Anna Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek // Logistyka .- 2014, nr 4, s. 3883--3888, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18446] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[18] An IT solution for supporting Production Order Planning in make-to-order systems of SME's / Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 373--379, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17619] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[19] Komputerowo wspomagane planowanie przepływu produkcji zleceń w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Logistyka .- 2013, nr 5, s. 380--386, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17620] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[20] Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności w planowaniu i weryfikacji zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk // Gospodarka Materiałowa i Logistyka .- 2013, nr 2, s. 9--14, ISSN: 1231-2037, : rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17195] [data modyf: 20-08-2015 10:05]
[21] Adoption of the balanced scorecard approach to make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // Trendy v Podnikání = Business Trends .- 2012, R. 2, nr 4, s. 4--11 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: balanced scorecard, make-to-order manufacturing, performance measurement
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16777] [data modyf: 05-03-2013 13:16]
[22] Budgeting in manufacturing enterprises / Anna Saniuk, Waldemar Woźniak // Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management: časopis pre ekonomickú teóriu a prax .- 2011, Vol. 9, nr 1-2, s. 56--65 : bibliogr.tab.summ. .- http://casopis.vusi.sk
Słowa kluczowe: activity based budgeting, balanced scorecard, budgeting
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16379] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Current challenges in financial management of production enterprises / Anna Saniuk // Trendy v Podnikání = Business Trends .- 2011, R. 1, nr 2, s. 53--61 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: budgeting, business process, financial management, manufacturing enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16350] [data modyf: 05-03-2013 13:21]
[24] Planowanie kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Anna Saniuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2011, nr 5, s. 66--74, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16753] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[25] A virtual organisation as a tendency in a modern management of production enterprises / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Manažment v Teórii a Praxi [online] .- 2010, R. 6, č. 4, s. 22--29 : bibliogr.rys.summ. .- http://casopisy.euke.sk/mtp/ [dostęp: 18.05.2011]
Słowa kluczowe: production enterprise, production order, tendency in a management, virtual organization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15661] [data modyf: 05-03-2013 13:20]
[26] The meaning of logistics in production enterprises / Maja Kiba, Anna Saniuk // Logistics and Transport .- 2010, no 1, s. 79--84, ISSN: 1734-2015, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: logistics, logistics management, production enterprise
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15392] [data modyf: 03-02-2011 11:54]
[27] Wykorzystanie metody ABC / Anna Saniuk // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2010, nr 3, s. 82--89, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15153] [data modyf: 05-11-2010 13:41]
[28] Rapid prototyping of virtual production networks in SMEs / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Zbigniew Banaszak // Applied Computer Science .- 2009, Vol. 5, no 2, s. 58--67 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14494] [data modyf: 25-02-2010 13:37]
[29] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // Advanced Materials Research [online] .- 2008, Vol. 44-46, s. 355--360 : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://www.scientific.net/0-87849-376-x/355/, [dostęp: 19.06.2008] + CD-ROM
Słowa kluczowe: logistics constraints, outsourcing, production orders planning, repetitive manufacturing system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 22 [09-12-2019]
[AWCZ-13063] [data modyf: 09-06-2010 14:16]
[30] System of production order verification in application to service of customer / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Applied Computer Science .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 133--140 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: production coast, production order, sufficient conditions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11140] [data modyf: 25-02-2010 13:10]
[31] Sprawdzanie możliwości realizacji zleceń produkcyjnych w warunkach mało i średnioseryjnej produkcji / Józef Matuszek, Anna Saniuk // Inżynieria Maszyn: wirtualne systemy produkcyjne .- 2002, Vol. 7, z. 4, s. 22--31, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: przepływ produkcji, system wytwórczy, zarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Określanie kosztów własnych produkcji według metody kosztów działań / Józef Matuszek, Dorota Więcek, Anna Saniuk // Inżynieria Maszyn .- 2001, R. 6, z. 3, s. 20--31, ISSN: 1426-708X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: arkusz rozliczeniowy działań, rachunek kosztów działań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Wybór metody amortyzacji środków trwałych jako integralna część zarządzania przez podatki / Anna Saniuk, Tomasz Kucharski // Management .- 2000, Vo. 4, no 2, s. 89--99, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11375] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Instrumenty controllingu wykorzystywane do zarządzania bankiem komercyjnym / Anna Saniuk // Management .- 1999, Vol. 3, no 2, s. 206--216, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Dewizowe rozliczenia międzynarodowe w transakcjach importowych i eksportowych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // Management .- 1998, no 4, s. 217--224, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Warunki rozwoju sieci produkcyjnych polskich MŚP w obliczu wyzwań koncepcji Przemysł 4.0 / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie(z. 118) .- 2018, s. 503--514, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.summ. .- Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series
Słowa kluczowe: Industry 4.0, MŚP, Przemysł 4.0, SME's, production networks, sieci produkcyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10702] [data modyf: 19-10-2018 13:40]
[2] pomiar i zarządzanie kosztami w controllingu logistyki / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae .- 2017, R. 21, nr 1, t. I, s. 145--154, ISSN: 2081-2345, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: controlling logistyki, koszty logistyki, rachunek kosztów działań,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10670] [data modyf: 19-04-2018 10:25]
[3] Strategiczne zarządzanie wynikami w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2017, z. 103, s. 207--216, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.rys.tab.summ. .- Nr kol. 1978
Słowa kluczowe: key performance indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, make-to-order manufacturing (MTO), produkcja na zamówienie, strategic performance management, strategiczne zarządzanie wynikami,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10564] [data modyf: 05-10-2017 12:28]
[4] Aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach produkcyjnych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2016, z. 99, s. 411--422, ISSN: 1641-3466, : bibliogr.wykr.summ. .- nr kol. 1968
Słowa kluczowe: korzyści i bariery kooperacji, małe i średnie przedsiębiorstwa sektor metalowy, sieci produkcyjne, sieci przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWI-10492] [data modyf: 13-03-2017 13:44]
[5] Budowanie strategicznej elastyczności w przedsiębiorstwach sektora produkcji na zamówienie / Anna Saniuk, Marzena Kramarz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 420, s. 265--274, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności, make-to-order production, produkcja na zamówienie, strategic flexibility, strategiczna elastyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.420.23
[AWI-10376] [data modyf: 16-06-2016 11:35]
[6] Klimat kooperacji jako determinanta strategii przedsiębiorstwa flagowego sieci dystrybucji / Marzena Kramarz, Anna Saniuk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 420, s. 163--178, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: cooperation climate, delayed differentiation, early differentiation, flag enterprise, klimat kooperacji, przedsiębiorstwo flagowe, późna dyferencjacja, wczesna dyferencjacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.420.15
[AWI-10375] [data modyf: 16-06-2016 11:28]
[7] Metody badania efektywności procesów produkcyjnych - case study / Krzysztof Zajdler, Anna Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, cz. 2, s. 495--510, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: efficiency, efficiency measurement, production process,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10510] [data modyf: 12-05-2017 09:38]
[8] Pomiar efektywności w przedsiębiorstwach TSL - wyzwania i trendy / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 347--360, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Balanced Scorecard (BSC), Freight Shipping Logistics industry, effectiveness measurement, strategy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10484] [data modyf: 28-02-2017 18:00]
[9] Wpływ zmian w filarze kapitałowym ubezpieczeń społecznych w Polsce na finanse publiczne / Renata Manacka, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2015, Nr 855 (74), t. 2, s. 509--519, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: capital market, dług publiczny, finanse publiczne, market, open pension funds', public dept, public finanse, rynek kapitałowy, rynek otwartych funduszy emerytalnych, social insurance, ubezpieczenia społeczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10300] [data modyf: 27-03-2017 09:10]
[10] Key performance indicators for supporting decision-making process in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Martina Jakábová // W: Research Papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava [online] .- 2012, Vol. 20, no. spec., s. 182--190 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, Make-to-order Manufacturing, Performance Management,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9558] [data modyf: 02-07-2014 12:52]
[11] Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Martina Jakábová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 277--292, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bariery miękkie, klaster przemysłowy, sektor MŚP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9394] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Helena Vidová // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2012, nr 719 (94), s. 293--309, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: klastry przemysłowe, planowanie zleceń produkcyjnych, wariantowanie sieci produkcyjnych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9395] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu zasobami mikro i małych przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 585 (50), s. 355--363, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8685] [data modyf: 02-07-2010 14:59]
[14] Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2009, nr 540, s. 573--580, ISSN: 1896-382X, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8412] [data modyf: 18-06-2009 14:00]
[15] Planowanie przepływów pracy w systemach outsourcingu / Sebastian Saniuk, Roman Stryjski, Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 3) .- 2004, z. 13, s. 225--232 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6729] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Planowanie produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 1) .- 2003, z. 9, s. 233--244 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: zasoby finansowe, zdolności kredytowe przedsiębiorstwa, zdolności produkcyjne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6306] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Planowanie produkcji w systemach geograficznie rozmieszczonych przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak, Anna Saniuk // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 395--405 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wariantowanie przepływu produkcji w systemach wytwórczych małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Saniuk // W: Zeszyty Naukowe Katedry Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Politechniki Śląskiej .- 2003, z. 3, s. 115--124 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: koszt realizacji zlecenia, ograniczenie finansowe, planowanie przepływu produkcji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Current state and future perspectives of steel production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 1808--1813 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Industry 4.0, efficiency and effectiveness, global steel production, macroeconomic situation on the steel market

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-23300] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[2] Decision Support System for Rapid Production Order Planning in Production Network / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017. Wrocław, Polska, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 637, s. 217--226 .- ISBN: 9783319644646
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64465-3_22   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [09-12-2019]
[KONF-23040] [data modyf: 11-06-2018 11:26]
[3] How to Make Maintenance Processes More Efficient Using Lean Tools? / Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk // W: Advances in Social & Occupational Ergonomics - AHFE 2017 : 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Los Angeles, USA, 2017 .- Cham : Springer International Publishing, 2018 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 605, s. 9--20 .- ISBN: 9783319608280
Słowa kluczowe: Human factors, Human-systems integration, Systems engineering

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60828-0_2   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [09-12-2019]
[KONF-23293] [data modyf: 27-11-2018 13:33]
[4] Industry 4.0 - technical-economic development perspective for the metallurgical production / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy, 2017 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2288--2292 .- ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0, metallurgical production, technical-economic development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [09-12-2019]
[KONF-22919] [data modyf: 25-06-2018 09:59]
[5] Management of the metallurgical enterprise according to the industry 4.0 concept / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 26th International Coference on Metallurgy and Materials - METAL 2017. Brno, Czechy, 2017 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2034--2039 .- ISBN: 9788087294796
Słowa kluczowe: Industry 4.0 concept, management map of the Industry 4.0, management of the metallurgical enterprise

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-22918] [data modyf: 25-06-2018 10:00]
[6] Opportunity for development of small and medium metallurgical enterprises within the concept industry 4.0 / Sebastian Saniuk, Magdalena Graczyk, Anna Saniuk // W: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2018. Brno, Czechy, 2018 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2018, s. 2074--2079 .- ISBN: 9788087294840
Słowa kluczowe: Cyber Industry Network (CIN), Industry 4.0, SME's, metallurgical production network

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-23301] [data modyf: 10-04-2019 15:34]
[7] New challenges in strategic management / Anna Saniuk // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja, 2017 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 908--916 .- ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: CSR, industry 4.0, strategic management, strategy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22820] [data modyf: 16-11-2017 15:09]
[8] The maintenance management in the macro-ergonomics context / Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk, Tadeusz Nowicki // W: 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) - International Conference on Social and Occupational Ergonomics. Bay Lake, USA, 2016 .- Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2017 .- Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 487, s. 35--46 .- ISBN: 9783319416878
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-41688-5_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 25 [09-12-2019]
[KONF-22480] [data modyf: 30-01-2017 09:41]
[9] Benefits of KPI implementation in metallurgical enterprises / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek // W: 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2016. Brno, Czechy, 2016 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 2001--2006 .- ISBN: 9788087294673
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, Performance Management, metallurgical sector, strategy

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-22448] [data modyf: 03-02-2017 09:59]
[10] Business process analysis of a foodborne outbreak investigation mobile system / Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Anna Saniuk // W: ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV. Iasi, Rumunia, 2016 .- Bristol : IOP Publishing, 2016 .- Series: Materials Science and Engineering, Vol. 145, s. 1--5
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/145/6/062010   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-22234] [data modyf: 21-04-2017 09:52]
[11] Make-to-order manufacturing - new approach to management of manufacturing processes / Anna Saniuk, Robert Waszkowski // W: ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV. Iasi, Rumunia, 2016 .- Bristol : IOP Publishing, 2016 .- Series: Materials Science and Engineering, Vol. 145, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/145/2/022005   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-22235] [data modyf: 21-04-2017 09:53]
[12] Measurement of the customer service in logistics / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2016. Zakopane, Polska, 2016 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2016, s. 682--687 .- ISBN: 9788087294765
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators, measurement of customer service

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22997] [data modyf: 26-04-2018 15:43]
[13] Corporate strategy realization in industrial enterprises / Anna Saniuk, Denisa Gajdová // W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2015 : conference on current problems of the corporate sector. Bratislava, Słowacja, 2015 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2015, s. 580--589 .- ISBN: 9788022540773
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22372] [data modyf: 13-12-2016 10:00]
[14] Human factor in sustainable manufacturing / Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Anna Saniuk // W: Universal access in human-computer interaction : access to the human environment and culture : 9th international conference - UAHCI. Los Angeles, USA, 2015 .- Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 .- Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9178, s. 444--455 .- ISBN: 9783319206868
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-20687-5_43   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [09-12-2019]
[KONF-22059] [data modyf: 14-01-2016 17:31]
[15] Key performance indicators in assessment of enterprises of metallurgical sector / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Paweł Kużdowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 2070--2075 .- ISBN: 9788087294581
Słowa kluczowe: Key Performance Indicators (KPI's), make-to-order system, metallurgical production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [09-12-2019]
[KONF-21755] [data modyf: 16-01-2017 14:20]
[16] Modeling the accounting system in ERP software / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 370--379 .- ISBN: 9788087294611
Słowa kluczowe: ERP, accounting system, data flows, model

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21970] [data modyf: 17-01-2017 11:44]
[17] Order management in metallurgical production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Milos Cambal, Marek Jakimowicz // W: 24th International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2015 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 1811--1815 .- ISBN: 9788087294581
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-22176] [data modyf: 16-01-2017 14:31]
[18] Prerequisities of cluster and cluster initivatives creation in Slovakia / Denisa Gajdová, Anna Saniuk // W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2015 : conference on current problems of the corporate sector. Bratislava, Słowacja, 2015 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2015, s. 113--121 .- ISBN: 9788022540773
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22371] [data modyf: 13-12-2016 09:56]
[19] The balanced scorecard as a method of the logistics controlling / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy, 2015 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 473--478 .- ISBN: 9788087294611
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22373] [data modyf: 16-01-2017 14:13]
[20] Calculation of metal additives costs in the automotive industry / Paweł Kużdowicz, Anna Saniuk, Dorota Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1779--1784 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: automotive industry, cost calculation, metal additives costs

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-21697] [data modyf: 17-01-2017 11:59]
[21] Connections of costs accounting systems in an enterprise / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 146--152 .- ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: finance and controlling reconciliation, normal and actual cost

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21100] [data modyf: 18-01-2017 11:47]
[22] Control of strategy realization in metallurgical production / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1876--1881 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metallurgical production, strategy realization

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [09-12-2019]
[KONF-21698] [data modyf: 16-01-2017 14:40]
[23] Cost control in enterprise purchasing processes / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: 3rd International Conference on Recent Trends in Structural Materials - COMAT 2014 [Dokument elektroniczny]. Plzen, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--5 .- ISBN: 9788087294451
Słowa kluczowe: cost control, purchasing processes, value stream

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21572] [data modyf: 07-09-2015 16:49]
[24] Intellectual capital of employees as a competitive advantage of an enterprise / Barbora Sokolovská, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál, Anna Saniuk // W: Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Trnava, Słowacja, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 384--392 .- ISBN: 9781909507241
Słowa kluczowe: competitive advantage, enterprise, innovation, intellectual capital, knowledge

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21266] [data modyf: 25-08-2015 12:08]
[25] Monitoring and control of efficiency improvement of metalworking processes / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Helena Vidová, Paweł Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1870--1875 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: key performance indicators (KPI's), metalworking process efficiency, process improvement

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [09-12-2019]
[KONF-21699] [data modyf: 16-01-2017 14:45]
[26] Monitoring and control of strategy realization in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 607--612 .- ISBN: 9788087294505
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21099] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[27] Reverse logistics processes in steel supply chains / Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Anna Saniuk, Helena Vidová, Krzysztof Witkowski // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2014 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--6 .- ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: logistics, recovery, reverse logistics, steel supply chain

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [09-12-2019]
[KONF-21700] [data modyf: 18-01-2017 09:50]
[28] The selected solutions for improving the urban logistics system in mid-sized cities / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Anna Saniuk, Dariusz Lesicki, Adriana Sławna // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 672--677 .- ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: city logistics, infrastructure, urban logistics

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21098] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[29] Management of production orders in metalworking production / Anna Saniuk, Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2057--2062 .- ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [09-12-2019]
[KONF-21280] [data modyf: 17-01-2017 11:17]
[30] Performance management in metalworking processes as a source of sustainable development / Anna Saniuk, Dagmar Cagáňová, Miloš Čambál // W: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy, 2013 .- [Ostrava] : Tanger Ltd., 2013, s. 2017--2022 .- ISBN: 9788087294413
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [09-12-2019]
[KONF-21104] [data modyf: 07-09-2015 15:48]
[31] Cost management system in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Michaela Krechovska // W: Carpathian Logistic Congress. Jeseník, Czechy, 2012 .- [Ostrava] : TANGER spol. s r.o., 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294338 .- [poster]
Słowa kluczowe: consumption of resources, cost management system, make-to-order system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [09-12-2019]
[KONF-20558] [data modyf: 29-11-2012 12:04]
[32] Key performance indicators for supporting decision-making process in make-to-order manufacturing / Anna Saniuk, Martina Jakábová // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja, 2012 .- Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 86--93 .- ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: decision-making process, key performance indicators (KPI's), make-to-order manufacturing, performance management

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20682] [data modyf: 11-02-2013 15:08]
[33] Prototyping of production networks in regional metallurgical cluster / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: 21st International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2012. Brno, Czechy, 2012 .- Ostrava : Tanger Ltd., 2012, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294291
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [09-12-2019]
[KONF-20444] [data modyf: 02-07-2013 14:28]
[34] Using activity based costing in the metalworking processes / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: 20. jubilejní ročnik mezinárodni konference metalurgie - METAL 2011. Brno, Czechy, 2011 .- Brno : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788087294222
Słowa kluczowe: Activity Based Costing, cost planning, manufacturing production networks, metalworking processes, production order

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19976] [data modyf: 21-11-2012 09:19]
[35] Zarządzanie procesami przyjmowania zleceń produkcyjnych / Anna Saniuk // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 157--166 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: financial constraints, ograniczenia finansowe, propagacja ograniczeń, propagation of constraints, verification of production orders, weryfikacja zleceń produkcyjnych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20264] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing / Sebastian Saniuk, Anna Saniuk // W: International Conference on Advances in Product Development and Reliability. Chengdu, Chiny, 2008 .- Zurich : Trans Tech Publications Ltd, 2008 .- Advanced Materials Research, Vol. 44-46, s. 355--360
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.44-46.355   (pkt: 15)
[KONF-20557] [data modyf: 29-08-2018 10:17]
[37] Planowanie produkcji w warunkach ograniczeń zasobowych małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Wojciech Muszyński // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII konferencja logistyki stosowanej. Zakopane, Polska, 2003 .- Kraków : Oficyna Wydaw. TEXT, 2004, s. 35--44 .- ISBN: 838893449X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16472] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Wariantowanie zleceń produkcyjnych w warunkach deterministycznych ograniczeń finansowych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 2, s. 727--734 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14936] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Weryfikacja zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczonej dostępności środków pieniężnych / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk, Zbigniew Banaszak // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian : VIII Międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Wspomaganie planowania przepływów materiałowych w systemach jednoczesnej wieloasortymentowej produkcji / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Anna Saniuk // W: Jakość i metody kształcenia w dziedzinie informatyki : II Krajowa konferencja szkół niepaństwowych. Łódź, Polska, 2001 .- Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001, s. 67--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11880] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Sprzedaż osobista - podstawa koncepcji marketingu partnerskiego w usługach bankowych : Ewolucja marketingowa w polskim systemie bankowym / Tomasz Kucharski, Anna Saniuk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 306--321
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Rachunek kosztów i wydajności jako narzędzie controllingu / Anna Saniuk, Sebastian Saniuk // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 55--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7829] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania / (Red.) Anna Saniuk, Sebastian Saniuk .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 170 s. .- ISBN: 9788393384303
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4943] [data modyf: 28-11-2012 12:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski