System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Waldemar Woźniak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 142 pozycji bibliograficznych
45 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Badanie złożoności czasowej wybranych algorytmów do pozyskiwania zleceń z elektronicznych giełd transportowych, 2019. Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 108 s. , ISBN: 9788378423812,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14957] [data modyf: 28-05-2019 11:33]
[2] Gamifikacja - innowacyjne metody nauczania = Gamification - innovative Lehrmethoden : na lekcjach można grać! = im Untericht darf gespielt werden!, 2015. Grażyna Uhman, Aleksander Ławiński, Waldemar Woźniak, Cynthia Kempe-Schönfeld, Annette Zöpfgen, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 112 s. , ISBN: 9788393384327, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12402] [data modyf: 28-08-2015 09:10]
[3] Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw : materiał dydaktyczny do przedmiotu : specjalność - menadżer logistyki, 2012. Waldemar Woźniak ; oprac.., Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 38 s. bibliogr. rys. tab. summ. .- Studia pierwszego stopnia realizowane w ramach projektu "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego"
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11549] [data modyf: 31-05-2013 12:20]
[4] Logistyka procesów zaopatrzenia : materiał dydaktyczny do przedmiotu, 2011. Waldemar Woźniak ; oprac.., Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile 39 s. bibliogr. rys. summ. .- Studia pierwszego stopnia realizowane w ramach projektu "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego"
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11550] [data modyf: 31-05-2013 12:26]
[5] Transport w procesach logistycznych : materiał dydaktyczny, 2011. Waldemar Woźniak ; oprac.., Piła : Wyższa Szkoła Biznesu w Pile nlb. 36 s. bibliogr. rys. summ. .- Studia pierwszego stopnia realizowane w ramach projektu "Menadżer transportu i spedycji, Menadżer logistyki - efektywne zarządzanie potencjałem gospodarczym regionu wielkopolskiego"
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11551] [data modyf: 31-05-2013 12:37]
[6] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - doświadczenia z regionu lubuskiego, 2010. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Fundacji Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych 61 s. , ISBN: 9788393280506, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10102] [data modyf: 08-04-2011 11:48]
[7] Ekonomiczne aspekty wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach MSP, 2008. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 77 s. , ISBN: 9788374811941, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8794] [data modyf: 01-12-2008 12:01]
[8] Innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii informatycznych przedsiębiorstw sektora MSP, 2008. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 19 s. , ISBN: 9788374811927, tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8797] [data modyf: 01-12-2008 12:24]
[9] Metoda oceny efektywności wdrażania innowacji w aspekcie technologii informatycznych, 2008. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 38 s. , ISBN: 9788374811965, bibliogr. rys. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8798] [data modyf: 01-12-2008 12:28]
[10] Metody wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP, 2008. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 32 s. , ISBN: 9788374812023, bibliogr. rys. tab.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8800] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[11] Metodyka implementacji informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 2008. Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 138 s. , ISBN: 9788374812016, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8799] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
[12] Ocena źródeł finansowania innowacji, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 26 s. , ISBN: 9788374811972, tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8796] [data modyf: 01-12-2008 12:19]
[13] Potrzeby małych i średnich przedsiębiorców w zakresie doboru pracowników, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 48 s. , ISBN: 9788374811903, rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8813] [data modyf: 20-03-2009 10:09]
[14] Scenariusze rozwoju przedsiębiorstw MSP w oparciu o technologię informatyczną, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 146 s. , ISBN: 9788374811934, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8792] [data modyf: 27-11-2008 13:03]
[15] Wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach sektora MSP, 2008. Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 18 s. , ISBN: 9788374812061, bibliogr. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8793] [data modyf: 20-03-2009 10:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The Application of Augmented Reality Technology in the Production Processes, Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak
// W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : conference proceedings ISPEM 2018, 2019. / eds. A. Burduk, E. Chlebus, T. Nowakowski, A. Tubis, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 835), s. 316--324, ISBN: 9783319974897
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97490-3_31   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[WZCZ-20333] [data modyf: 31-05-2019 12:03]
[2] Analiza funkcjonalna wybranych giełd transportowych i platform przetargowych w logistyce dystrybucji, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : procesy, modele, scenariusze, 2018. / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska . T. 14, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--48, ISBN: 9788365200105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20106] [data modyf: 30-05-2019 17:41]
[3] Highly efficient technology for manufacturing of Spunlace non-woven fabric in the company Novita S.A. Poland - description and characteristics of the R&D actions, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, Bartłomiej Jankowski, Urszula Błaszczyk, Roman Stryjski
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 269--277, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0034   (pkt: 20)
[WZCZ-21064] [data modyf: 19-09-2019 08:56]
[4] Zastosowanie metodyki DMAIC do usprawniania procesu przezbrajania, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki, 2017. / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 89--101, ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18951] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[5] Gamification in the teaching of selected competences to university students, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2016. / sc. ed. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego(Vol. 11), s. 135--144, ISBN: 9788378422600
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18111] [data modyf: 02-09-2016 12:20]
[6] Ocena efektywności wybranych narzędzi projakościowych w doskonaleniu procesu produkcyjnego, Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Łukasz Szaszkiewicz, Witold Nawrocki
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2016. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 39--54, ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18784] [data modyf: 17-02-2017 10:47]
[7] Praktyczne sposoby redukcji przezbrojeń w produkcji gniazdowej, Piotr Kowalczyk, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2016. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 89--98, ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18787] [data modyf: 17-02-2017 11:07]
[8] Gamifikacja w nauczaniu wybranych kompetencji studentów wyższych uczelni, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak
// W: W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego, 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 47--54, ISBN: 9788394231316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17647] [data modyf: 26-02-2016 10:33]
[9] Usprawnienie łańcucha dostaw przez reorganizacje procesu zarządzania zapasami na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Waldemar Woźniak, Mateusz Gilewski
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], 2015. / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 157--163, ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16559] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[10] Zastosowanie wybranych narzędzi Lean Manufacturing do zwiększania efektywności pracy w produkcji małoseryjnej wieloasortymentowej, Waldemar Woźniak
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123--141, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17618] [data modyf: 17-02-2016 11:57]
[11] Reinżynieria procesów zaopatrzenia w planowaniu materiałów szybko i długo rotujących na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Waldemar Woźniak, Martyna Płomińska
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny], 2014. / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 82--92, ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16119] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[12] Koncepcja oceny ryzyka inwestycji na przykładzie budowy farm wiatrowych, Waldemar Woźniak, Janusz Kłosowski
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny], 2013. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 89--98, ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15745] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[13] Kontrola i ocena procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych w aspekcie wdrażania zmian organizacyjnych, Waldemar Woźniak
// W: Kontrola, 2012. / red. nauk. H. Januszek, S. Gębara, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 151--162, ISBN: 9788361629085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14513] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[14] Information management systems in supporting decisions, Justyna Patalas-Maliszewska, Irene Krebs, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Innovations in information management systems = Innowacje w informatycznych systemach zarządzania : monograph, 2011. / ed. by A. Saniuk, S. Saniuk, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 62--81, ISBN: 9788393384303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13785] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Analiza kosztów pośrednich w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem, Waldemar Woźniak
// W: Ekonomiczne, społeczne i techniczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse , zagrożenia, 2009. / red. nauk. J. Engelhardt, M. Kiba-Janiak, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., s. 57--64, ISBN: 9788388991158
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11872] [data modyf: 07-04-2010 09:32]
[16] Methodology of the ERP system inproving in manufacturing enterprises, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Contemporary problems in managing production and services supporting manufacturing processes, 2009. / Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monograph), s. 23--30, ISBN: 9788372833228
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11439] [data modyf: 02-11-2009 16:15]
[17] Management competence, Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sławomir Kukla, Irene Krebs
// W: Innovation management in small and medium-sized enterprises : development of innovation - experiences in Poland, 2008. / ed. R. Stryjski, I. Krebs, S. Kłos, Berlin : Trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist (Reiche Hochschulschriften 25), s. 11--31, ISBN: 9783896268730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11241] [data modyf: 27-08-2009 14:08]
[18] Rejestracja produkcji na przykładzie wybranego systemu ERP, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2008. / red. R. Stryjski, S. Saniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--31, ISBN: 9788374811996
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10626] [data modyf: 27-11-2008 12:26]
[19] Koncepcja kalkulacji kosztu własnego wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa o gniazdowym charakterze produkcji, Justyna Kowalska, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4), 2007. / red. S. Kłos, J. Patalas, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 43--50, ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Logistyka transportu - wybrane aspekty z zakresu wykorzystania ładowności, Adrian Kowalczyk, Waldemar Woźniak
// W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania, 2007. / red. M. Kopczewski . T. 2, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 153--161, ISBN: 9788373651296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9393] [data modyf: 27-09-2007 12:44]
[21] Metoda uzyskania czasu wykonania wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, Mariusz Michałowski, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4), 2007. / red. S. Kłos, J. Patalas, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73--83, ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Prognozowanie sprzedaży podstawą w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Magdalena Prościńska, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : transfer wiedzy (4), 2007. / red. S. Kłos, J. Patalas, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--89, ISBN: 9788374811354
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] A framework of renewal of faulty business processes in a manufacturing company, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Irene Krebs
// W: Informationsgesellschaft und Kultur : Internet - Globale Kommunikation - Identität, 2006. / Hg. A. Kiepas, U. Żydek-Bednarczuk, Berlin : Trafo verlag (Network - Cultural Diversity and New Media Vol. 5), s. 135--147, ISBN: 3896265717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7969] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w MSP, Justyna Patalas-Maliszewska, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : zbiór prac, 2006. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 367--374, ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Metoda oceny efektywności wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wskaźników produktywności, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : zbiór prac, 2006. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 655--662, ISBN: 8387982717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7971] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Procedura oceny realizowalności projektów w przedsiębiorstwie o zdeterminowanej strukturze procesów biznesowych, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, 2005. / red. E. Knosala, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 588--597, ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Wybrane aspekty inżynierii kosztów do oceny opłacalności produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Waldemar Woźniak
// W: Inżynieria produkcji : wybrane zagadnienia, 2005. / red. J. Jakubowski, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 113--120, ISBN: 8389712539
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7527] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym w ujęciu dynamicznych wskaźników ekonomicznych, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2005. / red. E. Knosala, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 643--649, ISBN: 8320430801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] How to improve the implementation of ERP?, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Project driven manufacturing, 2003. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 110--121, ISBN: 8320428939
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Weryfikacja zleceń remontowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym przy ograniczonych środkach finansowych, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2003. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 682--688, ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Algorytm weryfikacji opłacalności demontażu elementów samochodowych, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : V Konferencja, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 491--499, ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Modelowanie procesów biznesowych, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : V Konferencja, 2002. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 511--520, ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Eine konzeption eines organiesierten autorecycling in Polen, Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM 2001, 2001. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 36--44, ISBN: 8320426405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2086] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Metoda klasyfikacji i szacowania kosztów demontażu samochodów do szybkiej wyceny zamawianej części odzyskiwanej z wraku samochodowego, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : IV Konferencja, 2001. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 340--348, ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2082] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Planowanie przepływów materiałowych w systemie recyklingu samochodów osobowych, Mariusz Mądry, Waldemar Woźniak, Zbigniew Banaszak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2 : IV Konferencja, 2001. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 76--88, ISBN: 8320426324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2081] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Zarządzanie TPP, Józef Matuszek, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Janusz Szymura, Arkadiusz Szczotka, Waldemar Woźniak
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, 2001. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, s. 33--104, ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4987] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Określanie kosztów odzyskiwania używanych elementów samochodowych (w krajowym zorganizowanym systemie recyklingu samochodów), Waldemar Woźniak
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. T.1, 2000. , Łódź : Wydaw. "Elipsa", s. 567--578, ISBN: 8388719009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2123] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[38] Planowanie przepływu produkcji w przedsiębiorstwie wirtualnym, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 : III konferencja, 2000. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 295--300, ISBN: 8320425131
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1703] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Robust control of repetitive production : self-synchronization approach, Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, Waldemar Woźniak
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 1 : proceedings of the International Conference CIM '99, 1999. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 262--267, ISBN: 8320424097
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1705] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 1: modelling of the fibre deck forming process / Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, 2019. Journal of the Textile Institute, 1--11, ISSN: 0040-5000, , eISSN: 1754-2340, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: carding process, fibre deck forming, mathematical model, nonwoven technology, numerical simulation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/00405000.2019.1681608         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-24489] [data modyf: 28-10-2019 12:12]
[2] Modelling of the carding process for spunlace nonwovens with particular regard to selected mechanical parameters in a double-drum card. Part 2: Modelling of delay times in the longitudinal mixing process / Maciej Niedziela, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak, 2019. Journal of the Textile Institute, 1--10, ISSN: 0040-5000, , eISSN: 1754-2340, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Nonwoven technology, carding process, delay time, mathematical model, number of carding cycles, numerical simulation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1080/00405000.2019.1681609         Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[AWCZ-24481] [data modyf: 28-10-2019 12:12]
[3] Koncepcja przydziału zleceń transportowych z giełd transportowych / Waldemar Woźniak, 2017. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6, 1294--1297, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, bibliogr. rys. summ. .- [CD-ROM]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21587] [data modyf: 02-08-2017 14:03]
[4] Lean management - efektywne zarządzanie operacyjne w praktyce / Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Maria Stańkowska, 2017. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu T. 40, 17--29, ISSN: 2450-3878, bibliogr. rys. tab. summ. .- [J. Jakubowski - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21208] [data modyf: 29-03-2017 11:16]
[5] Metoda podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych w Toyota Motor Manufacturing Poland / Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, 2017. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 6, 167--176, ISSN: 2391-9361, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: "cabbage patch", "pola kapuściane", Toyota Production Systems, system produkcyjny Toyota
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21765] [data modyf: 05-10-2017 13:49]
[6] Organizacja procesu planowania składowania kontenerów w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski, 2016. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12, 1704--1708, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, bibliogr. rys. tab. summ. .- [CD-ROM]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20992] [data modyf: 06-02-2017 14:52]
[7] The Selection of Cost-Effective Transport Offers Using Genetic Algorithms / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski, 2016. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics Vol. 2016, 1--12, ISSN: 2169-0367, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Planning transport offers, algorithms of optimization of the cost of transport offers, the profitability of transport offers
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5171/2016. 129629
[AWCZ-21687] [data modyf: 20-09-2017 11:49]
[8] Zakłócenia w procesie kalkulacji kosztów wyrobu w aspekcie wprowadzania produkcji nietypowej / Waldemar Woźniak, Julian Jakubowski, 2016. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu T. 39, 251--262, ISSN: 2450-3878, bibliogr. rys. tab. summ. .- [J. Jakubowski - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20690] [data modyf: 09-12-2016 14:25]
[9] Analiza możliwości automatyzacji kluczowych operacji procesu zarządzania personelem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, 2011. Problemy Profesjologii, nr 1, 123--133, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15946] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Budgeting in manufacturing enterprises / Anna Saniuk, Waldemar Woźniak, 2011. Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management: časopis pre ekonomickú teóriu a prax Vol. 9, nr 1-2, 56--65 bibliogr. tab. summ. .- http://casopis.vusi.sk
Słowa kluczowe: activity based budgeting, balanced scorecard, budgeting
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16379] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Means of evaluating ERP efficiency in the area of technical preparation of production / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Josef Basl, 2011. Management and Production Engineering Review Vol. 2, no 2, 39--45, ISSN: 2080-8208, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: PDCA Deming cycle, case study, data analyze, enterprise resource planning, survey research
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15888] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Methodology of ERP system improving / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, 2010. Management and Production Engineering Review Vol. 1, no 2, 38--46, ISSN: 2080-8208, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14987] [data modyf: 16-09-2014 16:24]
[13] The method of maintenance processes improvement in manufacturing enterprise / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, 2009. Management Vol. 13, no 1, 245--256, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14002] [data modyf: 08-09-2009 10:37]
[14] A data analysis based methodology of ERP system evaluation / Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak, 2007. Applied Computer Science Vol. 3, no 1, 55--72 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ERP, business process, data analyze, decision support, project driven enterprise
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Ekonomika recyklingu samochodów osobowych / Waldemar Woźniak, 2004. Recykling, nr 1, 24--25 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Narzędzia wspomagające zarządzanie siecią stacji recyklingu / Mariusz Mądry, Waldemar Woźniak, 2003. Recykling, nr 10, 12--13 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Wybrane aspekty projektowania systemu recyklingu samochodów / Tomasz Borowiecki, Waldemar Woźniak, 2003. Recykling, nr 12, 14--16 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9594] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wybrane aspekty z inżynierii kosztów do oceny opłacalności demontażu elementów samochodowych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, 2003. Recykling, nr 7-8, 8--10 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9592] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zarządzanie logistyczne recyklingiem samochodów osobowych. Cz. 1 / Zbigniew Banaszak, Ryszard Sawwa, Waldemar Woźniak, 2003. Recykling, nr 5, 28--29 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8983] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Zarządzanie logistyczne recyklingiem samochodów osobowych. Cz. 2 / Zbigniew Banaszak, Ryszard Sawwa, Waldemar Woźniak, 2003. Recykling, nr 6, 32--34 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Komputerowo zintegrowane zarządzanie produkcją / Waldemar Woźniak, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry, 1999. Management Vol. 3, no 2, 240--248, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Zarządzanie przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach deterministycznych ograniczeń logistycznych / Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak, Dariusz Gattner, 1999. Management Vol. 3, no 2, 249--262, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza wybranych metod optymalizacyjnych w transporcie drogowym / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport .- 2018, z. 120, s. 447--458, ISSN: 1230-9265, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: algorithm, algorytm, heuristic method, issue of assignment, metoda heurystyczna, time complexity, zagadnienie przydziału, złożoność czasowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10686] [data modyf: 02-07-2018 12:27]
[2] Wpływ narzędzi rozszerzonej rzeczywistości na monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi / Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2018, Nr 78, s. 201--211, ISSN: 0239-9415, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: AR glasses, augmented reality, inspection and managing of the production line, monitoring, monitorowanie, okulary rozszerzonej rzeczywistości, procesy produkcyjne, rozszerzona rzeczywistość, zarządzanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.21008/j.0239-9415.2018.078.14
[AWI-10739] [data modyf: 07-02-2019 17:45]
[3] Metoda podnoszenia efektywności pozyskiwania zleceń transportowych z elektronicznych giełd transportowych / Waldemar Woźniak // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport .- 2017, z. 117, s. 375--386, ISSN: 1230-9265, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytm optymalizacyjny, determinants of decision making, determinanty podejmowania decyzji, giełda transportowa, optimization algorithm, transport market,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10557] [data modyf: 19-09-2017 10:48]
[4] Propozycja algorytmu redukującego operacje przeładunkowe w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport .- 2017, z. 115, s. 203--212, ISSN: 1230-9265, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: algorytm optymalizacyjny, intermodal, intermodalny węzeł terminalowy, optimization algorithm, terminal node,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10528] [data modyf: 28-06-2017 14:01]
[5] Koncepcja usprawnienia wybranych algorytmów rozwiązujących zagadnienia transportowe / Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport(z. 111) .- 2016, s. 599--610, ISSN: 1230-9265, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy optymalizacji, giełda transportowa, zagadnienia transportowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10409] [data modyf: 14-09-2016 09:29]
[6] Procedura naprawy wadliwych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 3) .- 2004, z. 13, s. 113--124 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wybór metody kalkulacji kosztów do oceny opłacalności demontażu elementów samochodowych / Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej - (Budowa i Eksploatacja Maszyn ; 9) .- 2002, s. 485--491 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5814] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Dobór efektywnych struktur organizacyjnych dla potrzeb zarządzania logistycznego / Krzysztof Witkowski, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak // W: Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - (Seminaria i Konferencje) .- 2000, nr 4, s. 450--460 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wariantowanie strategii recyklingu samochodów - analiza / Józef Matuszek, Ryszard Sawwa, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Automatyka ; 130) .- 2000, nr 1475, s. 95--106 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2952] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Logistyka przepływu produkcji / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku- Białej - (Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; 6) .- 1999, nr 52, s. 173--176 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: logistyka, przepływ produkcji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Innovative Solutions in the Manufacturing Process of Spunlace Nonwovens, 2019. Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Bartłomiej Jankowski, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 7346--7354, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: manufacturing, spunlace non-woven fabric, technological line

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23566] [data modyf: 13-01-2020 15:03]
[2] A Functional Analysis of Selected Transport Exchanges and Tendering Platforms in the Transport Orders Market, 2018. Waldemar Woźniak, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Tomasz Wojnarowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5047--5055, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23053] [data modyf: 28-01-2020 10:10]
[3] Adoption of the Evolutionary Algorithm to Automate the Scheduling of the Production Processes, 2018. Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5039--5046, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23096] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[4] Improving the Quality of Manufacturing Processes in Toyota Motor Manufacturing, Poland, 2018. Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Julian Jakubowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5931--5945, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23054] [data modyf: 28-01-2020 10:10]
[5] Organisation of the Research Process into an Innovative, Anti-Clogging Assembly for Heavy Vehicles in the Interests of Increased Road Safety, 2018. Waldemar Woźniak, Janusz Walkowiak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4772--4784, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: automotive industry, designing, implementation for mass production, road safety, technology development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23373] [data modyf: 28-01-2020 10:05]
[6] Planning and Management of the Mechanical Assembly Sequences, 2018. Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Woźniak, Maciej Niedziela // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4712--4719, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23051] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[7] The Research and Development Process of High-Performance, Spunlace Non-Woven Fabric Production at Novita S.A., 2018. Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Bartłomiej Jankowski, Urszula Błaszczyk, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4764--4771, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: manufacturing, research project, spunlace non-woven fabric, technological line

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23372] [data modyf: 28-01-2020 10:06]
[8] The Use of 3D Scanning and Measurements, as Modern Tools in the Management of Quality, 2018. Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5946--5955, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-23055] [data modyf: 28-01-2020 10:10]
[9] DFM - With Features in Milling Processes, 2017. Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski // W: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2017. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 4766--4773, ISBN: 9780986041990
Słowa kluczowe: Catia, design for manufacturing, features, milling, virtual production

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23097] [data modyf: 28-01-2020 10:07]
[10] Diagnosis of process parameters which reduce the defective parts in mass production, 2017. Waldemar Woźniak, Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Julian Jakubowski // W: Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna, Austria Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 2628--2635, ISBN: 9780986041976
Słowa kluczowe: "cabbage patch", Toyota Production Systems

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22669] [data modyf: 21-11-2017 13:34]
[11] Identification and Reduction of Product Defects in Mass Production at Toyota Motor Manufacturing, Poland, 2017. Waldemar Woźniak, Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Julian Jakubowski // W: Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2017. Madrid, Hiszpania [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 4774--4782, ISBN: 9780986041990
Słowa kluczowe: Manufacturing, The methodology of Toyota Production Systems, Total Productive Maintenance

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-23098] [data modyf: 28-01-2020 10:07]
[12] Koncepcja usprawnienia procesów przeładunkowych w węźle intermodalnym, 2017. Tomasz Wojnarowski, Waldemar Woźniak, Roman Stryjski // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23185] [data modyf: 25-09-2018 10:06]
[13] Methoden der Effektiven Qualifikationserhöhung auf der Grundlage der Erfahrungen von Toyota Motor Manufacturing Poland, 2017. Witold Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Digitalisierung in der Techniklehre ihr Beitrag zum Profil Technischer Bildung : Wege zu technischer Bildung : Referate der 12. Ingenieurpädagogischen Regionaltagung 2017. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Universität, 2017, s. 247--254, ISBN: 9783981872811
Słowa kluczowe: Cabbage Patch, Diagnostik, Ishikawa diagram, Ishikawa-Diagramm, Kompetenz, Produktionsprozesse, Störungen, competence, diagnostics, disturbances, manufacturing process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23062] [data modyf: 28-06-2018 12:30]
[14] Propozycja metody ciągłego podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, 2017. W. Nawrocki, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23181] [data modyf: 25-09-2018 09:56]
[15] The management of product-development technologies supported by CAx techniques, 2017. Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference. Vienna, Austria Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 3218--3229, ISBN: 9780986041976
Słowa kluczowe: CATIA, product development, virtual reality

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-22670] [data modyf: 21-11-2017 13:36]
[16] An algorithmic concept for optimising the number of handling operations in an intermodal terminal node, 2016. Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: 28th International Business-Information-Management-Association Conference. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, VISION 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth, Vol. 1-7, s. 1490--1500, ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-07-2020]
[KONF-22560] [data modyf: 13-03-2017 11:49]
[17] Development of a new educational model for virtual measurement machina, 2016. Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 2102--2109, ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: CAD, CMM, coordinate measuring, virtual reality

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22327] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[18] FMEA application to improvement of designed technical products, 2016. Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Waldemar Woźniak // W: 28th International Business-Information-Management-Association Conference. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, VISION 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth, Vol. 1-7, s. 1480--1489, ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [13-07-2020]
[KONF-22559] [data modyf: 13-03-2017 11:44]
[19] Gamification in the teaching of selected competences to students of technical faculties, 2015. Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Julian Jakubowski // W: Anwendungsorientierung und Wissenschaftsorientierung in der Ingenieurbildung : Wege zu technischer Bildung : Referate der 10. Ingenieurpädagogischen Regionaltagung 2015. Eindhoven, Holandia Berlin : Ingenieur-Pädagogischen Wissenschaftsgesellschaft, 2016, s. 227--233, ISBN: 9783000531279
Słowa kluczowe: Elektronische Spiele, Simulatoren, Studienprozess, electronic games, simulators, teaching process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22225] [data modyf: 08-08-2016 13:13]
[20] Metodyka wykorzystania wybranych narzędzi Lean do redukcji czasu przezbrajania środków produkcji w przemyśle samochodowym, 2016. Piotr Kowalczyk, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 117--127
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22434] [data modyf: 11-01-2017 12:03]
[21] Propozycja algorytmu redukującego operacje przeładunkowe w intermodalnym węźle kolejowo-drogowym, 2016. Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: Pojazdy Szynowe 2016 : XXII konferencja naukowa [Dokument elektroniczny]. Bydgoszcz - Gniew, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--14
Słowa kluczowe: algorytm optymalizacyjny, intermodalny węzeł terminalowy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22161] [data modyf: 09-06-2016 12:53]
[22] Przykład doskonalenia procesu produkcyjnego za pomocą wybranych narzędzi projakościowych, 2016. Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak, Łukasz Szaszkiewicz, Witold Nawrocki // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 61--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22431] [data modyf: 11-01-2017 11:56]
[23] The concept of the profitability for the transport orders acquired from the transport exchange market, 2016. Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: 27th International Business Information Management Association Conference - IBIMA 2016. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, s. 2375--2383, ISBN: 9780986041969
Słowa kluczowe: optimal algorithm, transport exchange market, transport orders profitability

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [13-07-2020]
[KONF-22328] [data modyf: 06-07-2017 11:16]
[24] Concept for the application of genetic algorithms in the management of transport offers in relation to homogenous cargo transport, 2015. Waldemar Woźniak, Roman Stryjski, Janusz Mielniczuk, Tomasz Wojnarowski // W: 26th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2015. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 2329--2339, ISBN: 9780986041952
Słowa kluczowe: evolutionary program, genetic algorithms, planning transport

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[KONF-22154] [data modyf: 06-07-2017 11:17]
[25] The choice of the cost calculation concept for the mass production during the implementation of the non-standard orders, 2015. Waldemar Woźniak, Julian Jakubowski // W: 26th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2015. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 2364--2371, ISBN: 9780986041952
Słowa kluczowe: budget for prototype production, calculation model, markup calculation, untypical products

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [13-07-2020]
[KONF-22155] [data modyf: 06-07-2017 11:17]
[26] The method for a fast selection of the profitable transport offers derived from the freight exchange market, 2015. Waldemar Woźniak, Tomasz Wojnarowski // W: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference [Dokument elektroniczny]. Amsterdam, Holandia [B. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s. 2073--2085, ISBN: 9780986041945
Słowa kluczowe: criteria for decision making process for the transport, optimization of selection of transport orders, transport order

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [13-07-2020]
[KONF-21853] [data modyf: 13-10-2015 13:07]
[27] Computer aided design for manufacture, 2012. Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: Collaborative engineering in the innovation cycle : international conference proceedings. Zlín, Czechy Liberec : Techická Univerzita, 2012, s. 53--62, ISBN: 9788073729387
Słowa kluczowe: CAD, concurrent engineering

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20966] [data modyf: 30-09-2013 09:55]
[28] Design for manufacture in computer aided design system, 2012. Julian Jakubowski, Waldemar Woźniak // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 94--101, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: CAD, CAM, DMU, Manufacturing design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20683] [data modyf: 11-02-2013 15:10]
[29] Metodyka oceny efektywności procesów przedsiębiorstw produkcyjnych na podstawie analizy danych w zintegrowanych systemach zarządzania, 2011. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: Innovations in computer management systems : proceedings of the international scientific conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 79--91 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: analiza danych, analiza efektywności, analiza procesowa, enterprise resource planning, przedsiębiorstwo produkcyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20257] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] The business process analyze in small and medium enterprises, 2011. Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2011 : 13. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. [8] [CD-ROM], ISBN: 9788026100607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20196] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Educational standards in the context of the European Qualifications Framework on the system of teaching production process organisers studies, 2010. Beata Nowaczyk, Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz, Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos // W: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications - ICONTE. Antalya, Turcja [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 829--835, ISBN: 9786053641049
Słowa kluczowe: EQF, MES, production process organizers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19956] [data modyf: 11-04-2011 11:20]
[32] ERP impact on material management of project driven enterprise: case study, 2008. Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2008 : 11. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy Plzeň : [brak wydawcy], 2008, s. 112--119 [CD-ROM], ISBN: 9788070436523
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Koncepcja kalkulacji kosztu własnego wyrobu na przykładzie przedsiębiorstwa o gniazdowym charakterze produkcji, 2006. Justyna Kowalska, Waldemar Woźniak // W: Modele inżynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania : [III Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki]. Koszalin, Polska Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 113--121, ISBN: 837365111X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18107] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Koncepcja wspierania procesów kształcenia w lubuskich przedsiębiorstwach, 2006. Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 221--230, ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18114] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Model transferu myśli innowacyjnej na przykładzie województwa lubuskiego, 2006. Justyna Patalas-Maliszewska, Waldemar Woźniak // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2006, s. 143--150, ISBN: 837242408X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Master of "Administration and Production Management (MAPM) - Using Cross Border IT-Know-How and Human Capital", 2005. Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Irene Krebs, Claudia Lorentz // W: Systems Integration 2005 : 13 th International Conference. Prague, Czechy Prague : [brak wydawcy], 2005, s. 480--486, ISBN: 8024508958
Słowa kluczowe: Administration and Production Management, MBA, Master of Business Administration, international cooperation, scientific back-up

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17150] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Informatyczny system wspomagania obsługi przedsiębiorstwa transportowego dla MSP, 2004. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Mariusz Mądry // W: Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2004 : III Konferencja naukowo-techniczna. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2004, s. 113--122, ISBN: 8372423210
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Zarządzanie procesami remontowymi w systemie ERP, 2002. Waldemar Woźniak, Justyna Patalas-Maliszewska // W: The 5th International Workshop on ERP Systems. Cottbus, Polska Cottbus : [brak wydawcy], 2003, s. 34--37, ISBN: 3000113371
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Computer- integrated production planning and control : the OPT approach, 2002. Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Waldemar Woźniak // W: Engineering Design in integrated Product Development - EDIPROD 2002 : third international seminar and workshop. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 167--172, ISBN: 8389044854
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] From enterprise resource planning systems to the virtual enterprises, 2002. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak // W: ERPing Conference 2002. Plzen, Czechy Plzen : Zapadoceska univerzita, 2002, s. 37--42, ISBN: 8070828978
Słowa kluczowe: enterprise resource planning, virtual enterprise

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Implementation of ERP system in a small innovative enterprise, 2001. Sławomir Kłos, Paweł Kabza, Waldemar Woźniak // W: The 3rd International Workshop on Logistics : Informatics and Internet application in logistics. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2001, s. 5--8
Słowa kluczowe: Enterprise Resource Planning, project management, single production

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Procedura planowania demontażu samochodów pod względem opłacalności w metodzie recyklingu produktowego, 2001. Waldemar Woźniak, Krzysztof Witkowski // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian : VIII Międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Zastosowanie technik porównywania i szacowania do szybkiej wyceny demontowanych części samochodowych w demontażu produktowym, 2001. Waldemar Woźniak, Ryszard Sawwa // W: Automation 2001 : Automatyzacja - nowości i perspektywy : Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 175--183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9832] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Resource management in virtual organization, 2000. Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, Waldemar Woźniak // W: Informatics and Internet Application in Logistics : The 2nd International Workshop on Logistics. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, s. 5--9
Słowa kluczowe: bussiness networking, enterprise resource planning, outsourcing, resource utilization, virtual enterprise, virtual organization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Resource management in virtual organization, 2000. Sławomir Kłos, Zbigniew Banaszak, Waldemar Woźniak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 337--341
Słowa kluczowe: Business Networking, Enterprise Resource Planning, Outsourcing, Resource Utilization, Virtual Enterprise, Virtual Organization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2702] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] The conditions of maximization charges of resources in the system of repetitive workflows, 2000. Sławomir Kłos, Waldemar Woźniak, Bożena Skołud // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 841--845
Słowa kluczowe: critical resource, dispatching rule, modeling, repetitive workflows

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Wpływ organizacji służb logistycznych na efektywność gospodarowania, 2000. Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski, Waldemar Woźniak // W: Polski Kongres Logistyczny - Logistics 2000 : Materiały kongresowe : referaty pozasesyjne. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000, s. 137--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Wybór metody recyklingu samochodów w Polsce według wskażnika opłacalności, 2000. Waldemar Woźniak, Sławomir Kłos, Sebastian Saniuk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 343--354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5882] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Perspektywy i ograniczenia systemów komputerowego zarządzania produkcją, 1999. Waldemar Woźniak, Sebastian Saniuk, Sławomir Kłos // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 424--434
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Planowanie przepływu wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach ograniczeń logistycznych, 1999. Sebastian Saniuk, Waldemar Woźniak, Mariusz Mądry // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 414--423
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Procedura formowania wirtualnych organizacji, 1999. Sławomir Kłos, Bożena Skołud, Waldemar Woźniak // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy : Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Łódź, Polska Łódź : Instytut Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 1999, Cz. 1, s. 265--270, ISBN: 8391101983
Słowa kluczowe: Virtual web, net-broker, organizacja wirtualna, zlecenie produkcyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9231] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZIELMAN, 1999. Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Paweł Skalski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '99 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1999, s. 459--469
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w technologii ATM, 1998. Paweł Skalski, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Roman Rekut // W: ZielMAN '98 : Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa w nauce, gospodarce i administracji regionu : Seminarium. Zielona Góra - Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 5--18
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10011] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa - stan aktualny i kierunki rozwoju, 1998. Józef Korbicz, Maciej Walkowiak, Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Paweł Skalski // W: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '98 : Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem KBN. Poznań, Polska Poznań : Ośrodek Wydaw. Naukowych, 1998, s. 619--627
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji / (Red.) Roman Stryjski, Waldemar Woźniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2016, 142 s. .- ISBN: 9788365200044
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5552] [data modyf: 15-03-2017 10:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski