System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Mirosław Adamczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pakiet Matlab w klasycznej metodzie problemowego nauczania / Mirosław Adamczyk
// W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki / red. nauk. E. Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 95--107 .- ISBN: 9788374812689
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11331] [data modyf: 07-10-2009 10:13]
[2] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 485--491 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk
// W: Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed. Z. Weiss .- Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2006 - s. 493--500 .- ISBN: 8371432283
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8377] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wprowadzenie / Mirosław Adamczyk, Renata Kasperska
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 9--44 .- ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sztuczna sieć neuronowa jakosymulator serwonapędu elektrohydraulicznego / Mirosław Adamczyk // Hydraulika i Pneumatyka .- 2006, R. 26, nr 4, s. 22--26 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12160] [data modyf: 26-03-2008 16:29]
[2] Hydraulika w Internecie / Mirosław Adamczyk, Andrzej Milecki // Hydraulika i Pneumatyka .- 2003, nr 2, s. 5--10 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9494] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zastosowanie trójwarstwowej sztucznej sieci neuronowej do symulacji serwonapędów elektrohydraulicznych / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- T. 1, s. 185--190 .- ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Modeling elektrohydraulic elements with the use of artificial neural networks and virtual reality / Mirosław Adamczyk, Paweł Bachman // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM
Słowa kluczowe: modeling, neural network, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17523] [data modyf: 05-12-2005 09:52]
[3] Modeling of haptic joystick with magneto-rheological fluids to control of virtual model of electro-hydraulic servo drive / Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Mirosław Adamczyk // W: Virtual Design and Automation : 2nd international conference : new trends in collaborative product design. Poznań, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: electrohydraulic servo drive, haptic device, magneto-rheological fluids

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Symulacja pracy serwonapędu elektrohydraulicznego sztuczną siecią neuronowa / Mirosław Adamczyk // W: Seminarium naukowo-techniczne - TECHNICON '05 : targi nauki i techniki. Gdańsk, Polska, 2005 .- B.m. : [brak wydawcy], 2005, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 838857941X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wpływ struktury sztucznej sieci neuronowej na proces symulacji serwonapędu elektrohydraulicznego / Mirosław Adamczyk // W: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2005 : problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wrocław, Polska, 2005 .- Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2005, s. 192--198 .- ISBN: 8387982415
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17076] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Modelowanie elementów elektrohydraulicznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Mirosław Adamczyk // W: Napędy i sterowanie 2004 : X Jubileuszowe Seminarium towarzyszące X Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, Polska, 2004 .- Gdynia : Wyd. Akademii Morskiej, 2004, s. 392--397 .- ISBN: 8388579800
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16272] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Możliwości wykorzystania internetu w hydraulice / Mirosław Adamczyk, Andrzej Milecki // W: Napędy i sterowania hydrauliczne 2002 : stan, potrzeby, oczekiwania, możliwości : konferencja naukowo-techniczna. Wrocław, Polska, 2002 .- Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu, 2002, s. 12--17 .- ISBN: 8387982903
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16269] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski