@article{Korbicz:2004,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Trendy i problemy w diagnostyce procesów",
  journal = "Diagnostyka",
  number  = "T. 1 (30)",
  pages   = "275--286",
  year    = "2004",
}