@article{Łuczyk:2004,
  author  = "M. Łuczyk",
  title   = "Ob odnom tipe bezličnyh perceptivnyh predloženij russkogo i pol'skogo azykov",
  journal = "Izvestia Rossijskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo Universiteta im. A. I. Gercena : obšestvennye i gumanitarnye nauki",
  number  = "4",
  pages   = "59--67",
  year    = "2004",
}