@article{Kuczyński:2004,
  author  = "T. Kuczyński and M. Jasiewicz",
  title   = "Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach dla trzody chlewnej - koncepcja modelu",
  journal = "Problemy Inżynierii Rolniczej",
  number  = "nr 2",
  pages   = "71--82",
  year    = "2004",
}