@article{Jasiewicz:2004,
  author  = "M. Jasiewicz and T. Kuczyński",
  title   = "Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię grzewczą w warchlakarni - weryfikacja modelu",
  journal = "Problemy Inżynierii Rolniczej",
  number  = "nr 2",
  pages   = "83--92",
  year    = "2004",
}