@article{Ruszczyńska:1983,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "W kręgu młodopolskich uwikłań i obsesji",
  journal = "Krajobrazy : tygodnik suwalsko-mazurski",
  number  = "nr 11",
  pages   = "11",
  year    = "1983",
}