@article{Grzegorzewska:1999,
  author  = "I. and M. Popielecki",
  title   = "Zmiana przez poznanie - NLP w pracy z rodzicami",
  journal = "Nowiny Psychologiczne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "73--82",
  year    = "1999",
}