@article{Grzegorzewska:2000,
  author  = "I. and M. Popielecki",
  title   = "Kryzys psychiczny rodziców w zwiazku z pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego",
  journal = "Szkoła Specjalna",
  number  = "nr 1",
  pages   = "15-19",
  year    = "2000",
}