@article{Janiszewska-Nieścioruk:2005,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną",
  journal = "Szkoła Specjalna",
  number  = "nr 2",
  pages   = "120--125",
  year    = "2005",
}